Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами

Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток дійсно госпрозрахункових відносин - загальна народно-господарська проблема, яка має відношення до такої важливої її сфери як агропромисловий комплекс. Головне тут - це забезпечити міцне спирання на економічні методи, на матеріальну зацікавленість та пряму економічну відповідальність зверху донизу за управлінські рішення і кінцеві виробничі результати.
Успішне переведення меліоративних експлуатаційних організацій на господарський розрахунок припускає наукову розробку справедливих економічних взаємовідносин між землекористувачами.
До цього, ці взаємовідносини повинні виходити з потреби забезпечення максимальної народно-господарської ефективності тих значних капіталовкладень, які направляються державою на виконання широкої програми меліорації земель. Ці взаємовідносини повинні створювати  оперативний  простір  для  ефективного  використання госпрозрахункових важилів з метою підвищення результативності усіх меліоративних, будівничих, експлуатаційних та сільськогосподарських підприємств.
Головною особливістю госпрозрахунка в управліннях експлуатації меліоративних систем є те, що переведення їх на госпрозрахунок передбачається виконати в кілька етапів, по мірі удосконалення взаємовідносин між цими організаціями та землекористувачами. Кожний з цих етапів  буде  характеризуватися  особливостями  формування  добутку госпрозрахункових експлуатаційних організацій, їх взаємовідносин с бюджетом, повнотою використання принципів госпрозрахунку і т.д
Певна специфіка буде визначатися, зокрема, у такому важливому питанні, як взаємозв'язок добутків означених організацій з фактичними результатами їх виробничої діяльності, тобто одержуваної з меліоруємих земель додакової валової продукції рослинництва, додатковим та чистим добутком.
Однак, результати сільскогосподарського виробництва на меліорованих угіддях визначаються не тільки рівнем експлуатації меліоративних систем. В значній мірі вони залежать також і від засобів меліорації, якості меліоративно-будівельних та культуро-технічних робіт, родючості грунтів, забезпеченності виробничої структури сільгосптоваровиробників, що освоюють меліоровані площі, технікою та трудовими ресурсами,  від кількості мінеральних та органічних добрив, структури угідь і посівних площ та багатьох інших факторів.
При таких багатофакторних обставинах, коли добутки меліоративних експлуатаційних   організацій   напряму   залежать   від результатів сільськогосподарського виробництва на меліорованих угіддях, не може сприяти концентрації обставин робітників зазначених організацій на виконанні їх основної функції. Разом із тим, було б невірно загалом відкинути необхідність будь-якого зв'язку добутків меліоративних експлуатаційних організіцій та їхніх робітників з результатами сільскогосподарського виробництва на меліорованих землях.
Тому, визначаючи основну частину добутків організацій, які розглядаються, треба поставити їх в залежність від якості та строків виконання робіт по технічному обслуговуванню меліоративних систем, передбачаючи одночасно у складі джерел засобів меліоративних експлуатаційних організацій добутки, з кінцевими результатами сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях.
Особливістю господарського розрахунку в експлуатаційних організаціях водного господарства буде й те, що вони самі по собі не створюють кінцевої продукції. Вони лише приймають участь у виробництві сільськогосподарських продуктів за рахунок надання послуг по догляду та ремонту меліоративних систем землекористувачам. Отже, основною продукцією експлуатаційних організацій будуть послуги, а не готова продукція. До того ж, надані експлуатаційними організаціями послуги мають особливий характер, який виявляється в тому, що вони обслуговують тільки частку загального комплекса робіт по виробництву сільськогосподарської продукції.
Наприкінці 1989 року Миколаївський облагропром та облводгосп разом з працівниками кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва  Херсонського   сільгоспінституту  вирішив  удосконалити економічні взаємовідносини між управлінням зрошувальних систем (УЗС) та землекористувачами Миколаївської області. В рішенні зазначено, що буде вводитися платне водокористування від державної зрошувальної мережі шести УЗС Миколаївської області (Баштанське, Березнігуватське, Вознесенське, Жовтневе, Миколаївське, Снігурівське) з моменту введення нових закупочних цін на сільськогосподарську продукцію. Одночасно з цим, організаціям присвоюється статус державних госпрозрахункових підприємств відповідно до закону про державне підприємство (об'єднання).

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments