Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 934
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 950
3 Syntactical means of image - creation 1444
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2488
5 The compositional structure of poetic texts 1486
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 905
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 971
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 942
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1043
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1164
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 942
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 937
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 757
14 Оцінка розвитку бджільництва 1095
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 929
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 906
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 833
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 873
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 970
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1011
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 896
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 885
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2639
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 850
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 902
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 914
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 799
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 911
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 797
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1209
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1253
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 887
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1212
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 902
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 978
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1059
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 942
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 987
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1399
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1383
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1442
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1224
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1238
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1418
45 Скорочення у тексті 1004
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2271
47 Огляд літератури 1664
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 974
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 884
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1172
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 962
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 899
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 831
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 893
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 872
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 884
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 895
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 923
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 896
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 772
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 861
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 811
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 869
64 Обробка сироватки мембранними методами 1603
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 886
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1054
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 912
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1091
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1215
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1385
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1249
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1009
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 795
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 882
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 961
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1464
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 942
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 926
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1012
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 794
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 881
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 907
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 728
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1156
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1097
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1052
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 919
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1002