Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області

Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області

Важливу роль в економічній реформі та переході до ринкових від­носин відіграють трудові ресурси народного господарства. В умовах сьогодення, коли цей період затягнувся біля шести років, економічний спад виробництва відповідно відібразився на рівні життя трудя­щих. Дуже важке становище склалося в галузі сільського господарства, де аграрним робітникам, в більшості господарств, не виплачується заробітна плата більше року.
Заробітна плата в галузі сільського господарства є однією із низьких в народному господарстві. Такий рівень оплати праці був завжди самим низьким при порівнянні з іншими галузями. Так у струк­турі зарабітної плати розвинених капіталістичних країн, таких як США, сільське господарство займає одне із останніх місць. Таке стано­вище склалося завдяки специфіки виробництва, в котрій враховується відносно низький рівень якості праці, кваліфікації, та професійної підготовки кадрів. Також враховується те, що рівень життя сільсько­го трудівника не так жорстко пов'язаний від заробітної плати. У ньо­го є можливість виробити на своєму особистому господарстві різну сі­льськогосподарську продукцію, яку можна реалізувати по достатньо ви­сокій ціні, чого не може зробити міський робітник. Однак, це не з умовою, що сільський працівник повинен дарма працювати в громадсько­му виробництві, тільки завдяки бажанню працювати в колективі або чистому ентузіазму і сумлінню. Для достатньо великій частки сільсь­ких робітників заробітна плата поки що є основним джерелом заробітку. У такому випадку губиться один із головних мотиваційних факторів пра­ці - матеріальне стимулювання, а звідси зникає зацікавленість у колек­тивної праці взагалі.
Зробимо аналіз рівня середньомісячного заробітку в галузях на­родного господарства на підприємствах, які змінили форму власності у 1996 році, на прикладі Херсонської області. Так, в середньому по облас­ті заробітна плата складала 103,7 грн. на одного робітника (або 39% до півня заробітної плати всіх робітників зайнятих в галузях), в то­му числі заробітна плата в промисловості скала 107,3 грн. (87%) ро­бітників комунального господарства - 225,6грн.(173%) і в сільському господарстві - 40,7 грн. (48,4%) - найнижча серед галузей народного господарства.
Простежимо, яка залежність зниження виробництва на викорис­тан­ні робочого часу в галузях народного господарства за 1995 рік по Херсонській області. Так, в середньому по області відпрацьовано од­ним робітником 193 дні, в промисловості - 200, транспорті і зв’язку - 139, будівництві - 196, в сільському господарстві - 203 дні, при максимальній нормі навантаження 287 днів на робітника. З приведено­го видно, що з усіх галузей народного господарства в сільському гос­подарстві вироблена найбільша кількість робочих днів, хоча ця циф­ра не достатньо висока.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments