Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві

Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві
Страница 2
Страница 3
Все страницы

Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві

Цілком слушно вважається, що питання подання знань є найбільш склад-ними в комплексі задач, що потрібно вирішувати при створенні автоматизова-них систем. І чим складніша система, що створюється, тим більше проблем з поданням знань. В нашу задачу не входить глибокий аналіз проблеми, що виді-ляється як напрям науки і обговорюється в спеціальній літературі [215,143,147]. Тому обмежимо коло наших інтересів до обговорення і використання підходів подання знань в рамках опрацювання конкретної системи - системи прогнозу-вання розвитку рослин (СПРР).
Однією з основних умов проектування є інформаційне відображення в СППР стану об'єкту. Ці питання вирішує інформаційне забезпечення (ІЗ) сис-теми, що представляє сукупність систем класифікації, кодування і показників, мови запису даних, документообіг, а також засоби організації, схову, контролю масивів інформації, що забезпечують функціонування СПРР.
До складу ІЗ входить перелік інформаційних одиниць (показників, змін-них, документів та ін.), структура інформації, закономірності і засоби її перет-ворення, характеристики струмів і якості інформації.
Опрацювання інформаційного забезпечення засновується на великому комплексі експериментальних і системотехнічних досліджень, заходів спрямо-ваних на удосконалення організаційної структури і упорядкування інформацій-них струмів в СПРР. В загальній нагоді ця частина розробки полягає в побудові інформаційної моделі системи, тобто в виборі структури і форми організації даних.
При цьому методично-організаційними принципами створення системи ІЗ СПРР будимо вважати:
1. Методична єдність ІЗ, що припускає використання єдиних принципів при розробці підсистем, єдиної методики ідентифікації об’єктів управління і схеми обміну даними.
2. Системність і інформаційна сумісність підсистем і елементів ІЗ, тобто утворення у всієї інформаційної системі взаємно пов’язаної сукупності форм обміну інформацією, класифікаторів, кодів, шифрів, а також забезпечення ком-плексної обробки інформації для прийняття рішень на всіх рівнях.
3. Типізація і блокова структура, тобто опрацювання типових правил і ти-пової мови, на підставі яких будуються аналогічні в функціональному і змісто-вному відношенні блоки інформаційної системи, а також забезпечення динамі-чного засобу формування масивів даних з можливістю поетапного нарощуван-ня місткості інформаційної бази.
4. Уніфікація і структуризація форм обміну інформацією, включаючи уні-фікацію загальносистемної схеми схову інформації і забезпечення задач, що вирішуються, вхідними даними, упорядкування мови.


 

You have no rights to post comments