Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України

Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Кукурудза є досить енергоємкою культурою, тому питання зменшення витрат енергоресурсів при різних технологіях виробництва особливо стало актуальним в останній час.
Розрахунки Інституту зернового господарства (м.Дніпро­петровськ) показують, що втрати дизельного палива на усушку 1 тонно-процента вологи дорівнює 2-4 кг дизельного пального. Для доведення вологості зерна з 35 до 14% необхідно витратити близько 40-80 кг дизельного палива, що дорівнює 60-70% загальної кількості енергоносіїв необхідної для вирощування кукурудзи (М.Я.Кирпа, 1995). Тому не дивно, що велика увага приділяється типу гібрида з низькою збиральною вологістю зерна. Характерно, що не завжди скоростиглість пов'язана функціональною залежністю з вологістю зерна. Короткий вегетаційний період для більшості гібридів пов'я­заний з необхідністю вирощування кукурудзи в північних зонах, з недостатньою кількістю ефективних температур для розвитку рослин і завчасного дозрівання. Тому більшість гібридів ФАО 150-280 поряд з коротким вегетаційним періодом мають високу холодостійкість. Такі гібриди як Дея, Скандія, Дніпровський 203 МВ, Колективний 100 СВ, Колективний 101 ТВ, Колек­тивний 111 СВ, Дніпровський 179 ТВ, Луч 170 МВ в поход­женні батьківських форм мають генетичне обумовлений холо­достійкий матеріал (гібрид Дружба, лінії: F2, F7, Ма 21, Fс 18). Холо­до­стійкість цих форм загальновизнана (Г.Л.Філіппов, Н.М.Черноусова, 1992) і має важливе значення для кліматичних зон з обмеженим вегетаційним періодом та можливим впливом низькотемпературного стресу. Але для Південного Степу най­більш важливе значення має посухостійкість та жаростійкість, які відсутні у цих генотипів. Крім того, більшість скоростиглих ліній поєднують своє походження з гетерозисними групами Лакон та Лізаргарат (О.М. Івахненко, 1995), але ця група має кремнисту консистенцію зерна, що дещо погіршує темпи вологовіддачі при дозріванні.
Слід враховувати і той факт, що скоростиглість має зворотню кореляцію з продуктивністю, тому в умовах зрошення важливо не переступити межу економічної доцільності вирощування кукурудзи, яка за розрахунками С.С.Бакая, С.В.Гаценка, М.М.Жовтоноги (1996) складає понад 60 ц/га, та на суходолі 40 ц/га. На думку авторів дилема «ресурси під технологію» чи «технологію під ресурси» повинна вирішуватись на користь першого принципу. В той же час, в переслідуванні мети - скоростиглість та низька вологість зерна, слід враховувати що скоростиглі форми (ФАО 100-190) мають генетичне зумовлене «плато» продуктивності яке в реальних виробничих умовах не перевищує 70 ц/га. Тому, епізодичні прорахунки в плануванні технології вирощування (вибір типу гібриду, строки сівби, забезпеченість добривами, засобами захис­ту, режим зрошення, строки обробітку грунту) в орга­нізаційно-економічному, ресурсному та науковому забез­пече­н­ні, можуть привести до різкого зниження урожайності та взагалі до збитковості виробництв. Тому фактором підвищення ефек­тивності виробництва завжди залишатиметься поєднання підви­щення урожайності та зниження ресурсомісткості продукції.
Ці два стратегічні напрямки можуть бути реалізовані селек­ційними програмами створення скоростиглих гібридів, які поєднують високу урожайність, низьку збиральну вологість, посухостійкість, жаростійкість, адекватну реакцію на забезпеченість добривами та поливною водою. Створення скоростиглого гібриду, адаптованого до умов Південного Степу може вирішити і третю не менш важливу проблему – це можливість висівати після зернової кукурудзи озимі культури, що сприятиме підвищенню в сівозміні долі озимих культур, які с найбільш пристосованими та економічно вигідними в цій зоні.
Черговий етап по створенню ранньостиглого гібриду для Південного Степу було завершено в 1996 році. Гібрид кукурудзи Борисфен 191 МВ було передано до державного сортовипробування. Характерні особливості його в порівнянні зі стандартом наведені в таблиці.
Найбільш важливі показники, це урожайність та вологість зерна. По цим показникам маємо досить таки стійкі позитивні результати. Але урожайність в умовах дослідних ділянок і на виробництві може значно різнитись. Тому в 1997 році було почато відпрацювання елементів сортової агротехніки гібриду Борисфен191МВ для вирощування на зерно, а також на ділянках гібридизації.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments