Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1178
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1187
3 Syntactical means of image - creation 1702
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2875
5 The compositional structure of poetic texts 1766
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1135
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1228
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1208
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1307
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1434
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1181
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1161
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 990
14 Оцінка розвитку бджільництва 1317
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1159
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1160
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 1051
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 1101
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1248
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1307
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 1118
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 1109
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2945
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 1065
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1154
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1156
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 1027
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1181
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 1034
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1490
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1540
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 1119
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1451
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1175
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1251
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1334
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1208
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1214
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1711
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1745
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1810
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1520
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1563
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1738
45 Скорочення у тексті 1274
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2613
47 Огляд літератури 1998
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1192
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 1113
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1418
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1225
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1143
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 1067
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 1113
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 1126
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 1106
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 1119
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1148
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1141
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 1006
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 1084
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 1060
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 1091
64 Обробка сироватки мембранними методами 1851
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 1107
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1323
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1141
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1312
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1478
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1653
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1488
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1236
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 1022
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 1134
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1206
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1964
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1175
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1151
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1254
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 1025
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 1111
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1173
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 968
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1460
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1363
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1316
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1141
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1235