Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств

Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Концепція і Програма переходу Української РСР до ринкової економіки базуються на положеннях Декларації про державний суве­ренітет України та Закону України "Про економічну самостійність Української РСР, які створили необхідні передумови для забезпе­чення української політики з питань розвитку форм господарюван­ня в агропромисловому комплексі. Будь - яка форма господарюван­ня має свої складові частини - господарські формування, які різ­няться формою власності на засоби виробництва, організацією виробництва і праці та виробленою продукцією.
В післяприватизаційний період, на базі створених в процесі приватизації колективних сільськогосподарських підприємств, для визначення реального, ефективного господаря землі та майна в Голопристанському районі першими провідниками новизни реформ стали КСП "Краснознам'янське", "Юність", ім. Калініна та ім. Леніна, де уже організовані внутрішньогосподарські приватне - оренди підприємства повного господарського розрахунку, самофінансування та самоврядування.
Основою приватно - орендних внутрішньогосподарських підпри­ємств є первинні ланки трудових колективів по виробництву та переробці всієї сільськогосподарської продукції. Обслуговуючі малі приватно - орендні підприємства, включаючи й управління, створю­ються в міру необхідності для вирішення питань високоефективної діяльності основних приватне - орендних товаровиробників.Первинне приватне - орендне внутрішньогосподарське підприєм­ство формується на добровільній основі, як правило з невеликої численності працівників, ланки чи бригади, мешканців того куточ­ка села, яке розташоване ближче де відведеної їм землі.
Майно організованого приватне - орендного внутрішньо­госпо­дарського підприємства, для ефективного внутрішньогосподарського господарювання, складається з розпайованого майна колективного сільсько- господарського підприємства та нарахованого кожному його члену і пенсіонеру, виділеного за цінним папером майнового сертифікату. методично розробленого в Голопристанському районі згідно ви­мог діючого чинного законодавства, пайового фонду землі виді­леного трудовому колективу згідно земельних сертифікатів та загаль­но уз­годжених сум готівкових коштів пайових внесків для стартового ефективного внутрішньогосподарського господарювання.

Загружаюсь...

 


 

You have no rights to post comments