Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1020
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1033
3 Syntactical means of image - creation 1547
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2666
5 The compositional structure of poetic texts 1596
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 986
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1064
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1033
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1128
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1256
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1028
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1011
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 840
14 Оцінка розвитку бджільництва 1166
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1004
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 996
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 907
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 948
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1069
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1117
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 971
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 961
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2754
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 922
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 992
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1000
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 879
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1014
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 880
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1312
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1350
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 965
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1301
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1001
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1086
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1159
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1046
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1069
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1518
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1513
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1574
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1329
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1351
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1545
45 Скорочення у тексті 1093
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2396
47 Огляд літератури 1784
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1048
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 963
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1255
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1056
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 986
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 917
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 964
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 965
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 962
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 973
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1007
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 987
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 857
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 939
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 902
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 946
64 Обробка сироватки мембранними методами 1688
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 958
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1152
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 996
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1162
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1307
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1476
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1334
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1088
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 876
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 971
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1049
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1660
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1022
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1005
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1098
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 878
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 957
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 999
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 811
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1271
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1180
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1145
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 996
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1085