Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу

Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Морфофізичні ознаки яєць є показниками, що характеризують кін­цеву продукцію яєчного птахівництва – якість харчових яєць, їх зна­чен­ня можуть також слугувати критерієм оцінки оптимальності використовуємих технологій вирощування і експлуатації курей-несучок.
Проводилось вивчення морфофізичних якостей яєць в 7 та 12-мі­сяч­­ному віці. Масу яєць визначали шляхом зваження їх на вагах ВЛТК - 500 з точністю до 0,1 г, індекс форми за допомогою індек­сометру ІМ-1, пружну деформацію шкаралупи на приладі ПУД-1, товщину шкаралупи - за допомогою мікрометру.
Оцінку яєць проводили через добу після знесення. Показники мор­фофі зичних якостей яєць в розрізі виділених груп птиці.
Аналіз даних свідчить, що відмінності в масі яєць в розрізі виділених класів птиці спостерігаються як в віці 7 місяців, так і в віці 12 місяців. При цьому слід зазначити, що найбільшою масою яєць від­різ­няється птиця класу М+, що відповідає даним інших досліджувачів (Hutt F., 1967; Сочкан І., 1971). Різниця на користь цього класу по від­но­шенню до класів МО і М- в віці 7 місяців становить 2,15 г і 6,37 і від­повідно 4,82 г і 8,22 г в віці 12 місяців. У птиці, каліброваної за жи­вою масою в 5-місячному віці в класах МО і М+ простежується збіль­шен­ня маси яєць порівняно до контрольної гру­пи (некаліброваної), хоча в цілому маса яєць в усіх групах птиці близька до стандартних значень.
Результати досліджень показали, що для всіх піддослідних груп птиці характерно збільшення маси яєць з віком несучки. Що ж до індексу форми яєць, то межі коливань цього показника незначні і не виходять за межі дозвільного рівня для птиці яєчних кросів (75-78 %). До того ж для особин класів М і М+ цей показник ближ­че до стандартних значень, тобто форма яєць більш близька. до ідеальної. Суттє­вих відмінностей в формі яєць між птицею дослідної та контрольної (некаліброваної) групи не знайдено. При порівняльній оцінці яєць за індексом форми в 7 та 12 місяців спостерігається тенденція його зменшення з віком птиці.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments