Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України

Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

В жорстких гідротермічних умовах південної частини Степу України серед кормових культур суданська трава найбільш придатна і порівняно продуктивна. Це цінна культура, яка має високу про¬дуктивність і поживність кормової маси та неви¬моглива до умов вирощування. При розміщенні в богарних умовах даної зони вона порівняно з кукурудзою на корм значно продуктивніша.
В 1994-1996 роках нами вивчалось питання вирощування судан¬ської трави на насіння, зокрема спосіб посіву та норма висіву. Польові досліди проводились на полях КСП "Супутник" Жовтневого району Ми¬ко¬лаївської області. Суданська трава, сорту Миронівська 10 ви¬сі¬валась звичайним рядовим способом з нормою висіву - 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 млн. та широкорядним - 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 млн. схожих насінин на 1 га.
Сіяли в кінці першої - другій декаді травня. Польова схожість насіння була досить високою в межах 70-80% від висіяного. Зі збільшенням ширини міжрядь з 15 до 40 см за тої ж норми висіву 1,0-2,0 млн., насіння в рядках розміщується щільніше, що сприяє більш .дружній появі сходів. Проте на протязі вегетації певна частина рослин на ділянках всіх варіантів випадала
У разі збільшення норми висіву і отже густоти стояння рослин, питома вага тих, які збереглися до збирання зако¬номірно зменшувалась. Це пояснюється більш сприятливими умовами для росту і розвитку рослин суданської трави  за зрідженої густоти. Надто щільне розміщення рослин в рядках в умовах недостатньої волого-забезпеченності негативно впливає на їх розвиток.
Особливо пригнічується ріст і розвиток рослин за широ¬корядного способу посіву і норми висіву більше 1,5 млн. шт/га. В рядку зустрічались слаборозвинені рослини, які не утворювали генеративні органи. Коефіцієнт продуктивного кущення при цьому зменшувався до 0,9 (табл.2)
Таким чином, спосіб розміщення рослин і оптимальна кількість їх на одиниці площі дає можливість формувати більше продуктивних волотей. Довжина волоті і маса зерна в ній по мірі підвищення норми висіву закономірно зменшувались. Більш чітко просліджується це за широкорядного посіву. Так, при нормі висіву 1,5 і 2,0 млн. шт/га за рядового посіву маса зерна з однієї волоті була 0,42 і 0,36г, а за широкорядного відповідно – 0,29 і 0,20г.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments