Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області

Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Першочерговим завданням агропромислового комплексу є створення стабільного і повноцінного ринку продовольства, де належне місце повинна займати овочева галузь.
Херсонська область належить до одного з найбільш сприятливих регіонів України для розвитку високо інтенсивного овочівництва, завдяки відповідним грунтово-кліматичним умовам, наявності значних зрошувальних площ, а також достатньої кількості потужностей для їх переробки.
Основними напрямками інтенсифікації овочівництва є використання досягнень НТП: застосування сучасних хімічних, біологічних, агротехнічних методів і засобів боротьби з шкідниками і хворобами, освоєння науково обгрунтованих сівозмін, внесення оптимальних доз органічних та мінеральних добрив, упровадження нових високопродуктивних сортів і прогресивних технологій їх вирощування, використання під овочі меліорованих земель. Окрім цього інтенсифікація залежить від ступеня спеціалізації, інтеграції, існуючої матеріально-технічної бази цієї галузі, розвинутості інфраструктури та форми організації виробництва.
В інтенсифікації овочівництва першочерговим завданням є удосконалення агротехніки. Існуюча в області система виробництва овочів передбачає активну обробку грунту, збільшення доз внесення мінеральних добрив, зростання пестицидного, технічного, антропогенного навантаження. Це призводить до високих темпів мінералізації гумуса грунту, різкого збільшення ерозійних процесів погіршення агрофізичних показників грунту, фітосанітарного стану екологічної обстановки і, як слідство, зниження врожайності і якості продукції, перевитрат фінансових, енергетичних і трудових ресурсів.
При традиційній технології, яка передбачає багаторазове ручне збирання томатів, затрати праці дуже високі - близько 1000-1200 людино-годин на 1 га, у тому числі на збирання врожаю 140-150 ц з 1 га - 800-900 людино-годин.
Урожайність основних овочевих культур по області дуже низька. В 1996 році вона становила: томатів – 91.7 ц з 1 га, огірків – 89.2, капусти – 138, столових буряків – 168.0, моркви – 81.3, цибулі ріпчатої – 58.8 ц з 1 га.
Створений на сьогодні науковий потенціал дозволяє отримувати врожайність овочевих культур 300-600 ц з 1 га, що в 3-5 разів більше ніж фактичний рівень в господарствах Херсонської області. Дотримування всіх вимог, передбачених технологією, забезпечує врожайність пізньої капусти - 500 ц з 1 га, томатів - 450, огірків - 200, моркви - 300, цибулі ріпчатої - 200 ц з 1 га при витратах праці на 1 ц продукції: капусти – 0.7 люд.-год., томатів - 2,0, огірків - 2,3, моркви - 0,63, столових буряків -1,2; цибулі ріпчатої - 2,2 людно-годин.
Великою проблемою овочевників залишається боротьба з бур'янами, яка в нинішний час вирішується в основному агротехнічними методами (біологізовані сівозміни, комбінована система обробки грунту). Але зменшити забур'яненість ланів в овочевих господарствах нижче порога шкідливості тільки агротехнічними методами неможливо, тому необхідно раціонально використовувати гербіциди. При цьому препарати з високими витратами діючої речовини 10-15 кг на 1 га (ТХА, тетрал, рамрод та інші) треба замінити на гербіциди з більш низькими витратами -0,05-1,5 кг на 1 га діюч. речовини (дуал, фюзилад, стомп та інші).
Основну увагу треба приділити підвищенню ефективності застосування гербіцидів завдяки ретельному добору препарату, впровадженню прогресивних методів обробки - локальне внесення, використання сумішей, підвищення токсичності препаратів завдяки регулюванню вологості грунту та своєчасного їх загортання.
Використання оприскувачів з щілиноподібними, дефлекторними, центробіжними розпилювачами дають змогу знижчити втрати гербіцидів.
Економія витрат праці при використанні гербіцидів на 1 га посіву перевершує 200 людино-годин, а чистий прибуток на 1 гривню витрат - 1,4-2,0 гривні.
Ше одним фактором інтенсивного ведення овочівницства є захист овочевих культур від хвороб та шкідників, які знижують урожайність на 20-30%, та значно впливають на якість продукції.
Фітофтороз томатів та переноспороз цибулі в сприятливі для їх розвитку роки можуть скоротити врожай на 75-80% і навіть привести до його повної загибелі.
Аномально велика кількість опадів в червні-серпні цього року привела до широкого розповсюдження хвороб овочевих культур. Це привело до значних втрат урожаю більшості культур, особливо томатів, що сприяло підвищенню цін на продукцію на ринках міста.

Загружаюсь...

 


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments