Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими

Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Підвищення продуктивності тварин безпосередньо обумовлено використанням інтенсивних факторів, до яких відноситься використання нових досягнень генетики і біотехнології. Це дозволяє прискорити темпи селекційного прогресу в лініях і популяціях. Більшість вчених /Басовський М.3., Буркат В.П., Власов В.І., 1994; Зубець М.В., Буркат В.П., 1996/ відзначають, що темпи селекційного поліпшення обумовлені швидкістю зміни поколінь, точністю оцінки генотипу і прогнозування продуктивності тварин в ранньому онтогенезі. При цьому якщо швидкість зміни поколінь переважно обумовлена відомими особливостями і її можна прискорити в основному біотехнологічними прийомами /трансплантація ембріонів, зигот/ підвищення точності оцінки генотипу є основним шляхом удосконалення методів селекції. Інтенсифікація відбору тварин - це, перш за все прискорення оцінки поголів'я на основі використання точних методів прогнозу молочної продуктивності шляхом скорочення загальноприйнятого її обліку за 305 днів лактації.
Селекціонери давно вивчають вірогідність прогнозування молочної продуктивності корів за початковий період лактації - за 30, 90, 100, 120 і 180 днів. Встановлено, що зі збільшенням періоду обліку лактації підвищується ймовірність оцінки фактичної продуктивності. Коефіцієнт кореляції / r / між удоєм за 305 і перші З0 днів лактації становить 0,115...0,835 /Гоуен Н., С.Г.Давидов, 1936/, 90 днів - +381…0,655 /Всяких А.С., 1976; Томссон 3.Г., Менчукова С.Г., 1976, 1978/, 120 днів - + 0,781...0,864 /Прохоров В. І., Водилова І.П., 1978/. Надійність оцінки корів за продуктивністю первісток підтверджуються достовірною залежністю між першою і наступними лактаціями: r = 0,661±0,21 /Аллабердин Н.Д., 1977/ і    r = 0,613±0,36 /Тамарова Р.В., 1978/.
Але, на наш погляд, облік тільки величини удою за суміжний період недостатній. Необхідно враховувати рівномірність лактації або показник повноцінності лактаційної кривої. Висока і стійка лактаційна крива відображає міцність конституції тварини – здатність тривалий час витримувати високе фізіологічне навантаження.
Цю обставину обов'язково слід враховувати і використовувати в селекційній роботі. Розроблено і запропоновано багато способів оцінки характеру лактаційної діяльності корів. Найбільш простим є індекс, запропонований Х.Тернером /1926/, який визначається співвідношенням удою за лактацію до максимального удою за місяць. В.Б.Веселовським /1930/ був розроблений індекс постійності лактації - відношення фактичного удою за лактацію до добутку кількості дойних днів і вищого добового удою, виражений в %. І.Іоганссон і Д.Ханссон /1945/ - пропонують розраховувати пропорцію удою за другі 100 днів, %; до удою за перші 100 днів, значення всіх цих індексів такі: чим вище показник, тим стійкіша лактаційна крива. Дещо інша оцінка характеру лактаційної кривої за Е.Брууну /1928/: чим вищі параметри мінливості помісячних удоїв, тим нижча стійкість лактації.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments