Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Ментальність як основа культури та цивілізації

Ментальність як основа культури та цивілізації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

У сучасному історичному знанні найсуттєвішим є постановка проблеми, підхід дослідника до вивчення духовного життя минулого, тобто його методологію.
Найпоширенішим гріхом істориків вважають гріх анахронізму, або впевненість у тому, що людина у всі епосі свого розвитку залишалась незмінною величиною, яка однаково ставиться до світу, відчувала та мислила в давнину так само, як і в наші дні. Ми постійно зштовхуємося з тенденцією проектування на екран минулого наші особисті почуття, ідеї, забобони. Поняття ментальності як раз і присвячено розвінченню цього забобону. Воно дає нам можливість сформувати дуже важливий методичний принцип: історик повинен прагнути до того, щоб виявити ті процедури мислення, способи світосприйняття, звички свідомості, які були властиві людям даної епохи і про які люди могли і не віддавать собі чіткої відповіді, сприймаючи їх «автоматично» не розмірковуючи про них, а тому і не їх не критикуючи.   При такому підході з'являється можливість пробитися до більш глибокого пласту свідомості, «підслухати» те, про що ці люди саме більше могли тільки «проговоритися» незалежно від своєї волі.
Історик не повинен бути «збирачем сміття», підбираючи будь-яку інформацію, навіть не уявляючи те, нащо вона потрібна і чи може вона взагалі знадобиться. Навпаки, історик цілеспрямовано, у відповідності з поставленим завданням, шукає сліди людської думки і діяльності. Саме контакт з людиною далекої епохи, з її психікою, розумовим кругосвітом, з її інтересами і пристрастями надає історичному дослідженню незвичайну інтелектуальну напругу і гостроту. Не можна бачити в історикові суддю: його справа - не виносити вирок, але розуміти. І тут на перший план виходить питання про ментальність, про можливостті людської свідомості сприймати і опановувати світ у тих межах, які дані їй його культурою та епохою, про «інструментарії мислення», які в відповідну епоху знаходяться в розпорядженні людини і історично обумовлені, успадковані від минулого часу і разом з тим непримітне змінюється в процесі й творчості, всієї її практики.
Непримітно, бо ментальність, способ бачення світу, не ідентична ідеології, яка має справу з надуманими системами думки, і багато в чому, може бути, головним залишається непрофлексованою та логічно не виявленою. Ментальність - не філософські, наукові або естетичні системи, а той рівень суспільної свідомості, на якому думки не відмежовані від емоцій, від латентних звичок та прийомів свідомості - люди ними користуються, звичайно саме того не помічаючи, не вдумуючись в їх єство і передмову, в їх логічну обумовленність.
Введення поняття «ментальності» вимагає по-новому підійти до вивчення ідей, доктрин, наукових, естетичних та інших теорій. Мислителів та вчених історики філософії та науки звичайно представляють у вигляді «безтілесних умів» виключених із особистих історичних даних часу і простору, свого роду «головастиків», які мають здібності до послідовного логічного мислення, процес якого протікає в розрідженній атмосфері «чистої думки», якоби вільної від всього того, що властиві простим смертним. Для характеристики видатного творчого діяча задовольняються аналізом його ідей і поглядів, незвертаючи увагу на той соціально-психологічний грунт на який тільки могли прорости подібні унікальні квіти. Не психоаналіз, який ледве застосовують до людей минулого, але саме вивчення ментальності, властиві визначенаму середовищу та епосі - необхідна умова розуміння людської творчості. Для виявлення ментальності історику приходиться не вірити безпосередньо вираженим заявам людей, які залишили ті чи інші тексти, пам'ятники, не «докопуватися» до більш потаєного пласту їх свідомості, пласту, який може бути знайдений в цих істориках скоріше як би проти їх намірів та волі. Це і є те саме «колективне неусвідомлене», яке завдяки «Новій історичній науці» і отримало право на існування в історичному дослідженні.
Слово  «менталітет» вважається словом,  запозиченним  з французької мови, хоча схожі слова і в англійській, і у французьких мовах. Це слово дійсно не можна перекласти однозначно. Це і «розумонастрій», це і «склад розуму», і «думаючі установки». Але, мабуть, поняття «бачення світу» ближче всього передає той зміст, який сьогодні вкладають у нього історики, коли він використовується до психології людей минулих епох. У історичній науці цей термін чекала більша доля.
Тривалий час в історичних дослідженнях, особливо радянських авторів, різниці в ментальностях людей давнього періоду і людей новітнього часу не враховувались. Такі історики свої особисті бачення «нищівно сумняшеся» вкладували в голови предків, які жили тисячу або п'ятсот років тому назад, й, виходячи із сьогоднішнього «здорового змісту», пояснювали вчинки сучасників Володимира Великого, Богдана Хмельницького або Пушкина. І тільки французькі історики Февр й Блок - засновники Школи «Анналів» вперше з усією ясністю побачили помилковість та порочність подібної процедури і піднялися проти неї.
Поняття ментальності при всій своїй розпливчатості та невизначенності   виражає   загострення   історизму   мислення, розповсюджений на найбільш складну для вивчення сферу - сферу емоцій та світобачення. У кожного суспільства у визначенні епохи існує особливий світ миру і частково, особиста картина історії. Бо історія не твориться в баштах із слонової кістки, й створюють люди, які належать свому суспільству. Воно, це суспільство, дає їм критерії судження, і, виходячи із дійсності, люди формують «ідею історії» - вони не сприймають її, не зберігають її в своїй пам'яті в незмінному вигляді, подібно тому, як зберігаються в льодовищах залишки древніх мамонтів, - вони її реконструюють та інтерпретують.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments