Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1256
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1263
3 Syntactical means of image - creation 1782
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2963
5 The compositional structure of poetic texts 1847
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1211
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1306
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1285
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1385
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1511
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1249
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1232
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 1058
14 Оцінка розвитку бджільництва 1391
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1233
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1234
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 1123
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 1181
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1321
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1378
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 1189
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 1173
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 3018
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 1134
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1232
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1229
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 1099
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1249
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 1104
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1565
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1613
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 1189
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1522
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1248
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1324
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1413
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1283
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1284
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1849
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1916
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1947
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1657
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1744
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1928
45 Скорочення у тексті 1343
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2887
47 Огляд літератури 2371
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1269
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 1186
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1494
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1302
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1219
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 1142
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 1181
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 1204
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 1177
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 1188
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1216
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1216
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 1072
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 1149
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 1128
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 1168
64 Обробка сироватки мембранними методами 1924
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 1178
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1388
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1213
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1389
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1550
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1728
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1562
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1309
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 1091
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 1204
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1276
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 2043
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1238
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1220
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1320
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 1089
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 1177
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1251
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 1032
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1530
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1441
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1389
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1210
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1303