Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 914
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 936
3 Syntactical means of image - creation 1430
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2427
5 The compositional structure of poetic texts 1470
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 892
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 953
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 927
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1027
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1149
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 928
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 922
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 746
14 Оцінка розвитку бджільництва 1083
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 914
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 891
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 816
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 859
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 953
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 994
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 880
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 872
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2608
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 834
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 889
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 897
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 783
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 897
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 785
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1192
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1235
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 877
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1199
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 885
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 964
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1040
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 928
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 974
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1335
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1323
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1381
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1165
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1178
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1363
45 Скорочення у тексті 988
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2219
47 Огляд літератури 1597
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 954
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 865
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1158
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 945
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 884
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 815
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 872
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 853
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 872
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 881
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 910
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 883
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 755
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 848
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 797
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 856
64 Обробка сироватки мембранними методами 1585
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 874
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1039
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 899
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1079
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1200
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1371
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1236
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 998
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 783
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 862
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 942
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1425
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 925
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 914
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 993
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 783
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 869
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 891
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 716
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1141
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1082
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1036
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 905
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 984