Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 947
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 962
3 Syntactical means of image - creation 1456
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2513
5 The compositional structure of poetic texts 1497
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 919
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 981
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 954
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1053
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1177
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 954
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 947
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 767
14 Оцінка розвитку бджільництва 1107
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 941
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 918
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 844
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 885
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 980
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1027
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 907
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 896
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2654
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 860
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 914
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 925
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 810
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 920
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 809
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1220
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1263
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 899
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1225
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 913
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 989
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1072
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 953
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 997
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1416
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1401
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1460
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1236
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1253
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1435
45 Скорочення у тексті 1015
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2287
47 Огляд літератури 1680
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 985
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 895
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1183
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 973
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 911
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 842
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 905
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 888
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 895
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 907
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 936
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 906
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 785
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 873
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 822
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 882
64 Обробка сироватки мембранними методами 1616
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 897
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1068
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 923
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1102
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1225
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1396
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1261
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1021
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 806
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 893
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 973
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1489
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 953
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 937
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1024
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 806
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 891
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 920
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 739
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1167
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1107
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1064
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 930
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1012