Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 735
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 759
3 Syntactical means of image - creation 1193
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1493
5 The compositional structure of poetic texts 1195
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 714
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 767
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 742
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 849
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 949
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 764
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 751
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 585
14 Оцінка розвитку бджільництва 911
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 692
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 708
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 655
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 695
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 767
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 817
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 720
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 706
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2162
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 682
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 722
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 723
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 625
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 723
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 635
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 999
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1038
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 712
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1019
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 688
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 792
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 852
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 755
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 810
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1071
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 967
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1106
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 900
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 921
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1058
45 Скорочення у тексті 828
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1787
47 Огляд літератури 1273
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 792
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 699
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 996
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 786
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 678
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 638
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 707
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 683
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 706
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 717
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 748
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 715
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 586
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 694
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 633
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 701
64 Обробка сироватки мембранними методами 1339
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 696
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 864
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 741
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 912
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1027
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1184
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1062
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 806
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 613
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 695
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 781
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1151
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 765
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 738
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 831
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 619
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 710
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 723
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 562
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 946
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 909
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 862
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 746
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 832