Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення

Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Для залізобетонних елементів сільськогосподарського призна­чен­­ня, а саме балок, плит, рам, стояків, паль, лотків, напру­же­ний стан арматурної сталі багато в чому визначає їх техніко-економіч­ні показ­ники. Тому для якісного моделювання роботи залізобетонних елементів на всіх стадіях їх навантаження, аж до повного руйнуван­ня, слід мати загальне рівняння напружено-деформованого стану ар­матурної сталі.
На шляху створення такого рівняння існує ряд труднощів. Характер залежності напруження - деформації має відносно різку змі­ну окреслення від прямої лінії до кривої при проходженні діаграми "" через певні межі. Спроба апроксимувати таку залежність елементарною функцією дає великі розбіжності (використовувалася програма для ПЕОМ Академії наук України "Експериментатор"). Запро­вадження поліномінальних залежностей високих порядків - вище п'ято­го - зменшує математичні розбіжності за абсолютною величиною, але фізичний характер такої кривої далекий від дійсної роботи арматур­ної сталі. Графічно ця залежність виглядає як хвиля, що коливаєть­ся навколо експериментальних точок. З підвищенням порядку поліному збільшується кількість максимумів та мінімумів апроксимуючої кривої.
В той же час відомі надійні розрахункові залежності для дис­кретного описання діаграм "" арматурної сталі. На рис. 1 показана розрахункова залежність "" для арматурної сталі, що має фізичну ділянку текучості. Для сталі з умовною межею текучості та сама залежність показана на рис.2. Окремо кожний ліній­ний відрізок розрахункової діаграми "" добре описується виразом у вигляді добутка відносних деформацій і відповідного модуля деформацій арматурної сталі. Поєднання окремих розв'язків в одну неперервну залежність стає можливим завдяки введенню спеці­альної функції у вигляді декількох виразів для коефіцієнтів, на які домножаються відомі дискретні залежності.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments