Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей

Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Шкіра покриває все тіло птиці і виконує функцію бар’єру між організ­мом і зовнішнім середовищем. В якості захисних пристосувань у птахів до­бре розвинуті такі похідні шкіри як пір'я і луски.
Шкіряний покрив і його похідні мають характерні морфологічні і фун­кціональні особливості, які формувались в процесі еволюції як пристосу­вання до специфічних умов існування.
З метою вивчення потенційних можливостей підвищення перо-пухової продуктивності гусей різних генотипів нами гістологічними і морфометричними методами проведені дослідження горизонтального шкіряного пере­тину.
Визначення середньої кількості перових і пухових фолікул проводили в 16 полях зору при окулярі К5Х (з підвищеним полем зору) і об'єктиві 8. Се­редню густоту фолікул розраховували з урахуванням коефіцієнту стиснен­ня. Вимірювання діаметру перових і пухових фолікул проводили на моно­кулярі при збільшенні х56, об'єктивом 8.
Встановлено, що дерма шкіри дорослих особин характеризується слі­дуючими морфологічними особливостями. В дермі виявлена велика кіль­кість волокнистих елементів, а також добре розвинуті пучки колагенових волокон. Між ними розташована значна кількість рихлої з'єднувальної тканини, в якій переважають жирові клітини. Окремо зустрічаються цілі пласти жирової тканини, особливо добре розвиненої біля фолікулів. На цих же ділянках, тобто безпосередньо біля фолікул, виявлені значні за обсягом пучки м'язових волокон, розташованих в основному тангенциально повер­хні шкіри і під різними кутами до фолікул.
Самі фолікули розміщені у колагенових чохлах, до яких прикріпляють­ся м'язові волокна. Особливо міцні пучки м'язових волокон з незначними прошарками рихлої з'єднувальної тканини розташовані біля великих пір'яних фолікул.
Дрібні (пухові) фолікули оточені лише шаром жирових клітин, дрібни­ми (тонкими) пучками колагенових і еластичних волокон та слабо розвину­тими м'язами, що розміщені безладно. Між м'язами, колагеновими еласти­чними волокнами, розташовані молоді фібробласти (клітини рихлої з'єднувальної тканини).
Проведення практичних міроприємств для підвищення перо-пухової продуктивності грунтується на теоретичних передумовах , які виходять із за­кономірностей росту і розвитку гусей на протязі всього періоду онтогене­зу.
Розрізняють слідуючи компоненти, які впливають на кількість перо-пухової сировини: кількість пір'їн і пушинок (густота) на певній ділянці шкіри, їх довжина і діаметр.
Особливе значення має густота розміщення пір'їн і пуху - ознака, яка більше ніж інші має вплив на мінливість кількості сировини, одержаної від 1 гол.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments