Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності

Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

На сучасному етапі селекційних робіт в свинарстві важ­ливого значення набуває раціональне використання перспективного і резервного генофонду в програмах селекції і гібридизації. При цьому в синтетичній селекції бажано використовувати популяції що мають відособлений генофонд, так як певна міра дискретності є генетичною базою для прояву гетерозисного ефекту (Подстрешний О.П., Гінтовт В. Ю.,1985). Це підтверджується дослідженнями, проведеними В.П.Кова­ленко і Ю.В.Бондаренко (1979) в птахівництві, якими пока­зано, що рівень гетерозиготності родинних форм визначає сту­пінь прояву гетерозису за продуктивними і репродуктивними якостями. Для визначення генетичних відмінностей між лініями, типами, породами тварин використовується достатній арсенал засобів обчислювальної техніки, зокрема в тваринництві знайшли широке використання визначення евклідової відстані, трансгресії ознак.
Останнім часом найбільш поширеним є метод запропонований Ф.Ф.Ейснером, Е.Ф. Марковою і С.І.Святченко (1982), який перед­бачає вивчення генетичних дистанцій між породами, генеалогічними гру­пами виходячи з величини їх трансгресії і мінливості. Поряд з цим набуває поширення метод кластерного аналізу, який застосовується для визначення груп тварин, що мають подібний рівень мірних, або якісних ознак.
Але в свинарстві є лише окремі роботи, що мають за мету визначити ступінь спорідненості порід, їх генеалогічний корінь. Тому є актуальним всебічний аналіз диференціації порід свиней за комп­лексами господарсько-корисних ознак з метою встановити характер мікроеволюційних процесів, що відбуваються на протязі ряду поколінь чистопорідного розведення. Важливо також встановити які зміни в генетичній диференціації порід пов'язані з проявом гетерозису і помісних тварин. Виходячи з цього нами проведено вивчення генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продук­тивності, встановлені їх кластери розподілу за відгодівельними і м'яс­ними якостями. Матеріал і методика досліджень. Вивчені відго­дівельні і м'ясні якості 5 порід свиней і 6 помісних поєднань, які пройшли випробовування методом контрольної відгодівлі за методикою інституту свинарства УААН.. Поряд з вивченням відгодівельних якостей свиней (за середньодобовим приростом при вирощуванні від 30 до 100 кг, віком досягнення живої маси 100 кг в днях і витратами кормів на 1 кг приросту) при забої тварин вивчено також їх  м'ясні якості, а саме: середня товщина шпику (см); площа "м'язевого вічка" (см2);довжина беконної половинки (см).
Для визначення генетичної дистанції між вивчаємими генотипами використовували методику розрахунку, що знаходиться в бібліотеці програм STATGRAPHICS (1992). Основним критерієм оцінки подібності або відмінності порівнюємих генотипів являлась евклідова відстань, що розраховувалась для нормованих даних.
Проведена також побудова дендрограм для наочної ілюстрації виявлених закономірностей.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments