Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи

Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

З метою запобігання однорідності в породі, звуження її пластичності, як спосіб уникнення інбредної депресії у практиці тваринництва застосовують крослінійне розведення. Разом з тим інколи ре­зультати такого красування різні і залежать від цілого ряду факторів, в тому числі яка лінія є материнською і яка батьківською, тобто від ефективності прямих і реципрокних кросів.
Метою досліджень буде визначити вплив крослінійного розведення на молочну продуктивність чистопорідних корів та деякі інші показники жива маса, швидкість молоковіддачі, тривалість лактації та індекс вим’я матеріалами племінного обліку тварин червоної степової породи. Тварини згруповані за видом підбору, - 11 міжлінійних поєд­нань прямого кросу (Б) і така ж кількість рецип­рокного кросу (В). Контролем служили тварини внутрішньо­лінійного розведення (А) шости поєднань. Матеріали оброблені методом розрахунку селекцій­ного індексу () та статистична за М.О. Плохинським (1964).
Проведений аналіз рівня продуктивності жіночих предків свід­чить про не суттєву різницю між дослідними групами. Корови внутрішньолінійного підбору мали найменший рівень за надоєм - 5253 кг (у показниках селекційного індексу) і поступалися тваринам з інших груп на 2.86% та 3.35% (табл.1). За кількістю молока всі предки мають високу варіабельність показника, при чому найвищу у матерів (26,7 – 28,7).
За вмістом жиру при наявності однакового рівня у матерів бать­ків (3,70,02%) матерів мала найменший – 3,74% - 3,75%, а матері - проміжний (3,76-3,79%) показник. Між тим предки корів внутрішньо­лі­нійного розведення у показниках селекційного індексу на 0,52% перевищували інші дослідні групи. Варіабельність вмісту жи­ру майже не відрізнялась і знаходилась в межах 4,80 – 5,60.
Таким чином, генетичний потенціал порівнюємих тварин суттєво що на 0,03-0,04 кг/хв (Р-0,95) більше показників групи А . Для них характерне найбільше до бажаного рівня індексу вим’я, а саме – 49,2-0,6.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments