Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння

Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загально прийнято, що суданська трава може бути використана в рік посіву лише на корм, або на насіння. Така технологія ви­рощування використовується в переважній більшості районів України. Це має свої об’єктивні підстави, які пов’язані з біологічними осо­бливостями росту та розвитку. Вона досить вибаглива до забезпеченості тепловими ресурсами і має значний вегетаційний період. Зокрема, вегетаційний період суданської трави обмежується сумою середньо­добових темпе­ратур повітря 100С і складає для формуван­ня врожаю повно­цінного насіннєвого укосу – 2200 –25000С. Практич­но на про­тязі вегетаційного періоду до кінця вересня в умовах виробництва в більшості лісостепових і навіть в певній частині степових районів вдається одержати лише два повноцінних укоси зеленої маси, або один урожай насіння.
Інша екологічна ситуація складається в південних степових районах України. За багаторічними даними в цих районах тривалість вегетаційного періоду, з середини травня до середини жовтня, з вказаною середньодобова температурою досягає 160-180 днів. Загальна сума температур за цей період становить 2900-31000С. Це дає об’єктивну можливість для одержання з посіву суданської трави три повноцінних укоси зеленої маси, або один укіс на корм, а другий на насіння.
Таким чином, в умовах крайнього півдня України можна запро­вадити технологію вирощування культури з одержанням, як зеленої маси, так і насіння за один вегетаційний період. Але реалізація комплексного використання суданської трави в таких умовах мож­лива лише при зрошуванні.
Виходячи з цього, нами на протязі 1994-1996 років був вико­наний технологічний комплекс вирощування данноі культури при подвійному її використанні. Польові досліди проводились в КСП "Супутник" Жовтневого району Микола­їв­ської області при зрошуванні, за рівня оптимального порогу вологості в активному жарі грунту в межах 60-60% НВ. При цьому вивчалось і питання виявлення опти­мальної норми висіву насіння.
На протязі вказаних років досліджень сума температур за вегетацію (друга декада травня-друга декада жовтня) мало відріз­нялась від багаторічних показників і коливалась в межах 3025-31130С. Такий температурний режим був достатнім для комплексного використання цієї культури.
Оптимальні температури для сівби суданської трави наступили в 1994 році – шостого, в 1995 – вісімнадцятого і 1996 – шістнадцятого травня. Відповідно до цього і була проведена сівба.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments