Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства

Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Дефіцит продовольства,   низька   врожайність    багатьох сільськогосподарських культур та продуктивність тваринництва і великі втрати продукції у процесі її виробництва, зберігання й переробки спонукають до всебічного аналізу та пошуку причин, що гальмують  прогрес  агропромислового  комплексу.   Особливо складною ланкою у сільському господарстві є виробництво м'яса.
Аналіз споживання його на душу населення свідчить,  що  в останні роки  воно збільшилось лише на 600 - 700г у рік.  Це надзвичайно мало.  За рахунок інтенсивного розвитку всіх галузей тваринництва  й  особливо свинарства можливе значне збільшення обсягів м'яса. Тому не випадково в багатьох країнах розвиненого тваринництва  на  частку  свинини в загальному обсязі виробництва м'яса припадає 50-60% і більше. В Україні питома вага свинини в усіх категоріях господарств ледь перевищує 30%. Це в основному зумовлено низькою продуктивністю тварин на колгоспних та радгоспних свинофермах. Наприклад, у 1990р. в громадському секторі середньодобовий приріст молодняка на вирощуванні та   відгодівлі  становив  229г.  Здавальних  кондицій (114кг) цей молодняк досяг за 486 діб,  або 16.2 міс., при витраті близько 10 корм. од. на 1кг приросту.
Слід зазначити,  що чимало свинини виробляється  великими спеціалізованими підприємствами. Але досягнутий рівень валового виробництва та економічних показників і в цих господарствах ще далеко не відповідає сучасним вимогам.
Серед основних факторів,  що стримують інтенсифікацію галузі, насамперед,   слід   виділити   недостатню  розробку  та застосування інтенсивних  методів  виробництва,   недотримання технологічної дисципліни,  недостатнє використання економічних важелів господарського механізму.  Крім того, потребують дальшого поліпшення  існуючі й нові породи,  типи,  лінії та ефективні кроси свиней,  пошук дешевих і багатих на протеїн місцевих кормів,  їх раціональне використання, застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій племінного і  товарного  свинарства шляхом  розробки  й будівництва нових чи реконструкції існуючих ферм та приміщень.  Велике значення повинно  приділятися відбудові невеликих ферм, а також розробці та впровадженню в практику різних варіантів селянських господарств.
Інтенсификація свинарства  полягає  в ефективнішому використанні основних засобів виробництва (кнурів та  свиноматок), підвищенні їх  продуктивності,  поліпшенні  відгодівельних  та м'ясо-сальних якостей одержуваного приплоду, зниженні собівартості виробленої продукції.
Серед актуальних проблем  науково-технічного  прогресу  в свинарстві, що грунтуються на фундаментальній прикладній науці та тісному зв'язку її з виробництвом, першочерговими є такі:
-    підвищення генетичного  потенціалу продуктивності свиней, яких розводять в Україні, та висока збереженість приплоду;
-    ефективне використання цього потенціалу забезпеченням оптимальних умов годівлі відповідно до фізіологічних  вимог  організму свиней;
-    розробка сучасних технологій  у  племінному  й  товарному свинарстві, що забезпечують тварин міцним здоров'ям, та максимальне проявлення продуктивності;
-    поліпшення форм  організації  та  стимулювання  праці при різних варіантах власності в галузі.
На теперішній час один з основних факторів,  який стримує збільшення виробництва свинини, є недостатня кількість кормів, низька їх якість та постійний дефіцит в раціонах  протеїну,  а наявні приміщення   багатьох  спеціалізованих  по  свинарству господарств, а також малих  і  середніх  свиноферм  не  повною мірою відповідають оптимальним вимогам утримання різних виробничих груп свиней.
Для поліпшення роботи галузі свинарства,  виведення її на світовий рівень, повного використання біологічних властивостей свиней для потреб людини необхідно докорінно поліпшити систему розведення й племінної роботи в свинарстві з чітким поєднанням племінних і товарних  господарств, зміцнити  кормову  базу,  та впровадити у виробництво найновіші технології і наукові досягнення.
Ноздрін М.Т., Карпусь М.М., Каравашенко В.Ф. та ін. (1991) вважають,   що   економічно   вигідно   проводити  інтенсивну відгодівлю свиней і застосовувати норми годівлі, які розраховані на  одержання  максимально високих приростів.  Проте не у всіх господарствах є в наявності високоякісні повноцінні корми для одержання приросту 750-800 г. Тому, залежно від можливостей господарства ,  використовують один з  трьох  варіантів норм для  вирощування  і  відгодівлі свиней ,  розрахованих на одержання за весь період вирощування середньодобових приростів живої ваги нарівні 500 - 550 , 600 - 650 і 750 – 800 г.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments