Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 699
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 720
3 Syntactical means of image - creation 1106
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1370
5 The compositional structure of poetic texts 1155
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 681
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 733
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 720
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 829
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 922
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 746
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 733
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 561
14 Оцінка розвитку бджільництва 895
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 670
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 694
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 640
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 680
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 749
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 801
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 704
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 687
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 1985
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 665
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 708
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 707
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 610
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 702
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 614
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 975
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1007
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 694
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 993
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 671
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 777
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 837
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 732
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 792
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1045
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 925
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1074
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 875
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 882
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1023
45 Скорочення у тексті 806
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1736
47 Огляд літератури 1243
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 769
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 674
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 972
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 769
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 663
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 623
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 689
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 663
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 685
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 696
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 732
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 686
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 574
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 679
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 605
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 678
64 Обробка сироватки мембранними методами 1313
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 675
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 840
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 721
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 892
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1007
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1162
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1042
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 781
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 598
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 681
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 763
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1127
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 739
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 715
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 808
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 601
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 688
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 703
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 544
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 927
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 893
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 834
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 722
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 797