Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 900
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 923
3 Syntactical means of image - creation 1419
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2379
5 The compositional structure of poetic texts 1454
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 879
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 941
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 912
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1013
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1134
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 915
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 908
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 733
14 Оцінка розвитку бджільництва 1072
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 899
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 876
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 805
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 847
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 937
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 979
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 869
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 861
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2580
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 822
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 875
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 880
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 771
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 882
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 774
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1174
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1220
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 862
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1179
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 871
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 949
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1022
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 914
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 960
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1314
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1294
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1358
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1139
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1157
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1341
45 Скорочення у тексті 978
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2156
47 Огляд літератури 1563
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 937
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 848
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1143
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 932
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 867
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 803
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 858
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 835
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 852
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 868
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 895
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 868
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 741
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 834
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 784
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 842
64 Обробка сироватки мембранними методами 1562
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 859
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1017
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 883
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1066
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1186
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1358
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1219
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 981
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 768
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 849
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 925
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1391
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 911
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 898
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 979
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 768
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 855
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 876
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 703
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1125
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1067
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1018
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 890
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 973