Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці

Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Одним з важливих механізмів підвищення стабільності рослинництва являється створення і впровадження в виробництво сортів озимої пшениці, які володіють широким пристосувальним потенціалом, здібних компенсувати вплив флюктуацій погодних умов за рахунок саморегуляції обмінних процесів. Надійним методом ідентифікації генотипів по адаптивній здібності являється випробування гібридних популяцій і селекційних номерів в екологічному градієнті при широкій амплітуді коливання зовнішніх факторів навколишнього середовища.
Розширення програм адаптивної селекції стримується трудоємкістю цього процесу, тому необхідна розробка побічних методів визначення пластичності ге­нотипів рослин.
В зв'язку з цим випробування нових сортів і форм пшениці, а також гібрид­них популяцій на перших етапах селекційного процесу при різних умовах вирощування (строки посіву, густота стояння рослин, зрошення, богара і т.д.) дає можливість прогнозувати генетичне можливу стабільність морфобіотипів озимої пшениці.
Як показав проведений нами кореляційний аналіз, практично не один морфобіологічний признак озимої пшениці не зв'язаний з коефіцієнтом пластичності наскільки тісно, щоб його можливо було б використовувати як критерій побічного добору.
Однак, подальше випробування показали, що рівень модифікації елементів зернової продуктивності і в цілому врожайності з одиниці площі під тиском еколо­гічних факторів находяться в прямій залежності від модифіцируємості признака "довжина стебла" рослини.
Виходячи з цього, ми проводили побічну оцінку генотипів озимої пшениці по пластичності в сортовипробуваннях, а також по типу інформативних розсадників на фонах, контрастних по рівню напруження екологічних факторів, розрахували при цьому коефіцієнт регресії значення признака на індекс умов середовища. При цьому використовували методичні рекомендації Гурьева Б.П., Литуна П.П., Гурьева И.А., 1981; Хангильдина В.В., Литвиненко Н.А., 1981; Пакудина В.З., Лопатиної Л.М., 1984; Eberhart S. A., Rassel W. A., 1996.
Проявлення високої гомеостатичності біотипів озимої пшениці звичайно зв'язують з мінливостю урожаю при одних і тих же лімітированих факторів зов­нішнього середовища. Тому для оцінки головного селекційного признака урожайності зерна важливо на кінцевому етапі селекційного процесу випробувати сортотипи при різній густоті стояння рослин і різних строках посіву. Заради цьому забезпечується репрезентативність в мінливості рослин, виявлена як, впливом генотипів, так і взаємодією їх з умовами середовища. В наших випробуваннях збільшен­ня густоти посіву виявило зменшення фенотипічної мінливості врожайності і підвищення гомеостатичності в напівкарликових сортів озимої пшениці (Херсонська 86, Альбатрос одеський, Юна та ін.). Середньорослі сорти озимої пшениці (Дніпровська 846, Одеська 162, Одеська 132, Красуня одеська), при загущенні посівів на парових попередниках і зрошенні вилягали, що зумовило підвищення мінливості врожайності і зниження показників гомеостатичності.
Напівкарликові сорти, як ми вже раніше відзначали (А.П. Орлюк, Г.Г. Базалій, В.В. Базалій, 1981), в умовах зрошення володіють високою синхронністю в створенні пагонів і однорідністю продуктивності колосоносних пагонів. Така од­норідність в розвитку посівів знижує їх внутрішньосортову конкуренцію і як пра­вило, являється основою підвищення врожайності та зниження її мінливості на фо­ні лімітированих факторів зовнішнього середовища. При лімітированих строках посіву (ранній, пізній) напівкарликові сорти також, виявили більш високу гомеостатичність ніж середньорослі сорти, головним образом, за рахунок малої редукції колосоносних пагонів до кінця вегетації.
Для прогнозування мінливості врожайності різних сортотипів в рамках вивчаємих умов ми розрахували коефіцієнт регресії, який характеризує середню реакцію сорту на зміну умов середовища, то ж показує його пластичність (табл. 1)

Загружаюсь...


 

You have no rights to post comments