Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України

Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України

Соціально-економічний та політичні реформи, які впрова­джуються на сучасному етапі розвитку України, ринкові умови вимагають економічних досліджень, аналізу та узагальнення принципів організації раціонального земле- та водокористування в умовах зрошення.

Актуальність досліджень економічної ефективності використанім земельних і водних ресурсів, резервів підвищення продуктивності, напрямків удосконалення водо- і землекористування в умовах зрошення обумовлюється також тим, що теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми вивчені недостатньо.

Звичайно, без наукового підходу, без попередніх теоретико-методологічних та методичних розробок неможливо вірно вирішити питання визначення ефективності використання земельних і водних ресурсів в зрошувальному землеробстві, а відповідно і пошук резервів підвищення продуктивності зрошувальних земель.

Зрошуване землеробство є найбільш ресурсномісткою галуззю АПК України, більш того, нераціональне використання одного з параметрів, які формують віддачу цієї галузі, не тільки позначається на недоодержанні врожаю та підвищенні витрат, але також приносить значний спектр екологічних проблем (підвищення підгрунтових вод, повторне засолення, заболочення, підтоплення, скидання в при­морську зону з поливними водами токсичних елементів, погіршення якості сільськогосподарської проекції).

Наші дослідження були присвячені вивченню резервів підвищення продуктивності зрошуваних земель на півдні України.

На основі «Рекомендацій по проведенню порівняльного економічного аналізу продуктивності зрошуваних земель та пошуку резервів їх використання», розроблених кафедрою організації С. Г. В. Херсонського ДСГІ, був проведений порівняльний економічний аналіз продуктивності зрошуваних земель та пошук резервів їх використання в цілому по восьми районах Миколаївської області та більш детальний по дев'яти господарствам Березніговатського району Миколаївської області. Одержано слідуючи результати.

Узагальнені індекси досягнення проектної врожайності сільсько­господарських культур за 1986 -1993 рр. склали: у Снігурівському районі 0,91, Жовтневому- 0,96, Очаківському-0,91, Новоодеському та Миколаївському-0,90, Баштанському-0,84, Березніговатському-0,76, Вознесенському-0,72, тобто, якщо в Снігурівському районі тільки на 2% зрошувальних земель не одержала проектна врожайність, в Миколаївському та Новоодеському районах на десяти відсотках, то в Вознесенському та Березніговатському вже на 28% і 24% відповідно.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments