Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ

Science TNV
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Визначення водо- та жиропоглинаючої здатності харчової сировини 723
2 Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва 745
3 Syntactical means of image - creation 1150
4 The problem of lexical meaning of proper names. interaction of meanings. Antonomasia. 1445
5 The compositional structure of poetic texts 1180
6 До питання навчання усної мови студентів немовних вузів 703
7 Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії 757
8 Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку 733
9 Ментальність як основа культури та цивілізації 839
10 Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні 938
11 Проблеми раннього правового виховання і навчання 753
12 Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування сільськогосподарських культур 739
13 Системи розрахунку економічної ефективності проведення агрозаходів та їх компонентів 574
14 Оцінка розвитку бджільництва 900
15 Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції 682
16 Основні принципи удосконалення економічних взаємовідносин між узс та сільськогосподарськими підприємствами 698
17 Економічний аналіз виконання програми “ЗЕРНО ХЕРСОНЩИНИ – 97” 644
18 Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань 686
19 Біохімічні показники крові курей при утриманні в рівновагових угрупуваннях 758
20 Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності 807
21 Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення 710
22 Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи 691
23 Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства 2036
24 Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни 669
25 Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників 713
26 Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів 713
27 Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угрупуваннях 614
28 Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні 710
29 Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону 624
30 Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими 985
31 Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків 1018
32 Застосування лесу для запобігання солонцепроявлення на вторинно осолонцьованих ґрунтах Півдня України 702
33 Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області 1008
34 Продуктивність посівів суданської трави в залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України 678
35 Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур 782
36 Передумови розміщення посівів гречки на Півдні України 842
37 Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам 740
38 Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплідних культур в умовах зрошуваного землеробства Півдня України 799
39 Процедурні задачі створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур і планування агрозаходів 1055
40 Особливості вибору методичного підходу до створення інфор-маційного забезпечення в зрошуваному землеробстві 942
41 Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві 1087
42 Методологічні і методичні аспекти створення автоматизованої системи прийняття технологічних рішень на основі прогнозування розвитку культур 887
43 Сучасні вимоги і особливості створення автоматизованих систем підтримки прийняття технологічних рішень при зрошенні 899
44 Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві 1037
45 Скорочення у тексті 814
46 Загальна агрометеорологічна характеристика зони дослідження 1754
47 Огляд літератури 1255
48 Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств 778
49 Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві 684
50 Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України 982
51 Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області 775
52 Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві 668
53 Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області 629
54 Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур 696
55 Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості 674
56 Формування ринку овочевої продукції Херсонської області 695
57 Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області 706
58 Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини 740
59 Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства 697
60 Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення 576
61 Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод 683
62 Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим 614
63 Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим 688
64 Обробка сироватки мембранними методами 1326
65 Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи 681
66 Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей 846
67 Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур 727
68 Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності 898
69 Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо-пуховою продуктивністю гусей 1011
70 Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві 1171
71 Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами 1050
72 Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві 790
73 Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу 603
74 Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності 685
75 Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння 769
76 Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України 1139
77 Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь 753
78 Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України 725
79 Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці 815
80 Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці 611
81 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Ефективність різних норм висіву 696
82 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Попередники, добрива 712
83 Сортова технологія вирощування рису на насіння. Оцінка екологічної забезпеченності формування урожаю сортів різних груп стиглості 550
84 Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці 936
85 Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності 900
86 Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни 850
87 Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням 736
88 Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування 822