Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1043
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1057
3 Syntactical means of image - creation 1569
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2695
5 The compositional structure of poetic texts 1623
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1007
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1085
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1062
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1151
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1282
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1049
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1035
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 858
14 Оцінка розвитку бджільництва 1188
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1029
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1016
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 929
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 971
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1100
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1143
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 989
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 981
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2778
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 940
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1017
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1023
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 897
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1042
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 903
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1338
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1372
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 987
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1325
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1027
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1110
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1179
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1069
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1089
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1549
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1544
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1609
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1360
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1383
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1575
45 Скорочення у тексті 1114
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2427
47 Огляд літератури 1818
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1071
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 981
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1290
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1078
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1012
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 938
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 984
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 990
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 984
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 998
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1027
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1011
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 878
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 958
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 924
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 966
64 Обробка сироватки мембранними методами 1714
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 978
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1176
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1016
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1191
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1332
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1505
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1355
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1111
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 897
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 995
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1072
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1709
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1045
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1024
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1125
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 901
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 979
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1023
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 831
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1296
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1209
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1171
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1017
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1109