Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні

Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні


З точки зору управління і особливо у прикладному визначенні, земле-робство (особливо на зрошення) є найбільш складним об'єктом і, як показує до-свід багатьох дослідників, а також наш власний , розробка автоматизованих си-стем підтримки прийняття рішень (СППР,СПТР), їх різновидів у вигляді експе-ртних систем (ЕС) і, зокрема, прогнозних, потребує нетрадиційних підходів.
Основні проблеми, які існують у сфері розробки експертних систем [136] і з якими ми зіткнулися при створенні автоматизованої системи прогнозування (САП) в зрошуваному землеробстві [115], що так чи інвкше доводилось вирі-шувати [117,119,120],  в  узагальненому вигляді  можна звести до такої послідо-вності:
1. Встановлення мети і вирішення ситуаційних проблем, що виникають у процесі розробки. Оскільки створення таких систем передбачає обов’язкову етапність, тому і всі рішення (організаційні, економічного характеру, методич-ні) на кожному етапі повинні бути пов’язані з кінцевою метою. У зв’язку з цим необхідне уточнення мети, функцій і задач, що вирішуються у межах автомати-зації систем прогнозування в землеробстві. Такий підхід дозволяє знаходити найбільш раціональні форми управління науковими розробками, помітити і ви-рішити низку нових підходів у інформатизації сільського  господарства з ура-хуванням кінцевої мети - при заданих (частіше обмежених) ресурсах, визначити основні напрями удосконалення організаційної структури і змістової частини СППР в землеробстві.  В цьому випадку важливим є не підміняти мету управ-ління критеріями оптимальності, якщо якісь задачі вирішуватимуться на такому рівні.
2. При створенні системи прогнозування в землеробстві і її реалізації складною технічною проблемою, що потрібно передбачити, стає створення єдиної структури інформаційно-технічних засобів. Вирішення цієї задачі також тісно пов’язано з вибором режимів роботи системи передавання даних і скла-дом задач, що вирішуються. Для забезпечення гнучкості і оперативності управ-ління організаційно-технічна структура системи прогнозування може спиратися на принцип єдності цільового функціонального управління, або на індивідуаль-не використання.


 

You have no rights to post comments