Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях

Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

На сучасному етапі розвитку птахівництва все більше привертає увагу вирощування птиці в рівновагових угрупуваннях, яке дозволяє підвищити рівень як яєчної, так і м'ясної продуктивності птиці.
При групових системах утримування у сумісно розмі-щених в клітках курей встановлюються певні взаємини та точно визначений порядок згодовування корму. В кожній групі є домінантні та підлеглі особини, і встановлені ієрархічні відносини дотримуються досить чітко. На відміну від цього, в рівновагових угрупуваннях внаслідок більш-менш однакового рівня розвитку таких ознак як жива маса, будова тіла, оперення, особини подібні між собою, тому й конфлікти між птицею виникають рідко і проходять в стертій формі.
Вирівненість відносин між особинами, зменшення кількості причин збудження веде до встановлення спокійних умов існування птиці та стабілізації стану її нервової системи, що сприяє встановленню оптимального рівня функціонування всіх систем організму. Нервові напруги призводять до змін в нормальній діяльності залоз внутрішньої секреції, зокрема, надниркових, щитовидної та паращитовидної, які, в свою чергу, через екскрецію гормонів впливають на рівень мінерального та білкового обмінів.
Метою нашої роботи було вивчення рівня деяких біохімічних показників крові у курей, вирощуваних в рівновагових угрупуваннях, в різні вікові періоди.
Обмін білків, від стану якого залежить і вуглеводний, і жировий, і мінеральний обміни, лежить в основі всіх життєвих процесів та характеризує фізіологічний стан організму в цілому.
По активності ферментів можна скласти уяву про білковий статус організму. Амінотрансферази, або трансамінази, каталізують міжмолекулярне перенесення аміногруп з амінокислот на кетокислоти. Аспартатамінотрансфераза /АсАт/ впливає на реакції переамінування аспарагінової кислоти, аланінамінотрансфераза /АлАТ/ каталізує перенос аміногруп між аланіном та β-кетоглютаровою кислотою.
Біохімічні показники загального білка, АсАТ, АлАТ, поряд з деякими іншими, характеризують мобілізаційні можливості /норму реакції/ організму.
Стан кислотно-лужної рівноваги визначає показник резервної лужності плазми крові. Від співвідношення кислих та лужних валентностей у внутрішньому середовищі організму в значній мірі залежать активність ферментів, напрям та інтенсивність окислювально-відновних реакцій, процеси розщеплення та синтезу білка, гліколіз та окислення вуглеводів і жирів.
Для оцінки мінерального обміну у курей в дослідних групах ми визначали вміст загального кальцію, та неорганічного фосфору в сироватці крові.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments