Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України

Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Суданська трава, або як в останній час її називають "трав'я­нисте сорго", займає відповідне чільне місце серед однорічних ко­рмових культур, які вирощують за умов зрощення в південних районах України.
В зв'язку із значним скороченням площ основної і до того ж дорогостоючої кормової культури-кукурудзи. Інтерес практиків до су­данської трави зростає. Виникає потреба в збільшенні виробництва насіння.
В свій час в рекомендаціях та науково-виробничих пуб­лікаціях пи­танню вирощування суданської трави приді­ля­лось недостатньо ува­ги особливо насінництву. Тому удосконалення технології виро­щуван­ня цієї культури, як на корм, так і на насіння має актуальне значення.
Нами на протязі 1994-1995років вивчалось одне з основних пи­тань технології вирощування даної культури – виявлення опти­мальних норм висіву насіння з метою одержання висо­коякісного та сталого врожаю. Польові досліди прово­дились з районованим сортом Миронівська 10, в КСП "Супутник" Жовтневого району Миколаївської області. Вивчалися слідуючі норми висіву за способами посіву, млн.шт насі­нин на 1 га: при рядовому – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; широкорядному – 0,5; 1,0; 1,5; 2,0.
Враховуючи об'єктивну наявність відповідного коливання посів­них якостей насіннєвого матеріалу по роках фактична норма висіву по масі змінювалась за рядового посіву – з нормою 1,5 млн. в ме­жах 15,2-18,2 кг/га; 2,0 млн.-20,3-24,3 кг/га; 2,5 млн. -25,4-30,3 кг/га; 3,0 млн.-30,5-36,3 кг/га; за широкорядного -0,5 млн.-5,1-6,1 кг/га; 1,0 млн.-10,2-12,2 кг/га; 1,5млн.-10,3-18,3 кг/га; 2,0 млн.-2и,4-24,4 кг/га.
Вивчення норм висіву і способу посіву проводилось в одному полі  сівозміни і складало єдиний статистичний  комплекс у вигляді двохфакторного досліду.
Погодні умови по роках дослідження на протязі вегетаційного періоду (V-IX місяці) були різними. Так, у 1994 році опадів за цей час випало 159,2 мм, в 1995 році кількість опадів за вегетаційний період суданської трави становила - 230,3 мм, в 1996 році – 191,3 мм. В зв'язку з цим режим зрощення, який складався, в основному, з вегетаційних подивів в кількості 3-5, мав вирішальне зна­чення. Це сприяло реальній можливості підтримування оптимального порогу вологості в активному шарі грунту 0,7 м в межах від 65 – 70 до 70-80% НВ. В першій половині вегетації за розрахунковий шар грунту приймали 0,4 м, в другій – 0,7 м. Фактична величина по­ливних норм коливалась від 250 до 450 м3/га.
На широкорядних посівах до формування стебел висотою 40 см, проводилось рихлення міжрядь. Строки достигання насіннєвих посі­вів за роками досліджень були різними. Так, у 1994 році вони нас­тупили тринадцятого, в 1995 – двадцятого, в 1996 – сімнадцятого вересня.
Для кожної зони повинна бути встановлена оптимальна норма висіву насіння, яка забезпечить одержання найбільшого врожаю. Норма висіву обумовлює різну кількість рослий на одиниці площі. В залежності від кількості рослин в рядку змінювались умови мікро­клімату посіву та конкуренція боротьби за виживання. В процесі росту та розвитку рослин ми аналізували зміни в чисельності їх від фази масових сходів до дозрівання (табл. 1).
За одних і тих же норм висіву (1,5-2,0 млн.) густота посівів у фазу сходів була неоднакова, але перед збиранням насіння при нормі висіву 2,0 мл. кількість рослий майже вирівнялась. Так, перед збиранням за висіву 2,0 млн. шт. на 1 га на рядовому посіві зоставалось в середньому 147 рослин на 1 м2, на широкорядному –148 рослин. Це пояснюється, насамперед, різним розміщенням висіяного насіння у рядках, щільне розміщення рослий негативно впли­ває на їх розвиток. Тому певна частина їх за період вегетації випадає. Що стосується виживання, то тут спостерігається суттєва різниця. За висіву 1,5 млн. насіння на рядовому посіві збереглося 87,3%, при широкорядному – 82,9%. За висіву 2,0 млн. відповідно: 86,9% і 81,8%. Всі ці фактори позначилися на кущистості насіннє­вих посівів

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments