Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур

Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проблеми захисту  рослин,  підвищення  та  збереження врожаю, зниження пестицидного навантаження не довкілля - це актуальні  пи­тання, які  потрібно вирішувати глобально.  Щоб зберегти родючість грунтів, чистими воду та повітря  для  майбутніх  поколінь - якоюсь мірою ці  питання можуть бути частково розв'язані при використанні мікробних екзополіса­харидів ксантану та енпосану,  як липкогенник носіїв с.-х.  пести­цидів, стимуляторів росту та врожайності, бактері­фагів, бульбашкових бактерій. Вони самі можуть утворювати ліпко­генну суміш,  яка добре розчиняється у воді чи комплексі; сичевоформаль­дегідними смолами типу КФЖ та з полісахаридом.

У США починаючи з 1972 року полімер ксантан, продуцент бактерії роду Xanthomonas campestris зареєстровано як носій с/г  гербіцидних аерозолей /фірма "Келко" 3659028.1972/. Вітчизняний "ксантан" также отримують від штамів /8162 та В-7001/ бактерій роду Xanthomonas campestris, який по хімічному складу не відрізняється від комерційних  полімерів /"Кентрол", "Келцан", "Ксантан", "Актигум-КС", "Родопол", що випускаються різними фірмами США та Європи. Вітчизняний "Ксантан" є надбанням колекції України. Екзополісахариди типу ксантан складаються з глюкози, манози, галактози, та глюкуронової кислоти і О-ацетилу, також може бути присутня піровиноградна  кислота /Р.І.Гвоздяк  та інші,  1989 "Мікробний полісахарид ксантан"/.

Інститутом разом з ПБО "Ензим" Укрмедпром Ладижин налагодже­но  промисловий  випуск  екзополісахариду  поліміксану (продуцент Васіllus роlymyxa) за комерційною назвою "енпосан" у формі культу­раль­ної рідини та гель-пасти.  Енпосан за моносахарідним складом - набір монасахаридів /глюкози,  манози,  галактози та глюкуронової кис­лоти/.  Він є гетерогенним,  основний препарат має  молекулярну вагу  від 1-2млн. та вище /В.А.Болоховська,  Р.І.Гвоздяк., С.К.Воцелко, 1993/.

Вітчизняними дослідниками грунтів   /Е.І.Андрюк, Г.А.Іутинськая, 1989/ обгрунтованна економічна роль мікробних  полісахаридів в грунті/, показано їх вплив на численість і структурно-функціональні аспекти мікробних ценозів. Спільною роботою з чехами /Я.Ласик, С.Гордієнко, 1984/ показано використання бактеріальних полісахаридів з мікроорганізмами. В спільній роботі з Г.А.Іутинською дослід­жена деструкція мікробних полісахаридів мікроорганізмами грунту, показано її вплив на зміну молекулярно-масового розподілу гуміно­вих кислот /А.с. №1756357, СССР, 1992/. Таким чином, багаторічні дос­лідження показали, що мікробні полісахариди відіграють важливу роль в оновлені гумусу і не є шкідливим фактором для довкілля. То­му з точки зору екологічної оцінки їх використання як липкогенного носія пестицидів, бактеріофагів, бульбашкових бактерій, стимулято­рів росту та врожайності цілком обгрунтовано.

Протягом десяти років на базі Інституту зрошуваного земле­робства проводяться спільні дослідження по застосуванню ксантану та енпосану в сільському господарстві. Спочатку вивчали ефективність застосування ксантану разом з карба­мідною смолою в якості плівкоутворювачів при передпосівній обробці насіння зернових та зернобобових культур, додавали усі необхідні захисні та стимулюю­чи компоненти. Засіб гарантував отримання композиції, яка зменшу­вала ураження рослин (пшениці, кукурудзи, сої) хворобами і пошкод­ження шкідниками, а це сприяло підвищенню врожайності на 10-20% (А.с. №1480155, СССР, 1989 "Способ обработки семян" та "Способ обробки насіння", Патент України №2392 1994).

Семирічні дослідження показали, що обробка томатів фунгіцидами (хлорокис міді, поліхом, арцерид, купрозан) в суміші з екзополісахаридами (ксантаном і поліміксаном) надійно захищають рослини від грибкових хвороб.

Обробка томатів хлорокисом міді та поліхомом у загальноприй­нятій нормі зменшила на 5-7% ураження рослин хворобами, а врожай при цьому збільшився на 54,0 ц/га.

Композиція фунгіцидів з полісахаридами надійно захищає томати від грибних хвороб. Так, при обробці фунгіцидами розвиток фітофто­розу на 14,2%, а макроспорозу на 12,1% слабше від контролю (конт­роль - відповідно 36,0 і 27,3%). Урожай при цьому збільшується на 103,0 ц/га.

Загружаюсь...

 


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments