Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 759
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 787
3 Syntactical means of image - creation 1259
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1747
5 The compositional structure of poetic texts 1234
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 743
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 799
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 771
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 880
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 997
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 789
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 778
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 611
14 Оцінка розвитку бджільництва 938
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 721
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 737
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 681
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 722
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 797
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 848
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 749
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 734
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2278
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 711
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 748
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 751
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 652
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 751
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 661
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 1033
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1078
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 739
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1048
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 718
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 821
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 885
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 782
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 836
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1119
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 1061
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1152
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 938
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 966
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1122
45 Скорочення у тексті 859
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1858
47 Огляд літератури 1327
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 816
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 724
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 1021
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 812
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 713
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 670
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 733
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 709
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 732
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 747
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 777
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 747
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 616
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 720
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 660
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 728
64 Обробка сироватки мембранними методами 1397
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 726
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 893
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 775
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 938
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1059
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1219
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1097
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 838
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 643
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 723
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 813
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1181
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 793
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 767
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 857
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 646
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 739
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 754
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 588
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 989
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 944
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 891
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 772
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 855