Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Проблеми раннього правового виховання і навчання

Проблеми раннього правового виховання і навчання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Конституція проголосила Україну демократичною соціальною правовою державою і встановила тим самим перед суспільством нові завдання. Найперше з них - виховання нової генерації, для якої  принцип  верховенства  права  буде  природним,  для  якої конституційні права людини є пріоритетом у побудові соціальної моделі  суспільства,  а  гармонія  з  природою стане  потребою. Формування  правової  самосвідомості  молоді,   як  системних теоретичних поглядів на права та основні свободи громадян, питання дуже складне. У ньому міститься ціла низка проблем, пов'язаних із способами відбору учнів, схильних до поглибленого вивчення права,  методикою викладання правових дисциплін,  з використанням різноманітних форм контролю знань,  а також із вихованням глибокої поваги до Закону.  Реалізацією саме цих завдань і займається на початковому етапі Херсонський ліцей журналістики, бізнесу та права, передаючи надалі цю естафету Херсонському державному сільськогосподарському інституту.
Ліцей  забезпечує  підготовку  базису  юридичної  освіти майбутніх  студентів  для  подальшого  поглибленого  вивчення правових дисциплін на економічному  факультеті сільськогосподарського інституту. Програма курсу правознавства у ліцеї охоплює практично усі напрямки юридичної освіти і розрахована  на  два  і  чотири  роки  навчання,  відповідно  з восьмого або десятого класу. Учбові плани передбачають системне вивчення історії держави та права України та інших країн, римського   права,   основ   логіки,   риторики,   соціології, політології,   релігієзнавства  та  інших  наук  нарівні  із загальноосвітніми предметами, передбаченими навчальними планами.
Аграрний   бізнес   -   сфера   діяльності   особистостей незвичайних, від яких вимагаються універсальні знання у галузі рослинництва,   тваринництва,   рибництва,   екології,   права, психології і цілого комплексу інших наук. Аграрні відносини, які базуються на відносинах земельних не можуть бути доручені дилетантам. Крім цього, існує ще один немаловажний аспект цієї проблеми: особливість сільськогосподарського бізнесу в тім,  що самих  лише  знань  і  умінь  у  цій  галузі  недостатньо  для продуктивної праці, бо для їх практичної реалізації необхідно ще мати добре здоров'я. Своєрідність сільського господарства висуває  особливі  вимоги  до  підготовки  ліцеїстів,  бажаючих зв'язати свою майбутню трудову діяльність із аграрним бізнесом. При цьому найбільш проблематичним моментом є правильна рання професійна  орієнтація  підлітків,  що  включає  у  себе  цілий комплекс заходів: профінформацію,  професійне,  економічне  та правове виховання, попередню професійну діагностику профвідбір (підбір) та інші.
Основна вага цієї турботи лягає на плечі педагогів, щоденно ведучих  спостереження  за  своїми  підопічними.  Саме  вчитель повинен допомогти дитині встановити три головні кити: "Знаю", "Хочу", "Можу"; кожен з яких включає в себе велику кількість ознак.
"Чи  знаю  я?"-  учень  повинен  бути  впевненим у  своєму інтелектуальному потенціалі, при цьому, ніби примірюючи свої знання до тієї професії, яка йому змальовується у перспективі, не забуваючи, що справжній фахівець повинен бути ерудованим у багатьох,  на перший погляд,  здавалося б,  навіть не маючих ніякого відношення до обраної спеціальності, галузях народного господарства, науки і техніки.
"Чи хочу я?"- шукаючи відповідь на це питання вчитель повинен   допомогти   дитині   з'ясувати   її   зацікавленість, об'єктивні цінності, мотиви, цілі і, спираючись на отриману про ліцеїста інформацію,  прийти на допомогу у виборі професії, враховуючи при цьому його схильності і здібності.
"Чи  зможу  я?"-  рішення  цього  завдання  знаходиться  у правильному процесі профвідбору - чи то підбору осіб,  які з найбільшою  ймовірністю  зможуть  з  успіхом  опанувати  бажану професію і подалі виконувати пов'язані з нею трудові обов'язки. Для цього слід додатково залучити також психологів, фізіологів та медиків, бо можливість працювати за обраним фахом включає в себе цілий комплекс чисто фізіологічних та медичних здібностей і особливостей організма підлітка.
Як приклад розглянемо спеціальні здібності, якими повинна володіти людина, що бажає стати юристом або журналістом (у данному випадку ці вимоги майже співпадають), перелік яких поданий у відповідних професіограмах: добре розвинуте мовлення, багатий словниковий запас, цікавість в оволодінні іноземними мовами та вивченні літератури, спостережливість, цікавість до внутрішнього  світу  людини,  багатство  асоціацій  (здібність встановлювати аналогії та зв'язки між відмінними,  часто на перший погляд далекими один від одного об'єктами та явищами). У той  же  час  для  економіста  необхідно  мати  цікавість  до математики,  володіти вмінням логічно мислити,  аналізувати та узагальнювати   математичний   матеріал,    здібністю   швидко опановувати математичні знання (швидко та міцно запам'ятовувати цифровий матеріал). 3 наданого переліку спеціальних здібностей, необхідних для конкретних професій, очевидно, що розподіл учнів по спеціалізованим класам з урахуванням усіх факторів, які складають процес профорієнтації ліцеїстів,  а  також потреби регіону в окремих спеціальностях, належить проводити якомога більш  ретельно, тим самим сприяючи цілеспрямованому та гармонійному розвитку особистості.

Загружаюсь...

 


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments