Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Обробка сироватки мембранними методами

Обробка сироватки мембранними методами
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

При переробці молока і виробництві деяких видів молочних про­дуктів в основу технології закладений принцип концентрації окремих складових частин молока, зокрема білкових. В результаті проведення ряду технологічних операцій на переробних підприємствах молочної галузі можна отримати цілий ряд високобілкових молочних продуктів, таки як: сири кисломолочні, сири сичужні м'які, сири сичужні твер­ді, казеїни різних видів, казеїнати, копреципітати і цілий ряд інших продуктів.
При виробництві цих продуктів обов'язковим супутнім компонен­том є сироватка, кількість якої залежить від виду продукту, що виготовляється і конкретних умов окремого виробництва.
Хімічний склад сироватки коливається в досить значних межах. Склад кисломолочної сироватки головним чином залежить від способу виробництва кисломолочного сиру і масової частки жиру нормалізова­ної суміші; підсирної сироватки - від виду твердого сичужного си­ру, тобто його жирності; казеїнової - від виду казеїну (молочно-кислотного, соляно-кислотного, сичужного) і масової частки жиру в знежиреному молоці, крім того, в значній мірі склад сироватки за­лежить від якості вихідної сировини, додержання технологічних параметрів виробництва окремих продуктів, а також від виду обладнан­ня, яке задіяне в тій чи іншій технологічній схемі.
Вважаючи на той факт, що в сироватку переходить приблизно по­ловина сухих сечовин молока, а також на те, що світове виробництво молочної сироватки оцінюється приблизно у 80 млн. т за рік, питання її переробки являється важливою і актуальною проблемою.
До недавнього часу молочна сироватка практично майже не пере­роблювалась і повністю скидалась разом із промисловими стоками, тим самим (за наявністю значної кількості органічних і неорганіч­них речовин) забруднюючи оточуюче середовище. В наш час значна кількість молочної сироватки підлягає промисловій переробці. Отри­мані готові продукти і напівфабрикати (згущена і суха сироватка, молочні цукри, концентрати білків, замінники незбираного молока збагачені продукти для годівлі сільськогосподарських тварин та ін.) завдяки своїм властивостям використовуються в медичній, фарма­ко­логічній,  харчовій промисловостях, а також в аграрній сфері у вигля­ді повноцінних компонентів для виробництва кормів і  добрив.
В промисловості нашої країни і за кордоном накопичено значний досвід переробки молочної сироватки в різноманітні харчові продук­ти і напівфабрикати з використанням нетрадиційних методів обробки.
Наявність у вирішенні цих питань цілої низки проблем  потребує проведення планомірних наукових досліджень в розрізі пошуку більш досконалих ресурсо- та енергозберігаючих технологічних про­цесів переробки сироватки і їх апаратурного забезпечення.
Особливу зацікавленість являють собою розробки стосовно впро­вадження і удосконалення мембранних метолів обробки, в тому числі ультрафільтрації, зворотнього осмосу, електродіаліза, спрямований на забезпечення концентрації, біологічної очистки або демінералізації молочної сироватки і створення комплексно-механізованих проми­слових ліній для виробництва продуктів дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments