Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства

Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

За прогнозами фахівців на найближче майбутнє залізобетон в сільському будівництві буде залишатися одним з основних будівель­них матеріалів. Його попереднє обтиснення, як відомо, сприяє по­ліпшенню якості і ефективності елементів будівель та споруд. В сіль­ському господарстві до таких відносяться елементи бункерів і силосів для зберігання сипучих матеріалів, резервуарів в системі забез­печення водою тваринницьких ферм, підпірних стін зерно- і картопле­сховищ, господарських будівель та багато інших.
Серед можливих методів попереднього напруження залізобетону є й такий, що підвищує не тільки тріщиностійкість, але й значно збіль­шує його міцність, морозостійкість, і водонепроникненність. Останнє досягається завдяки обтисканню незатверділої бетонної суміші. Вна­слідок обтискання бетона суміш ущільнюється, з неї видаляється надлишок води, повітря, усуваються макро- і частково мікродефекти структури бетону. Автором розроблена технологія виготовлення залі­зобетонних елементів, де таке обтиснення здійснюється за рахунок зусилля натягу арматури (Авторські свідоцтва №№ 1330284, 1548389, 1678618, 1799970). При цьому технологічно вдалося подолати в дос­татній для виробництва мірі опір тертя в процесі обтискання свіжо-укладеної бетонної суміші і досягти відносно рівномірного ущільнення бетону в конструкції. Стиск незатверділого бетону здійснюєть­ся тут вздовж робочої напружуваної арматури з торців елемента. Саме торець елемента має порівняно невелику площу поверхні, а тому сила, що потрібна для обтиснення незатверділого бетону відносно невелика і за своєю величиною лежить в межах попереднього напруження арматури.
Експериментальні дослідження лабораторних зразків і промис­лових залізобетонних елементів показали, що попередньо обтиснені за запропонованим методом елементи мають міцність бетону до 100 МПа, марку за водопроникністю до W10 і марку за морозостійкістю до F 400. Несуча здатність таких залізобетонних елементів вища ніж звичайних на 50-75 відсотків при позцентровому їх стисненню і на 25-35 відсотків при згинанні. За тріщиностійкістю запропоно­вані обтиснені залізобетонні елементи не поступаються традиційним. Все це досягається при звичайних витратах матеріалів.
Технологія запропонованого обтиснення в значній мірі вже роз­роблена і використовувалася у промисловому виробництві. Разом з тим проблема розрахунку міцності обтисненого бетону з врахуванням спе­цифіки технології потребує висвітлення і подальшого уточнення.
З огляду на вищезазначене запропоновано апарат розрахунку міцності попередньо обтисненого бетону каркасної структури з щіль­ним розміщенням зерен заповнювача. Розрахунковий апарат для прак­тичного використання складено на базі двокомпонентної моделі бето­ну : цементно-пісчаний розчин і крупний заповнювач.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments