Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 674
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 700
3 Syntactical means of image - creation 1031
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1297
5 The compositional structure of poetic texts 960
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 657
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 700
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 693
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 796
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 889
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 718
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 708
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 532
14 Оцінка розвитку бджільництва 857
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 640
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 671
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 613
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 652
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 717
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 768
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 676
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 658
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 1902
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 638
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 673
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 673
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 587
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 670
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 584
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 941
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 972
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 665
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 954
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 648
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 741
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 813
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 701
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 771
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 992
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 873
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1035
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 829
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 833
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 981
45 Скорочення у тексті 777
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1665
47 Огляд літератури 1189
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 740
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 648
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 946
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 730
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 643
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 599
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 659
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 639
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 652
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 661
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 696
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 655
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 551
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 641
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 582
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 647
64 Обробка сироватки мембранними методами 1258
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 648
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 809
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 689
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 858
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 983
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1128
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1008
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 737
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 571
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 654
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 734
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1086
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 716
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 687
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 774
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 573
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 659
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 671
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 518
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 898
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 861
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 801
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 683
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 756