Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області

Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області

В умовах ринкової економіки в Україні та її окремих регіонах відбувається складний процес формування раціональної структури і форм підприємств, які за своїм характером повинні відповідати різ­ним формам власності. Слід зазначити, що сьогодні в країні існують і розвиваються різні форми власності; державна, приватна, колективна, громадських організацій, спільних підприємств; які, як показує прак­тика, можуть органічно поєднуватися та доповнювати одна одного. На­явність багатої кількості форм власності дає змогу повніше реалізу­вати ефект конкуренції.
Плодоовочеконсервна промисловість Херсонської області харак­те­ризується динамічним розвитком різних форм господарювання, про що свідчать дані динаміки кількості підприємств різних форм власності (табл. 1).
Так, кількість підприємств державної форми власності в 1996 ро­ці становило п'ятнадцять, що на два підприємства (15,4%) більше ніж у 1992 році, при цьому питома вага державної власності у плодоовочеконсервній галузі області зменшилась на 3,2% і склала 17,4%. Кіль­кість підприємств загальнодержавної власності зменшилась на дев'ять підприємств або 69,2% і в 1996 році становила чотири, але кількість підприємств комунальної власності збільшилась на 11 підприємств і в 1996 році дорівнювала 11. Слід також звернути увагу на те, що пи­тома вага підприємств державної власності у вартості основних про­мислово-виробничих фондах галузі в 1996 році становила 22,4% або 29704 тис.грн., що на 40,5% менше, ніж у 1992 році. Це пояснюється тим, що з 1993 року значна кількість основних промислово-вироб­ни­чих фондів була передана в оренду і колективну власність, і таким чи­ном це призвело до падіння обсягів виробництва плодоовочеконсерв­ної про­дукції державними підприємствами на 60,0% (в 1996 році скла­ло 4397тис.грн.), у тому числі за рахунок підприємств загально­дер­жав­­ної класності на 64,8%, комунальної власності - збільшилось на 4,8%.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments