Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 987
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1003
3 Syntactical means of image - creation 1510
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2610
5 The compositional structure of poetic texts 1549
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 959
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1033
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 998
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1096
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1221
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 997
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 981
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 809
14 Оцінка розвитку бджільництва 1138
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 971
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 964
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 880
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 923
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1029
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1077
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 939
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 932
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2721
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 891
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 959
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 968
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 846
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 973
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 847
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1273
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1314
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 934
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1264
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 967
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1041
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1125
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1011
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1039
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1476
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1469
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1527
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1287
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1308
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1493
45 Скорочення у тексті 1060
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2351
47 Огляд літератури 1734
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1017
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 930
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1222
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1014
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 953
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 885
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 938
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 931
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 931
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 937
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 975
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 951
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 823
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 910
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 864
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 918
64 Обробка сироватки мембранними методами 1656
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 928
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1116
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 959
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1132
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1270
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1441
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1299
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1055
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 848
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 940
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1015
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1589
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 992
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 979
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1059
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 844
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 925
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 964
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 776
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1226
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1146
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1110
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 963
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1048