Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей

Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

На сучасному етапі розвитку птахівництва, важливе значення має розробка, селекційних і технологічних прийомів, спрямованих на ефективне використання енергетичних і кормових ресурсів. В селекційному аспекті ці питання вирішуються використанням нових, високопродуктивних ліній і кросів птиці, здатних забезпечити несучість на рівні 260 - 280 яєць за 72 тижня життя, при їх середній масі 58-62 г і відповідно з яєчною масою 15,1–17,4 г. До таких кросів відносяться широко використовуємий в Україні крос "БЕЛАРУСЬ-9" і новий крос "ПРОГРЕС", створений в держптахозаводі "Пачелма" (Росія). В останні роки птиця цього генотипу завезена в Україну, де показує високі показники яєчної продуктивності. Особливістю цього кросу є аутосексність (розпо­ділення за статтю) добового молодняка за системою кольорсекс -півники світлі, а курочки - рожево-червоного забарвлення. До його складу входять чотири лінії, відселекціоновані на поєднанність. Якщо в селекційному аспекті ми маємо високопродуктивний генофонд, то технологічні питання в основному вирішені шляхом удосконалення кліткового обладнання для утримання молодняка і несучок, оптимізації площі посадки, режимів годівлі, освітлення та напування.
Але до останнього часу в птахівництві не достатньо викорис­товували еволюційні принципи, які свідчать, що в популяціях, окре­мих стадах є групи з різним рівнем пристосованості до умов середовища. Зокрема, теоретично, при оптимальних умовах навколиш­нього середовища найбільш пристосованими (за збереженністю плодючості) є особини середніх (модальних) класів розподілу за мірними ознаками (І.І. Шмальгаузен, 1940). При цьому слід вра­ховувати, що вирощування і експлуатація птиці, каліброваної за живою масою лінійними промірами сприяє зниженню ієрархічних, антагоністичних відношень в угрупуваннях, так як особини в них досить подібні за розвитком (С.Ю.Боліла, 1995). Тому останнім часом надається певна увага дослідженням, що становлять за. мету вивчити ефективність вирощування птиці в рівномасових угрупуваннях. Як показали дослідження Н.П.Прокопенко (1997) на птиці яєчних кросів і С.Ю.Болілої (1994, 1995) на м’ясній птиці такий прийом сприяє отриманню більш вирізнених груп молодняка з ви­сокою жівою масою.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments