Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження

Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Все страницы

Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження

Основними рисами зони проведення досліджень - Південний Степ Украї-ни є недостатня вологість і наявність високих температур повітря [10,39,177, 178,196]. Тобто в зоні чітко виділяються екстремуми основних агрометеороло-гічних факторів впливу на розвиток, продуктивність культур і найбільш ваго-мим важелем ефективного ведення сільськогосподарського виробництва вважа-ється зрошення.
Адміністративно в зоні розміщені Миколаївська, Херсонська, південна частина Одеської і Запорізької областей, північна частина Автономної Респуб-ліки Крим (додаток  A.1-A.4).
Спираючись на те, що поряд з іншими, основними  факторами впливу на розвинення культур в регіоні вважаються кліматичні, є сенс зупинитись більш докладно на їх характеристиках.
Загальна характеристика клімату району досліджень. Основні особи-стості клімату регіону формуються, як відомо, під впливом загальних і місце-вих кліматоутворюючих факторів [67].
Серед загальних факторів, головним вважається притік тепла сонця, ве-личина значень якого залежить від географічної широти і збільшується з півно-чі на південь. Суттєво впливає на клімат регіону і атмосферна циркуляція [4, 9].
В загальному розумінні клімат регіону проведення досліджень помірно-континентальний з відносно мякою зимою і теплим літом. При цьому ознаки континентальності збільшуються в напрямку з південного заходу на північний схід, про що свідчить збільшення амплітуди коливання добових і річних темпе-ратур повітря [176,177,196].
На особливостях клімату в значній мірі відбивається коливання погодних умов. Вологозабезпечені роки змінюються посушливими. Спостерігаються де-коли пізні весняні та ранні осінні заморозки, зливи з градом, суховії. Зимою ча-сті відлиги, літо здебільшого посушливе, що у комплексі характеризує клімат як відносно мякий. При цьому повторюваність несприятливих кліматичних явищ залишається досить частою. Інтенсивність суховіїв в окремі роки настіль-ки велика, що в період генеративного розвитку зернових культур в продовж 1-2 доби вони завдають значної шкоди врожаю.
Для більш чіткого уявлення про кліматичні ресурси, як одного з елемен-тів наших досліджень, розглянемо їх у розрізі 3-х найбільш типових представ-ників зони Південного степу - Херсонській, Миколаївській областей і північної частини АР Крим.
Херсонську область умовно поділяють на агрокліматичні райони, які різ-няться по наявності тепла


 

You have no rights to post comments