Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1089
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1102
3 Syntactical means of image - creation 1612
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2768
5 The compositional structure of poetic texts 1673
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1053
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1131
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1113
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1201
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1333
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1093
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1080
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 903
14 Оцінка розвитку бджільництва 1234
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1075
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1070
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 971
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 1014
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1151
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1206
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 1031
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 1026
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2829
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 983
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1065
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1068
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 946
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1093
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 953
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1397
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1434
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 1033
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1369
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1080
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1162
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1244
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1113
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1136
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1605
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1615
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1678
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1414
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1453
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1628
45 Скорочення у тексті 1167
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2487
47 Огляд літератури 1886
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1112
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 1024
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1337
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1132
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1059
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 985
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 1030
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 1044
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 1029
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 1042
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1068
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1055
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 922
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 1003
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 975
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 1010
64 Обробка сироватки мембранними методами 1760
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 1032
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1226
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1060
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1235
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1393
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1559
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1404
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1158
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 941
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 1044
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1120
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1821
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1092
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1070
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1172
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 945
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 1027
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1077
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 881
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1363
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1264
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1224
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1060
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1159