Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області

Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підвищення ефективності економіки плодоовочеконсервної промисло­вості Херсонської області пов'язане насамперед з необхідністю виріше­ння проблем виробничого характеру. Однією з них є падіння обсягів то­варного виробництва плодоовочевих консервів. Так, у 1996 році порів­няно з 1992 роком їх виробництво зменшилось на 71,1% (145303 тисяч умовних банок консервів), у тому числі виробництво томатних консер­вів на 70,7% (64655 туб), фруктових - 60,4% (30176 туб), овочевих - 80,5% (39002 туб). При чому, найбільший спад обсягів виробництва спо­стерігався у слідуючих районах: В.Олександрівському - 97,2% або 3356 туб плодоовочевих консервів, Високопільському - 90,9% або 929 туб та Цюрупинському - 89,1% або 4549 туб; найменший: у Н.Троїцькому - 44,2% (5324 туб), Голопристанському - 59,1% (2767 туб). Це пояснюється ка­тастрофічним скороченням вирощування та поставок сільськогосподарської сировини для плодоовочеконсервних підпри­ємств, незадовільним рівнем її якості, зменшенням обсягів використання виробничих потужностей, відсутністю сучасних технологій та техніки тощо.
Хоча плодоовочеконсервна промисловість області має в своєму роз­порядженні значні обсяги основних промислововиробничих фондів (в 1996 році вартість цих фондів досягла 132347 тис.грн.), рівень інтен­сивності їх залучення і виробничого споживання за останні п'ять років постійно знижувався. Так, у 1996 році рівень фондовіддачі знизився порівняно з 1992 роком на 70,8% і склав 25 копійок; величина фізично­го спрацювання основних промислово-виробничих фондів становила майже 64 відсотка.
Разом з тим, складна виробничо-економічна ситуація, що спостері­гається в галузі, має не тільки негативні економічні, але і соціаль­ні та екологічні наслідки. У плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області постійно зменшується кількість працюючих (на 20,5% або 960 чоловік менше ніж у 1992 року), практикуються неповні робочі дні та тижні, відпустки за свій рахунок.
Також, треба звернути увагу, що крім вищеназваних власних проб­лем галузі, існують загальні економічні проблеми, які зумовили спад виробництва і споживання консервної продукції; зниження купівельної спроможності населення; недосконалість системи ціноутворення, оподаткування та кредитування; розрив традиційних економічних зв'язків з іншими країнами; незначна підтримка державою навіть таких соціально-значимих напрямів діяльності, до яких відноситься плодоовочеконсервна галузь.
В таких умовах підприємства повинні самостійно шукати сучасні ефективні засоби підвищення життєздатності та конкуренто­спро­мож­ності свого функціонування і розвитку в складних умовах становлення ринко­вих відносин. Насамперед це: застосування методів та комплексу марке­тингу; планування, прогнозування та впровадження економічних важелів управління; визначення оптимальної форми господарювання; залучення іноземних інвестицій тощо.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments