Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 824
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 853
3 Syntactical means of image - creation 1337
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2042
5 The compositional structure of poetic texts 1319
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 805
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 866
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 836
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 942
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1061
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 849
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 841
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 670
14 Оцінка розвитку бджільництва 1003
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 827
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 800
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 744
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 786
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 863
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 912
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 809
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 793
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2428
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 767
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 812
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 816
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 713
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 812
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 721
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1104
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1149
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 797
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1114
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 782
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 886
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 956
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 852
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 898
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1213
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1159
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1242
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1023
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1050
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1226
45 Скорочення у тексті 916
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2000
47 Огляд літератури 1441
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 880
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 785
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1080
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 874
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 776
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 737
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 798
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 775
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 795
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 810
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 834
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 808
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 679
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 780
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 716
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 788
64 Обробка сироватки мембранними методами 1485
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 794
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 955
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 832
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1002
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1122
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1291
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1162
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 899
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 705
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 788
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 870
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1294
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 852
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 827
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 919
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 708
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 796
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 814
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 644
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1055
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1001
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 951
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 833
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 914