Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників

Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Підвищення ефективності свинарства в значній мірі залежить від впровадження в технологію нових прийомів і методів. Особливо це стосується промислового свинарства.
Як показав досвід безвигульного утримання свиней в умовах штучного мікроклімата і взаємодії їх з різним технологічним обладнанням, створює для тварин середовище, яке значно відрізняється від наявного при традиційних способах виробництва свинини, що суттєвим чином змінює їх поведінку і сприяє виникненню гіподінамії. В наслідок чого тварини зазнають впливу різних стресфакторів, які перевищують їх адаптаційні можливості, що знижує їх продуктивність, сприяє захворюванням і може привести навіть до загибелі. В зв'язку з цим особливу актуальність набуває розробка нових більш ефективних заходів по профілактиці гіподінамії свиней,
З цією метою за проектом Херсонського сільськогосподарського інституту на станції штучного осеменіння агроцеху "Нивотрудівський" АТ "Криворіжсталь" Апостоловського району Дніпропетровської області встановлена лінія для проведення активного моціону кнурів. Вона окладаеться з басейну для плавання і розколу для загоняння і вигоняння тварин. Метою досліджень було: 1/ вивчення особливостей поведінки кнурів при відборі сперми на штучну вагіну;   2/ визначення впливу водного моціону на показники спермопродукціі.
Об’єктом досліджень були молоді (до 2-х років) і дорослі (старше 2-х років) кнури-плідлітки чотирьох порід: гемпшир - 36, дюрок - 12, велика біла - 10, помісі - 10 голів ( 1/2Кбх1/2Л).
Для досліду сформували дві групи: контрольну - яку складали тварини, що утримуються без моціона в індивідульних станках (3.20 м х 2.45 м) і дослідну, в яку входили їх аналоги, що користувалися водним моціоном 1-2 раза на тиждень протягом 5 хвилин.
Результати проведених досліджень предcтавлені в таблиці.
Як показують дані таблиці водний моціон виявив помітний вплив на статеву поведінку кнурів під час взяття сперми на штучну вагіну.
Особливо звертає на себе увагу скорочення часу латентного періода і періода садки у всіх пород тварин, які користувалися моціоном: у молодих кнурів породи гемпшир на 53%, у породи дюрок на 37.6%. Декілька меньші зміни спостерігались у кнурів великої білої породи і помісей.Якщо порівняти тривалість еякуляції до і після моціону, можна помітити значне її скорочення. Так у гемпширів в віковій групі до 2 років час еякуляції скоротився на 42.7%, у дюроків на 36.7%, у великої білої на 23.1% і у помісей на 22.8%.
Розглядаючи зміни об’єма еякулята в віковому аспекті, можна помітити, що у дорослих кнурів в порівнянні з молодими об’єм еякулята збільшується у породи дюрок на 3.9%, у гемпширів на 14.8%, у великої білої на 14.4%, у помісей на 6.9%.
Що стосується активності і концентрації спермієв, то в більшості випадків спостерігається тенденція до збільшення ціх показників після моціону (на 19.6% у дюроків, на 14.7% у великої білої і на 17.6% у   помісей в віковій групі до 2 років), але у гемпширів в віковій групі понад 2 років збільшення активності незначне.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments