Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 808
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 839
3 Syntactical means of image - creation 1321
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1945
5 The compositional structure of poetic texts 1306
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 792
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 851
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 821
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 928
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1047
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 837
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 828
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 656
14 Оцінка розвитку бджільництва 986
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 769
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 786
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 732
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 773
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 849
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 897
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 795
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 779
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2390
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 753
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 795
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 802
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 700
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 799
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 707
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1089
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1133
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 786
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1098
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 768
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 871
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 939
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 839
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 886
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1186
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1126
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1223
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 997
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1029
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1199
45 Скорочення у тексті 903
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1967
47 Огляд літератури 1411
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 868
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 772
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1068
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 861
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 759
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 722
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 786
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 762
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 782
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 797
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 821
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 794
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 664
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 767
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 702
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 778
64 Обробка сироватки мембранними методами 1466
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 776
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 942
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 814
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 989
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1108
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1272
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1148
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 884
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 691
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 775
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 856
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1238
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 840
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 814
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 906
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 691
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 784
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 798
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 630
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1043
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 986
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 939
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 819
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 903