Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 643
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 670
3 Syntactical means of image - creation 895
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1150
5 The compositional structure of poetic texts 871
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 622
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 645
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 647
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 734
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 817
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 688
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 674
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 497
14 Оцінка розвитку бджільництва 800
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 606
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 637
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 568
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 598
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 656
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 715
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 625
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 603
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 1726
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 605
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 617
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 616
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 554
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 621
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 527
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 859
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 906
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 611
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 876
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 614
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 686
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 773
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 645
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 740
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 901
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 755
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 971
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 748
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 741
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 878
45 Скорочення у тексті 746
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1523
47 Огляд літератури 1113
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 683
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 610
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 912
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 676
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 608
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 567
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 600
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 584
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 601
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 606
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 646
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 598
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 523
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 588
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 549
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 584
64 Обробка сироватки мембранними методами 1185
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 614
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 740
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 635
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 810
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 945
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1059
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 936
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 679
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 537
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 617
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 680
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1029
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 664
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 652
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 708
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 541
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 625
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 630
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 489
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 852
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 802
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 739
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 643
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 725