Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 975
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 990
3 Syntactical means of image - creation 1484
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2579
5 The compositional structure of poetic texts 1536
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 950
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1018
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 987
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1084
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1208
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 988
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 973
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 802
14 Оцінка розвитку бджільництва 1133
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 966
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 954
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 873
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 916
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1018
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1059
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 930
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 924
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2702
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 883
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 948
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 958
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 836
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 962
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 838
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1259
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1299
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 924
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1255
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 953
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1023
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1108
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 997
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1027
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1460
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1449
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1506
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1270
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1292
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1479
45 Скорочення у тексті 1049
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2333
47 Огляд літератури 1719
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1009
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 921
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1211
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1003
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 942
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 872
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 930
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 921
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 923
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 929
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 963
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 941
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 810
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 901
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 853
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 909
64 Обробка сироватки мембранними методами 1645
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 919
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1101
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 949
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1125
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1260
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1428
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1290
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1048
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 838
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 928
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1005
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1544
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 982
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 970
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1048
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 833
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 917
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 952
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 764
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1209
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1136
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1097
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 951
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1039