Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур

Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

На сучасному етапі розвитку птахівництва важливе значення має розробка ефективних методів вирощування ремонтного молодняку з метою підвищення виходу кондиційних молодок. При цьому слід враховувати ряд екологічних закономірностей, згідно яким найбільш доцільним є вирощування молодняку в рівновагових угрупуваннях (В.І.Фісінін 1994). Цим досягається зменшення конкурентних відно­син між особинами в групах, так як вони мають подібний ієрархіч­ний ранг. Як показали дослідження С.Ю.Болілої (1996), використан­ня прийому калібрування молодняку при розміщенні на вирощуванні дозволило підвищити живу масу бройлерів кросу "Зміна". Є також ряд повідомлень про доцільність відбору яєць на інкубацію на рів­ні середніх значень маси, індексу форми та коефіцієнту пружної деформації яєць. Це сприяє підвищенню виводу пташенят на 6-13 % (Хорунжий І.В., 1985, Шабаєв О.В., 1991). Незважаючи на актуаль­ність питань вирощування молодняку птиці, в рівновагових угрупу­ваннях в яєчному птахівництві вони вивчені недостатньо, особливо при експлуатації курей нових кросів, зокрема створених на аутосексній основі (колорсексні). Виходячи з цього, нами вивчена до­цільність вирощування птиці кросу "Прогрес" селекції племптахозаводу “Пачелма” (РФ) завезеної в племптахорадгосп "Чорнобаївський" Херсонської області.
Для вивчення доцільності вирощування птиці, каліброваної за нивою масою, провели зважування добових пташенят і розподіли їх на три класи виходячи з нормованого відхилення ознаки. Межі кла­су М0 (модальний) знаходились по відношенню , відповідно до класу М (мінус) з значеннями  і менше, до М+ (плюс)  і вище. Контролем служила група птиці, яка не розсортовувалась за живою масою.
Нами вивчені показники живої маси птиці виділених груп до 90-денного віку.
Встановлено, що до кінця періоду вирощування явну перевагу мали особини виділених класів перед змішаним утриманням. При цьому найбільш інтенсивно розвивались пташенята класу М0, починаючи з віку 60 днів. Навіть особини класу М мали вищі показни­ки живої маси порівняно з контрольною групою. Різниця між дослід­ними і контрольною групою вірогідна (Р<0,05).

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments