Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 2

Огляд літератури - Страница 2
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
час), що складається з декількох послідовних біо-логічних станів можна записати як суму часу по кожному періоду (фазі розвит-ку): Тj= t1+t2+t3+…+ti+…+tn, де Tj-індивідуальний період вегетації культури (загальний термін  онтогенезу);
Такий формальний запис припускає роздільність часу розвитку біологі-чних об’єктів, важливість якого часто підкреслювалася Д.А.Сабініним [162]. Такий підхід до дослідження великих і складних систем [154], якими і є зрошу-вані, вважається одним з основних у сучасній практиці створення процедур ав-томатизованого вибору найбільш придатних в конкретній ситуації рішень серед множини альтернатив.
З наведеного загально-формального запису зрозуміло, що взаємодія між фенофазами є векторним процесом, спрямованим від t1  до tn і кількість впливів  попередніх фаз на наступні може бути описана як N = n-1, де N- множина ета-пів розвитку культури (nN).
Щоб кількісно відбити значення таких впливів, у формальне описування  вегетаційного періоду вводяться коригуючи коефіцієнти, що характеризують зміну тривалості окремих фенофаз в залежності від факторів впливу [106,162]. У такому випадку рівняння зв'язку буде мати такий вигляд:
Tj = r1 t1 + r2 t2+r3 t3+…+ri ti+....+rn tn ,
де: r - коефіцієнт, що відбиває вплив зовнішніх умов у період прохо-дження i – ї фази і наслідки вплив попередньої фази;
t - генетично визначена тривалість і-ї фази розвитку.
Аналіз практичних спостережень показав, що межі в який змінюється тривалість вегетаційного періоду у культур і сортів різного походження неод-накові і можуть коливатись в значних межах [106,88].
Майже в кожній видовій групі можна знайти сорти і рослини в який змі-ни тривалості вегетаційного періоду під впливом факторів впливу досягають 10 і більш днів. В багатьох випадках за роки спостережень зафіксовано, що у сор-тів і рослин, які стійко зберігають тривалість вегетаційного періоду в певних межах, сполучення впливаючих факторів зовнішнього середовища наближало тривалість вегетаційного періоду до незмінного періоду, тобто Lim f(xi) 0  і  tti min  [106,162,88].


 

You have no rights to post comments