Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції

Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основне завдання завершення річного сільськогосподарського циклу - перевезти зібраний на полях, в садах і виноградниках врожай на елеватори, консервні і винопереробні підприємства, бази зберігання, ринки. При договірних умовах, що склалися на поточний рік, який визначає об’єми заявок споживачів сільськогосподарської продукції, прийнятому сівообороті, який визначає об'єми перевезень за даними урожаю і розмірах площ по кожній культурі заданої сітки доріг і видам транспорту, що визначають тарифи перевозок, об'ємам токів і проміжних сховищ, задачу оптимізації перевозок сільськогосподарської продукції можна сформулювати як багатоетапну (по строкам зізрівання і збору) транспортну задачу з проміжними пунктами.
На кожному етапі по кожній сільськогосподарській культурі формування матриці тарифів базується на оптимізації сітки доріг (знаходження найкоротших маршрутів) і даних по удільній вартості перевезень в залежності від виду транспортних засобів, які має господарство (або арендованих). Інші параметри транспортної задачі, які залишилися, знаходять із заявок на кожний вид продукції, об'ємів проміжних пунктів збору і зберігання кількості зібраної сільськогосподарської продукції на кожному полі (винограднику, саду).
Задачу оптимізації структури сітки доріг, по якій можливі перевезення, можна сформулювати і, у принципі, вирішити, як задачу лінійного програмування. Але через велике число змінних і обмеження безпосереднє застосування симплекс-методу недоцільно. Тому цю задачу, яка являється попередньою і направленою на побудову матриці тарифів перевозу, розв'яжемо більш простим способом. При розробці алгоритму знаходження найкоротшого шляху, потрібно врахувати два випадки:
21) сітка доріг, представлена у виді орієнтованого графа, яка не має циклів;
2) сітка доріг має цикли (як правило можлива при наявності двостороннього руху).

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments