Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів

Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поживні речовини корму, які засвоюються організмом, зазнають глибоких змін, перетворюючись у речовин, що складають живу тканину. Ефективність використання поживних речовин раціонів визначається ступінню перетравленості та засвоєння їх організмом.
Тварини різних порід неоднозначно реагують на умови зовнішнього середовища, по різному використовують корми, які споживають, що в кінцевому підсумку суттєво відображається на їх біологічній якості. Нами був проведений фізіологічний дослід по вивченню перетравленості поживних речовин раціону та балансу азоту, кальцію і фосфору в організмі чистопорідних тварин великої білої породи та гібридних підсвинків отриманих від поєднання маток великої білої породи / ВБ / з кнурами полтавської м'ясної породи /ПМ/, спеціалізованої м'ясної лінії полтавської селекції /СМЛ/, та української м'ясної породи /УМ/, а також трьохпоріднолінійних гібридів поєднання помісних маток /ВБ х ММТ/ молдавський м'ясний тип з кнурами /СМЛ/.
Для фізіологічного досліду відбирали по три підсвинки з урахуванням походження, аналогічних за віком статтю та живою масою. Балансові досліди проводились у спеціально обладнаній лабораторії обміну речовин УНДІТ степових районів "Асканія-Нова".
Аналіз результатів фізіологічного досліду показав, що перетравлення поживних речовин раціону тваринами всіх груп було достатньо високим.
Коефіцієнти перетравлення поживних речовин раціону мають недостовірну різницю між групами. Можна лише констатувати тенденцію покращення перетравлення поживних речовин гібридними підсвинками.
Найбільш високі показники перетравлення сухих і органічних речовин та протеїну мали порідно-лінійні гібриди отримані від української м'ясної породи 83,7 %, 85,1%; що на 1,5%; 1,3%; 1,3% вище ніж у чистопорідних тварин.
Гібридні підсвинки усіх поєднань мали більш низький коефіцієнт перетравлення клітковини на 3,2 - 7,3%, а перетравлення жиру у них було вище, ніж у чистопорідних тварин на 0,2-6,8%. Одержані дані вказують на те, що підсвинки, які більш інтенсивно ростуть, мають дещо знижену здатність засвоєння клітковини і порівняно високу активність при перетравленні інших легкодоступних і калорійних речовин.
За перетравленням безазотистих екстративних речовин різниця між групами була незначна, а перетравлення мінеральної частини  у гібридних тварин на 1,3-6,4% вище, ніж у чистопорідних однолітків. Найбільш високі коефіцієнти перетравлення золи мали гібриди III і ІV груп 56,6-55,2%. Однак різниця між групами із-за малої чисельності вибірки /n=3/ і великої змінності показників у межах кожної групи недостовірні.
Висока зміна показників по використанню поживних речовин раціону свідчить про великий генетичний потенціал чистопорідних гібридних тварин, що дає можливість подальшого їх покращення по скоростиглості та м'ясності.
Серед усіх обмінних процесів, які відбуваються в організмі, головне місце займає обмін білків. У зв'язку з цим вивчення балансу азоту дозволяє проаналізувати інтенсивність використання білкової частини раціону підсвінків різних генотипів.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments