Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 893
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 918
3 Syntactical means of image - creation 1410
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2358
5 The compositional structure of poetic texts 1438
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 869
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 934
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 903
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1007
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1126
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 909
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 901
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 726
14 Оцінка розвитку бджільництва 1063
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 889
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 865
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 799
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 841
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 925
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 971
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 861
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 848
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2552
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 813
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 868
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 872
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 763
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 872
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 765
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1166
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1210
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 855
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1167
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 864
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 942
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1015
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 908
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 951
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1299
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1275
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1338
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1129
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1138
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1325
45 Скорочення у тексті 969
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2140
47 Огляд літератури 1544
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 930
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 839
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1134
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 923
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 858
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 794
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 850
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 827
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 846
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 860
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 886
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 858
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 733
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 827
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 776
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 834
64 Обробка сироватки мембранними методами 1551
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 850
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1009
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 877
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1057
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1178
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1348
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1212
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 975
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 760
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 842
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 916
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1369
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 903
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 889
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 973
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 761
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 846
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 864
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 695
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1116
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1059
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1005
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 883
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 965