Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 925
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 946
3 Syntactical means of image - creation 1442
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2468
5 The compositional structure of poetic texts 1481
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 902
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 968
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 938
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1039
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1158
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 939
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 934
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 755
14 Оцінка розвитку бджільництва 1092
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 925
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 903
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 829
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 869
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 965
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1008
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 893
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 881
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2633
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 846
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 900
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 911
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 794
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 906
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 795
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1205
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1250
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 885
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1209
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 899
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 974
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1055
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 939
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 984
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1387
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1376
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1432
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1218
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1234
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1413
45 Скорочення у тексті 1000
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2266
47 Огляд літератури 1660
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 968
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 878
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1168
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 955
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 895
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 824
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 887
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 869
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 882
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 892
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 921
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 893
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 764
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 858
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 808
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 865
64 Обробка сироватки мембранними методами 1600
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 883
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1051
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 908
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1088
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1212
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1382
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1246
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1007
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 792
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 877
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 957
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1454
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 937
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 924
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1003
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 791
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 878
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 903
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 726
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1152
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1092
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1048
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 914
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 994