Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1313
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1317
3 Syntactical means of image - creation 1834
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 3038
5 The compositional structure of poetic texts 1898
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1269
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1359
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1335
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1440
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1563
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1303
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1279
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 1104
14 Оцінка розвитку бджільництва 1444
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1283
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1280
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 1168
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 1227
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1376
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1428
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 1238
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 1222
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 3089
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 1179
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1281
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1282
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 1146
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1292
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 1146
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1621
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1659
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 1235
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1568
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1289
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1369
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1467
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1333
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1328
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1934
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1995
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 2034
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1737
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1827
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 2016
45 Скорочення у тексті 1394
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2997
47 Огляд літератури 2485
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1321
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 1235
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1539
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1354
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1273
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 1189
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 1229
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 1253
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 1229
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 1234
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1264
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1268
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 1116
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 1190
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 1174
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 1213
64 Обробка сироватки мембранними методами 1971
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 1224
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1436
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1262
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1435
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1596
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1782
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1611
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1358
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 1139
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 1251
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1326
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 2088
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1291
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1265
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1367
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 1134
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 1222
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1297
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 1077
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1576
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1494
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1440
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1258
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1348