Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 684
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 708
3 Syntactical means of image - creation 1066
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1331
5 The compositional structure of poetic texts 1092
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 669
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 717
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 704
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 813
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 907
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 730
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 719
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 549
14 Оцінка розвитку бджільництва 873
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 654
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 684
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 629
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 667
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 732
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 787
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 691
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 674
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 1929
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 650
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 692
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 688
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 597
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 687
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 596
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 957
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 989
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 678
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 974
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 658
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 762
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 824
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 715
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 779
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1022
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 898
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1056
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 850
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 857
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1002
45 Скорочення у тексті 793
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1697
47 Огляд літератури 1211
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 755
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 659
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 957
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 752
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 651
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 612
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 674
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 652
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 665
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 678
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 714
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 671
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 559
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 663
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 593
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 664
64 Обробка сироватки мембранними методами 1290
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 661
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 824
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 707
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 872
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 994
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1145
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1024
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 760
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 582
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 665
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 749
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1098
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 728
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 699
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 791
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 584
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 672
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 687
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 528
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 909
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 876
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 816
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 696
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 768