Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини

Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Внаслідок тяжкого фінансового стану сільськогосподарські товаровиробники області не можуть обновляти технічний парк, прид­бати необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів, мінераль­них добрив, засобів захисту для боротьби з хворобами та шкідника­ми, не мають грошових коштів для розрахунку за електроенергію, а також на оплату праці.
Все це негативно позначилося на недоборі валового виробницт­ва зерна в 1991-1996 роках, привело до скорочення посівних площ та зниженню врожайності зернових.
Херсонській області для нормальної життєдіяльності АПК необ­хідно виробляти 2,7-2,9 млн.тон зерна, в тому числі озимої пшени­ці не менше 2 млн.тон. Херсонщина має необхідний біокліматичний потенціал і значні площі зрошуваних земель для стабілізації та подальшого збільшення виробництва сильних, цінних та твердих сор­тів пшениці, що повністю відповідає умовам міжнародного ринку.
Аналіз процесу економічного реформування в області показує, що в порівнянні з більшістю інших областей України, Херсонщина значно відстала, особливо на селі. Консервативне ставлення керів­ництва області, районів і окремих керівників сільськогосподарсь­ких підприємств до реформування власності на майно і землю, низь­кий рівень їх професіоналізму з питань створення нових форм госпо­дарювання привело до того, що тільки з 1995 року колгоспи, а по­тім деякі радгоспи почали перетворюватися в колективні сільсько­господарські підприємства. Але цей факт зміни назви господарства, прийняття нового статуту залишається в більшості господарств тіль­ки на папері.
Дослідження співробітників Херсонського СГІ проведені на протязі листопада 1993 по березень 1996 років в Каховському, Цюрупинському і Голопристанському районах, на основі анкет і розробок Всесвітнього банку реконструкції та Інституту аграрної економіки УААН з питань реорганізації сільського господарства в процесі переходу до рин­кової економіки, в основному підтвердили це негативне положення реформування області.
Так, на 1 січня 1997 року із 362 колективних господарств об­ласті, що виробляють зерно, тільки 87% провели майнове паювання, в 78% господарств земля передана в колективну власність і тільки в 34% господарств земля розпайована між членами сільськогосподар­ських підприємств.
Але сам процес паювання майна і землі в умовах фінансово-еко­номічної кризи не дає потрібного ефекту.
В Україні з початку 1992 року було зруйновано систему держав­ного управління процесом формування цін і введено вільне ціноутво­рення, що організаційно для уряду було найлегшою справою (постано­ва Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р. № 376 "Про систему цін у народному господарстві і на споживчому ринку Украї­ни").

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments