Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності

Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вступ. Сучасний етап розвитку селекційних робіт в свинарстві відзначається активним породоутворюючим процесом, який здійснено працями провідних вчених України - акад. УААН В.П.Рибалко, д.с.г. наук професора Б.В.Баньковського і член - кор.УААН М.Д.Березовського. Останім часом створені і апробовані такі породи як українська і полтавська м'ясна, спеціалізована лінія м'ясних свиней і два внутри порідних типа в великій білій породі - УВБ-1 і УБВ-2. Це забезпечило стійкий селекційний прогрес в галузі, а також створило передумови для реалізації програм лінійно - породної гібридизації з використанням спеціалізованих м'ясних типів і ліній свиней. Але поряд з вказаним перспективним генофондом в Україні значний проміжок часу використовують такі універсальні породи як велика біла і українська степова біла, а також породи резервного генофонду ландрас, естонська бекона, латвійська біла. В південному районі республіки значне поширення має молдавський м'ясний тип, українська м'ясна, що належать до спеціалізованих батьківських родинних форм. Певна частина господарств веде роботу по використанню в чистопорідному розведенню і схрещуванні свиней сального напрямку продуктивності - велика чорна і миргородська. Тому актуальним є завдання визначити рівень консолідації наявного перспективного і резервного генофонду свиней, а також визначення дискретності його продуктивних якостей, що створює умови для реалізації переважної селекції за господарське-корисними ознаками. При цьому слід враховувати, що вибір структури кроса ліній для отримання гібридних свиней в значній мірі обумовлений їх контрастністю за ознаками, відносно яких передбачається отримати гетерозисний ефект (зоотехнічний або гепотетичний). Необхідно також враховувати основні породи, що були включені в відтворне схрещування при створені нових порід м'ясного типу, так як це розкриває особливості породоутворюючого процесу і має велике теоретичне значення. Виходячи з цих передумов нами вивчені відгодівельні і м'ясні якості свиней резервного і перспективного генофонду, рівень їх відокремленності за основними господарське-корисними ознаками.
Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для дослідження використані результати контрольної відгодівлі свиней 10 генотипів, що різняться за напрямком продуктивності. Контрольна відгодівля здійснювалась за методикою інституту свинарства УААН при початковій живій масі 30 кг і забої тварин при досягненні живої маси 100 кг. Вивчали рівень відгодівельних якостей за показниками середньодобових прирістів на відгодівлі (г), віку досягнення живої маси 100 кг (днів), витрат кормів на 1кг приросту (кг). Для оцінки м'ясних якостей свиней визначали довжину напівтуші (см), товщину шпика над 6 - 7 грудними хребцями (см), площу "м'язового вічка '' (см 2) і масу окосту (кг).
Для визначення спорідненності або відмінності порід за вивчаємими блоками ознак   розраховували  за відповідними програмами дистанцію між ними (евклідова відстань). 3 метою більш детальної оцінки спільного походження та рівня продуктивності вивчаємих генотипів провели кластерний аналіз, при якому виділяли від 2 до 5 кластерів і визначали групи порід, що входять в один кластер. Обробка матеріалів дослідження проведена з використанням пакету програм SТАТGRАРНІСS (1992).

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments