Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам

Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.03:633.114:631.6

Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам

В.В.БАЗАЛІЙ – к.с.-г.н., доцент ХДСГІ

Серед великої кількості проблем, які вирішуються селекціонером в період створення сорту, особливе місце в процесі добору форм займає характер взаємних відношень морфобіотипів гібридної популяції в ценотичному суспільстві. Як правило, в ценозі проявляються нові ефекти генетичних детермінант селекційно-значимих ознак і особливостей.
Адаптивність – ознака, яка оцінює організми на рівні рослинного суспільства, при цьому вирішується позитивний вміст в добір генотипів на толерантність по ряду признаків, частково, до загущення рослин (Долотовський М.М.,1992). Крім цього, признаки й ознаки ценотичного рівня можуть мати кореляційні ефекти з іншими показниками. Тож, наприклад, архітектоніка посіву зумовлює цілий спектр різних генетичних і модифікуючих ефектів.
Ряд морфологічних признаків ценотичного рівня (архітектоніка рослин, ботанічна різновидність генотипу) в значній мірі визначає місце сорту в тім чи іншім ореалі. Тому, безумовно важливо прогнозувати їх вплив в ценозі на суспільство рослин в гібридних популяціях вже на початку селекційного процесу, враховуючи при цьому їх конкурентну здібність і вибір оптимального об'єднання архітектоніки рослин з другими морфобіологічними признаками.
Ряд вчених (Любіна С.В., Долотовський М.М., 1994), провели дослідження вмісту ценотичних ефектів генів остистості і безостості в рішенні задач урожайності пшениці. Результати, в залежності від модифікуючих факторів зовнішнього середовища, несли суперечливий характер. Тож, визначено, що в умовах засухи гени остистості дали позитивний вплив на продуктивність в чистих посівах і збільшили їх конкурентну здібність в сумішках в порівнянні з безостими формами, в холодні посушливі умови вегетації позитивного ефекту генів остистості не спостерігалось. Однак, це не було абсолютним для всіх вивчаємих генотипів, деякі безості форми вели себе аналогічно остистим формам, хоч їх перевага чітко проявилась в умовах холодного непосушливого року. Є дані  (ХангільдінВ.В, 1989), про перевагу продуктивності безостих форм в умовах засухи в розрідженому посіві, в агроценозі ж в аналогічних умовах спостерігалось зниження їх продуктивності в порівнянні з остистими біотипами.

Загружаюсь...Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments