Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 658
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 686
3 Syntactical means of image - creation 931
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1214
5 The compositional structure of poetic texts 914
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 638
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 670
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 677
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 764
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 848
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 702
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 688
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 515
14 Оцінка розвитку бджільництва 826
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 624
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 654
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 588
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 621
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 681
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 740
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 647
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 628
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 1822
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 627
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 642
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 641
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 568
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 643
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 559
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 911
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 939
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 637
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 914
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 634
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 710
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 793
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 668
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 756
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 948
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 819
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1004
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 789
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 784
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 927
45 Скорочення у тексті 764
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1581
47 Огляд літератури 1150
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 712
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 631
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 929
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 700
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 625
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 584
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 624
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 610
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 625
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 631
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 670
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 626
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 536
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 613
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 564
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 610
64 Обробка сироватки мембранними методами 1214
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 627
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 769
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 659
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 831
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 965
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1087
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 977
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 704
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 552
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 635
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 706
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1051
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 686
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 669
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 736
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 556
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 640
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 648
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 503
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 872
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 828
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 767
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 664
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 739