Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 1140
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 1152
3 Syntactical means of image - creation 1660
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 2836
5 The compositional structure of poetic texts 1725
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 1101
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 1189
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 1169
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 1263
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 1389
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 1144
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 1124
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 954
14 Оцінка розвитку бджільництва 1281
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 1122
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 1125
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 1019
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 1061
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 1208
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 1269
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 1083
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 1074
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2901
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 1034
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 1121
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 1118
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 990
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 1149
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 1001
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1457
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1504
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 1079
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1415
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 1137
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 1216
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 1301
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 1167
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 1183
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1657
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1689
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1754
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 1469
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 1512
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1683
45 Скорочення у тексті 1233
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 2562
47 Огляд літератури 1945
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 1159
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 1075
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1386
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 1188
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 1110
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 1031
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 1078
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 1095
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 1075
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 1085
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 1114
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 1106
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 972
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 1052
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 1025
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 1058
64 Обробка сироватки мембранними методами 1812
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 1078
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 1291
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 1108
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 1281
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1446
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1615
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1454
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 1206
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 985
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 1097
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 1173
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1919
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 1141
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 1116
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 1223
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 992
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 1080
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 1140
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 928
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 1420
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 1323
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 1278
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 1105
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 1204