Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України

Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 633.416:631.53

Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України

В.О.УШКАРЕНКО –д.с.-г.н.,
В.Г.ФЕДОРЧУК - аспірант,
М.І.ФЕДОРЧУК –к.с.-г.н., доцент, ХДСГІ

Одним з головних джерел соковитих кормів в Україні є кормові коренеплідні культури, зокрема кормові буряки та морква. Вони містять комплекс біологічних каталізаторів, багаті на легкозасвоювані речовини і вітаміни, сприяють підвищенню продуктивності і плодючості сільськогосподарських тварин. Буряки багаті на вітамін С, морква на вітаміни А, В, В2.
Найбільші площі серед коренеплідних культур займають кормові буряки, та морква. Площі під кормовими коренеплідними культурами щорічно зростають, проте вирощування їх стримується тому, що виробляється недостатня кількість насіння.
Агрокліматичні умови півдня України сприятливі для отримання насіння коренеплідних культур. При вирощуванні насіння цих культур найбільш поширеним є висадковий спосіб. Але він недостатньо механізований, більш трудомісткий, включає в себе великі затрати праці та матеріальних коштів, для проведення збирання маточних коренеплодів, їх зберігання та висаджування. Технологія вирощування насіння при цьому пов'язана з двурічним циклом розвитку рослин. В перший рік отримують маточники. На другий, після висаджування в грунт насіння. Затрати праці при такому догляді складають 220-380 люд.-год.
Останнім часом у зв'язку з зростанням попиту на насіння коренеплідних культур вивчається і широко впроваджується у виробництво безвисадковий спосіб їх вирощування.
Суть безвисадкового способу заключається в тому, що посів кормових буряків та моркви проводиться в літній період, це дозволяє рівномірно розподілити коренеплоди по всій площі посіву, і отримати дружні і повні сходи. Восени коренеплоди не викопуються, а залишаються в грунті для зимування. Весною коренеплоди, що перезимували, відростають і утворюють квітконосні пагони та плодоносять. Таким чином даний спосіб вирощування насіння відповідає природньому їх розмноженню. Крім цього безвисадковий спосіб дає можливість звільнитись від трудомістких процесів, збільшити кількість і якість врожаю насіння при зниженні в 2-3 рази порівняно з висадковим способом затрати праці та коштів на отримання насіння.
В зв'язку з цим в умовах зрошувального землеробства на півдні України в дослідному господарстві “Приозерне” Херсонського СГІ в 1994-1997 роках були проведені досліди по вивченню елементів технології, що впливають на зимостійкість і продуктивність безвисадкових насінників коренеплідних культур.
В задачу дослідів входило вивчення питань по впливу строків сівби на ріст і розвиток рослин, їх збереження в зимовий період, врожай та якість насіння.
Схема дослідів включала строки сівби в літній та осінній періоди. В результаті досліджень було виявлено вплив різних строків сівби та зимування рослин. В залежності від строків цей показник змінювався в середньому за три роки вирощування для кормових буряків від 41-74%, а моркви 22,7-62,9%.
Як вияснилось, на зимостійкість безвисадкових посібників впливають: тривалість осінньої вегетації та метеорологічні умови, що склалися в зимовий період росту та розвитку рослин.
Відомо, що найбільш високу стійкість до несприятливих умов зимового періоду є рослини кормових буряків, середня вага яких досягає 7-11 грамів, а діаметр коренеплода 13-16 мм, для моркви 7-9 грамів та 5-7 мм відповідно.
Дослідами встановлено, що збереженність безвисадкових насінників як раніх так і піздніх строків сівби знижуються порівняно з оптимальним.
Це обумовлено тим, що рослини раніх строків сівби сформувались в умовах підвищеного температурного режиму за літньо-осінню вегетацію, розвивають сильну надземну масу, нарощують відносно високу масу коренеплоду. При пізніх посівах рослини за короткий час вегетаційного періоду не встигають розвинути сильний листовий апарат і наростити оптимальну масу коренеплоду і до зимівлі ненакопичують в достатній кількості пластичних речовин. Тому в них понижена зимостійкість і вони гинуть при більш високих вегативних температурах ніж рослини вищезгаданих строків сівби.

Загружаюсь... 

You have no rights to post comments