Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 962
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 975
3 Syntactical means of image - creation 1468
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2549
5 The compositional structure of poetic texts 1512
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 932
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 993
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 975
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1066
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1194
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 965
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 962
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 784
14 Оцінка розвитку бджільництва 1120
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 953
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 932
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 856
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 899
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 999
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1042
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 920
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 912
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2682
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 872
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 934
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 942
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 823
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 941
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 822
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1242
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1283
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 913
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1239
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 933
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1002
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1089
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 972
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1012
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1438
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1429
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1484
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1253
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1273
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1460
45 Скорочення у тексті 1035
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2312
47 Огляд літератури 1703
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 998
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 907
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1194
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 988
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 930
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 853
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 917
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 905
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 909
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 918
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 950
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 925
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 799
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 888
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 839
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 896
64 Обробка сироватки мембранними методами 1631
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 908
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1088
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 938
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1113
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1244
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1411
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1274
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1032
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 823
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 910
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 988
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1518
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 966
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 954
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1037
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 818
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 903
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 936
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 751
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1185
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1122
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1081
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 941
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1027