Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 738
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 765
3 Syntactical means of image - creation 1206
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1516
5 The compositional structure of poetic texts 1198
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 717
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 770
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 745
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 853
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 957
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 767
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 752
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 587
14 Оцінка розвитку бджільництва 914
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 696
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 711
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 657
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 697
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 770
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 823
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 723
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 710
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2172
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 684
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 726
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 725
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 627
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 726
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 637
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1004
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1043
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 715
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1021
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 689
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 795
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 857
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 758
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 814
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1075
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 982
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1107
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 902
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 926
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1070
45 Скорочення у тексті 830
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1798
47 Огляд літератури 1276
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 795
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 700
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 998
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 787
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 680
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 642
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 711
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 685
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 711
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 719
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 752
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 721
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 591
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 696
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 636
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 703
64 Обробка сироватки мембранними методами 1347
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 699
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 868
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 744
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 913
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1030
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1188
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1068
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 811
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 616
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 697
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 783
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1156
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 768
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 743
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 833
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 622
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 714
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 725
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 564
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 953
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 912
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 868
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 749
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 834