Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 8

Огляд літератури - Страница 8
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
цьому, помітна динаміка впливу на розвинення культур значень температурних факторів на протязі вегетаційного періоду у добовому циклі [25,27,199].
Такі висновки співпадають з даним наведеним Н.И. Володарським [34] i Н.И. Гойса [41], отриманими на підставі прямого експериментування в польо-вих умовах. Роботами цих авторів також підтвердилися раніше висловлені по-ложення про пріоритет теплового чинника, але не тільки середньодобових тем-ператур повітря.
Наявність зв’язку між декадним приростом біомаси рослин, середніми декадними температурами повітря і запасами продуктивної вологи при систем-них дослідженнях спостерігалася в численних експериментах [18,146, 196,198,50,167]. В усіх випадках спостережень має місце наявність визначеного діапазону зміни температурних умов і умов вологозабезпечення при яких при-ріст біомаси культур може бути максимізований.
Тому справедливою особливо у богарному землеробстві слід вважати тезу про необхідність одночасного обліку поряд із вологозапасами ґрунту і те-рмічних факторів, хоча відзначимо відразу, що повну схему обліку всіх більш-менш важливих факторів реалізувати дуже важко. З цього приводу використо-вуються, як правило, загрублені схеми спостереження за факторами впливу при обов’язковому виділенні найбільш значимих, надійних і контрольованих фак-торів. Найчастіше це температурні і водяні параметри погоди. При цьому для умов зрошення  за головні фактори впливу будемо вважати теплові, зокрема, середні добові температури повітря [115,116].
Окрім впливу основних метеорологічних факторів на строки настання і тривалість фаз вегетації (теплових чинників і факторів вологозабезпеченості) помітно впливають також строки висіву, технологічні операції, норми висіву, рельєфні і мікрорельєфні властивості ділянки [200,135,216,48,77,78]. Ф.Ф. Даві-тая, наприклад, спостерігав тісний зв’язок між характеристиками весняного пе-ріоду, строками сівби, інтенсивністю наростання температур повітря і триваліс-тю періодів між фенофазами [48].
Зафіксовані результати прямих впливів комплексу технологічних опера-цій на строки і тривалість міжфазних періодів впродовж вегетації кукурудзи в умовах зрошення. Дослідження і опис цих зв’язків у вигляді низки регресійних рівнянь дозволили встановити вагомість технологічного впливу в залежності від розвинення посіву [116, 121,65].


 

You have no rights to post comments