Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків

Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Дослідження проводилися на Кримській сільськогосподарській дослідній станції, яка розташована в центральній частині степового Криму у 1990...1993рр.
Метою досліджень було розроблення енерго- і ресурсозберігаючих систем обробітку грунту під різні культури дев'ятипільної зрошуваної сівозміни з слідуючим чергуванням культур: 1-люцерна, 2- люцерна, 3-озима пшениця, 4- озиме жито на зелений корм + соя на зерно поукісно, 5-кормові буряки, 6- кукурудза на силос, 7- озимий ячмінь + кукурудза на зелений корм пожнивно, 8- кукурудза на зерно, 9- яровий ячмінь з підсівом люцерни.
Досліджувані системи включали такі основні агроприйоми і проводились за схемою:
1.    Різноглибинний полицевий обробіток /контроль/ під озимі пшеницю і ячмінь, озиме жито на зелений корм і сою поукісного посіву на 20-22см; під кукурудзу на зерно та силос, а також кормові буряки на 28-30см;
2.    Різноглибинна плоскорізна система обробітку під всі культури на таку ж глибину, як і в першому варіанті.
3.    Плоскорізний обробіток під кукурудзу на зерно та силос, кормові буряки на 14-16см, під всі інші культури на 10-12см.
4.    Плоскорізний обробіток на таку ж глибину, як і в третьому варіанті + мульчування грунту соломою після зернових колосових культур.
Повторність досліду 3-кратна. Посівна площа ділянок 320м2 /40х8/, облікова 100м2 /25х4/ для культур суцільного посіву і 105м2 /25х4,2/ - для просапних.
Вивчення систем обробітку грунту в зрошуваній сівозміні ведеться на фоні доз мінеральних добрив, розрахованих на запланований урожай. Внесення гною із розрахунку 80т/га було передбачено в п'ятому полі сівозміни  під кормові буряки. Застосування гербіцидів передбачено відповідно з рекомендаціями. Поливи культур проводились допущенням за допомогою агрегату ДДА-100 МА. Агротехніка вирощування культур в сівозміні - загальноприйнята для степової зони Криму /Научно обоснованная система земледелия Крымской области, 1987/.
Грунт дослідної ділянки - чорнозем південний, слабогумусний, розвинутий на четвертичних жовто-бурих лесовидних глинах. Товщина гумусного горизонту в середньому складає 28см. Вміст гумусу в орному шарі /0...20см/ коливається в межах 2,4...2,6%. Валовий вміст азоту - 0,18...0,20%, фосфору - 0,12...0,14%, калію - 2,1...2,4%. Гідролізуємого азоту 3,0...4,0мг на 100г грунту, рухомого фосфору 1,9...2,2мг і обмінного калію 28,0...32,0мг на 100г грунту /по В.Мачигіну/.
Механічний   склад   легкоглинистий,   крупно-пилувато-іловатий. Об'ємна маса грунту в верхній частині профілю не перевищує 1,1...1,35г/см3. Водоутримуюча здатність в метровому шарі грунту коливається від 327 до 383мм, в півтораметровому - 493...578мм відповідно. Запаси доступної вологи в цих же шарах 160...180 і 234...270мм. Середньобагаторічна кількість опадів - 403мм з коливаннями по рокам від 226 до 472мм. Середньобагаторічна температура повітря за рік +10,2°С.
При вивченні впливу різних систем обробітку грунту на водоспоживання кормового буряка   було встановлено, що сумарне водоспоживання було найменшим по оранці /контроль/. На варіантах з безполицевими системами обробітку грунту воно збільшувалось по мірі зниження глибини обробітку. Так на контролі воно склало 4872м3/га на варіанті з глибоким безполицевим обробітком 4881м3/га і на мілких безполицевих обробітках /Варіанти 3,4/ сумарне водоспоживання склало 4889 і 4907м3/га відповідно.
Коефіцієнт водоспоживання також збільшувався по мірі зниження глибини обробітку  від 49 м3/т на контролі до 51-52 м3/т на мілких безполицевих обробітках.
В результаті проведених досліджень встановлено, що оранка на 28-З0см, як на агротехнічний захід в системі полицевого обробітку грунту була кращою при вирощуванні кормових буряків. Так на контролі було отримано 967ц/га. Варіанти з мілкими безполицевими системами обробітку грунту істотно знижували урожайність кормових буряків порівняно з контролем. На варіанті з глибоким безполицевим обробітком на 28-З0см зниження склало 13ц/га, і на мілких (на 14-16см) - від 34 до 39ц/га при НСР05 15,8.

Загружаюсь...

 


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments