Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 778
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 808
3 Syntactical means of image - creation 1286
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1845
5 The compositional structure of poetic texts 1263
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 764
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 821
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 791
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 900
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1013
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 808
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 796
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 626
14 Оцінка розвитку бджільництва 956
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 742
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 756
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 702
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 743
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 816
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 865
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 768
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 752
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2328
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 726
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 768
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 775
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 670
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 769
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 678
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1057
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1100
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 758
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1067
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 737
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 844
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 908
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 802
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 857
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1149
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1089
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1182
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 962
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 993
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1155
45 Скорочення у тексті 875
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1905
47 Огляд літератури 1364
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 838
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 743
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1041
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 832
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 732
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 692
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 756
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 732
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 752
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 763
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 793
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 766
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 636
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 739
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 675
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 745
64 Обробка сироватки мембранними методами 1429
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 749
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 909
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 789
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 960
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1080
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1243
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1114
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 854
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 662
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 742
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 828
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1201
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 813
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 785
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 877
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 666
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 755
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 771
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 602
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1012
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 960
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 906
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 789
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 873