Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 871
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 900
3 Syntactical means of image - creation 1392
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2302
5 The compositional structure of poetic texts 1404
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 851
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 913
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 884
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 987
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1107
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 892
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 883
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 707
14 Оцінка розвитку бджільництва 1044
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 871
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 847
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 781
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 823
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 906
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 951
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 845
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 832
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2521
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 797
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 853
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 856
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 750
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 857
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 750
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1149
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1194
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 837
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1152
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 845
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 925
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 998
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 892
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 937
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1272
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1241
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1310
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1080
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1108
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1296
45 Скорочення у тексті 953
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2092
47 Огляд літератури 1512
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 915
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 823
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1119
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 909
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 842
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 778
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 834
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 811
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 829
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 844
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 870
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 843
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 719
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 813
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 763
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 820
64 Обробка сироватки мембранними методами 1532
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 832
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 993
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 861
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1041
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1163
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1333
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1197
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 951
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 744
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 826
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 903
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1353
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 887
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 872
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 959
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 747
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 832
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 848
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 681
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1097
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1040
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 987
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 867
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 949