Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь

Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

При створенні вихідного матеріалу дуже суттєво знати, як лінії передають свої цінні ознаки спадкоємцям. З цією метою нами був проведений аналіз даних по основним господарсько-біологічним ознакам і по основному показнику в гетерозисній селекції - комбінаційній здатності окремих генотипів гібридних популяцій.
Для кукурудзи основними елементами структури врожаю являються: довжина качана, діаметр качана, кількість рядів зерен, кількість зерен в ряду, довжина насіння, маса качана, маса зерна, маса 1000 зерен. Кожна із цих ознак вузько специфічна для ліній, успадковується та змінюються під впливом зовнішніх умов середовища.
Нові шляхи при вирішуванні проблеми продуктивності заключаються у вивченні комплексу ознак, які визначають урожай, та в підборі батьківських пар для створення ліній, володіючих найбільш повним оптимальним комплексом структурних елементів урожайності.
Вивчення успадкування елементів продуктивності у конкретних гібридних комбінацій з основним моментом розробки теорії відбору в конкретних умовах вирощування.
Однією із основних ознак продуктивності у кукурудзи являється показник маса зерна з качана. Ця ознака найбільше зазнає впливу від коливання зовнішнього середовища. В таблиці 1 показана мінливість маси зерна з качана у інцухт-поколінь різноманітних гібридів. В залежності від типу схрещувань, процес мінливості проявлявся по різному.
В середньому по досліду маса зерна становила 91,4 г з качана. В цілому коефіцієнт фенотипічної мінливості становив 23%, а генотипічний був на рівні 10.6%. В четвертому інцухт-поколінні фенотипічна мінливість була значно менша, а генотипічна зросла внаслідок того, що гібриди в результаті інцухтування поступово вирівнюються, тобто приближуються до гомозиготного стану.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments