Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Валютно-кредитні операції комерційних банків України

Валютно-кредитні операції комерційних банків України
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Валютно-кредитні операції комерційних банків України

Банківська система – один із найважливіших елементів економіки країни. За образним порівнянням, вона виконує приблизно таку ж функцію й роль в економіці держави, як і кровоносна система в організмі людини: постачає необхідну для життєдіяльності “кров” – гроші в усі сфери народного господарства, одна із найважливіших і невіддільних структур ринкової економіки. В Україні проходить радикальне реформування економіки, з нею і банківської системи, яка базується на вікових принципах.
Банки є одним із головних інструментів здійснення реформ, однією з найважливіших структур ринкової економіки. Стан економіки негативно позначається на розвитку банків України. Щоб вчасно, оперативно, по нагоді здійснювати кредитування економіки держави банки повинні мати у своєму розпорядженні кошти.
Комерційна діяльність банків в нинішніх умовах ускладнена відсутністю сформованого грошового ринку країни, непідготовленістю клієнтів, недосконалістю системи страхування, загальною кризою неплатежів. В цих умовах особливе значення приділяється збалансованості пасивів банків по власним і запозиченим джерелам, збалансованість пасивної і активної частини балансу, а також відповідність формування власних коштів до вимог, що пред`являються зі сторони Національного банку України.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що валютно-кредитні операції банків займають важливе місце серед статей прибутку сучасного банку, але питання здійснення зазначених операцій є досить складним і потребує детального вивчення. Сьогодні банк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції).
Дана робота ставить на меті розглянення саме валютно-кредитних операцій, необхідність їх здійснення, їх місце серед інших банківських операцій. Велика увага приділяється законодавчому регулюванню, щодо операцій, здійснюваних банками з валютними цінностями як на національному, так і на міжнародному рівні.
Предметом дослідження є процес управління валютнимо-кредитними операціями у банку.
Об’єктом дослідження є особливості організації управління валютно-кредитними операціями в «Райффайзен Банк Аваль».
Завдання полягає в аналізі літератури, періодичних видань, наукових журналів, статистичних збірників, досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики управління валютними операціями. Цей аналіз потрібен для з’ясування сучасних процесів, які відбуваються в Україні у сфері валютного та кредитного регулювання та контролю, з’ясуванні місця Національного банку України та банків в регулюванні цих процесів. Також, аналіз ставить на меті пошук перспективних напрямків покращення механізму валютного-кредитного  регулювання та контролю.
Виходячи з визначеної мети задачами даної дипломної роботи є:
1) розкрити сутність та основні аспекти валютно-кредитної діяльності комерційного банку;
2) розкрити поняття валютно-кредитного ризику;
3) дати загальну фінансово-економічну характеристику діяльності комерційного банку;
6) на підставі проведеного аналізу валютно-кредитних операцій та дослідження валютно кредитного ринку запропонувати шляхи вдосконалення валютно-кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Методичну та теоретичну основу роботи складають праці українських та зарубіжних науковців (А.М. Мороз, М.І. Савлук, С.Н. Кабушкін, А.О. Мілай, І.М. Парасій-Вергуненко та інші), законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Президента України, Національного банку України, внутрішньобанківські інструкції та положення. Інформаційну основу складають звітні та поточні матеріали комерційного банку, дані періодичного друку, підручники, посібники, інші джерела інформації [1-12,17,27,38-41,64].
Результати даної дипломної роботи можуть бути враховані банківською установою при розробці своєї валютно-кредитної політики, а також висвітлений матеріал буде цікавим широкому загалу фахівців у сфері економіки та фінансів.
Предметом дипломного дослідження були валютно-кредитні операції комерційних банків України. Дослідження показало, що валютні операції комерційних банків України можуть бути поділені на дві основні групи:
1) операції обслуговування валютних готівкових та безготівкових грошових потоків з використанням валюти як засобу платежа без зміни виду валюти:
- розрахункові безготівкові операції з використанням валютних кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах відповідно видам іноземної валюти;
- касові операції з готівковою іноземною валютою;
- депозитні та кредитні операції з іноземною валютою з переведенням її в безготівкову чи готівкову форми.
2) операції з торгівлі іноземною валютою - це купівля, продаж, обмін іноземної валюти, здійснення операцій з валютними деривативами на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках:
- купівля іноземної валюти - це операція з купівлі іноземної валюти за гривні;
- продаж іноземної валюти - це операція з продажу іноземної валюти за гривні;
- обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту;
- операції на міжбанківському валютному ринку України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним банком;
- операції на міжнародному валютному ринку - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою за межами України між суб'єктами ринку та іноземними контрагентами, які за дорученням і за рахунок суб'єктів ринку здійснюють торгівлю іноземною валютою за межами України.
Дослідження валютних операцій в дипломній роботі виконано на базі матеріалів комерційного банку - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який працює з 1992 року й відповідно до класифікації Національного банку України ставиться до категорії системних великих банків України.
Станом на 01.01.2012 року клієнтська база банку становить 4 млн. 944 тис.клієнтів, з них:
-    юридичних осіб – 233 тис.клієнтів;
-    фізичних осіб – 4 млн.711тис.клієнтів.
Для активного проведення валютних операцій банк залучає за підтримки материнського банку «Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ»(Австрія) синдиковані валютні довгострокові кредити на міжнародному кредитному ринку.
В липні 2010 року банк підписав угоду про отримання синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США. Початковими організаторами цієї угоди виступили настпуні банки:the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Standard Bank PLC. Кредит складається з двох траншів: 1 річний кредит на суму 88,5 млн.доларів США та 2-х річний кредит на суму 116,5 млн.доларів США.
В листопаді 2010 банк успішно здійснив погашення залученого в 2009 році синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США, уповноваженими організаторами якого виступили: the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Intesa Sanpaolo S.p.A.
В грудні 2010 року в продовження плідної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЄБРР підписали угоду про залучення субординованого кредиту на суму 75 млн.доларів США на строк 10 років, який використовується для зростання регулятивного капіталу банку другого рівня.
ВАТ «Раййффайзен Банк Аваль» у 2011 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної з-за кордону, в саме ввезено:
-    2 млрд.589млн.400тис. доларів США;
-    1млрд.863млн. євро;
-    1 млн.900тис. швейцарських франків;
-    900 тис.англійських фунтів.
Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну з подальшим вивезенням зношеної валюти за кордон. На протязі 2011 року банком було вивезено за кордон:
-    159 млн.600тис. доларів США;
-    26млн.500тис. євро;
-    250тис. швейцарських франків;
-    90 тис.англійських фунтів.
В 2008 році ввезено з-за кордону:
-    золотих зливків – 15 272 тройських унцій;
-    золотих монет – 4 444 тройських унцій;
-    срібних монет – 74 759 тройських унцій;
-    платинових монет – 123 тройських унцій;
Результати валютних операцій банку за 2008 рік оцінюються як:
-    позитивний результат від торгівлі іноземною валюою складає +936млн.533тис.грн.;
-    негативний результат від переоцінки іноземної валюти при різкій девальвації національної валюти становить -665млн.349тис.грн.
Таким чином, при валютному ажіотажі кінця 2011 року банк отримав чистий дохід від операцій з іноземною валютою та валютними цінностями +268 млн.грн.
На протязі 2011 року банк суворо дотримувався нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції:
-    Н13 – не перевищувала 4,26% (максимальне значення Н13 становить не більше 30%)
-    Н13-1 – не перевищувала 1,975% (максимум довгої валютної позициї не більше 20%)
-    Н13-2 – не перевищувала 2,305% (максимум короткої валютної позициї не більше 10%)
Відкриття короткої валютної позиції (залучені та запозичені пасиви перевищують активи в цій валюті) при продажу валюти за національну валюту України є суттєвим спекулятивним валютним ризиком, який передбачає майбутнє суттєве падіння курсу євро та долара США і створення можливості купити на міжбанківському ринку необхідну суму валюти за національну валюту України для погашення зобов’язань в валюті.
Аналіз структури валютних активів та пасивів ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у 2009 -2011 роках (долари США та євро) показав наступну динаміку співвідношення питомої ваги окремих характерних агрегатів:
-    в доларовому сегменті:
а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово підвищилась з рівня 24,27% (2009) до 56,38% (2011);
б) частка коштів, отриманих від інших банків застабілізувалась на рівні 56%, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» використовує як платіжні активи на коррахунках та активи в курсових валютних операціях на міжбанківському ринку;
в) частка валютних кредитів, виданих клієнтам зменшилась з рівня 72,11%(2009) до рівня 42,13% (2011);
в) частка валютних депозитів, залучених у клієнтів банку зросла з рівня 38,3%(2009) до рівня 42,5-43,5% (2011), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» використовує для кредитування клієнтів.
-    в сегменті євро:
а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово зменшилась з рівня 58,1% (2009) до 33,1% (2011);
б) частка коштів, отриманих від інших банків зменшилась з рівня 87,5% у 2009 році до рівня 62,4% у 2011 році, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» використовує як платіжні активи на коррахунках та, частково, як активи в кредитуванні клієнтів;
в) частка валютних кредитів, виданих клієнтам піднялась з рівня 40,5%(2009) до рівня 64,5% (2011);
г) частка валютних депозитів, залучених у клієнтів банку зросла з рівня 12,5%(2009) до рівня 37,2-45,7% (2011), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Райффайзен банк Аваль» використовує повністю для кредитування клієнтів, одночасно використовуючи для кредитування частину коштів, запозичених в інших банках.
Таким чином, проведений аналіз показує, що після суттєвого провалу валютного менеджменту банку у 2010 році та значними нанесеними збитками за рахунок валютообмінних операцій, у 2011 році ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» зайняв стратегічно нейтральну балансову валютну позицію, значно знизивши рівень валютного ризику та перемістивши акцент на розвиток обсягів операцій в євро і зниження відносного обсягу операцій в доларах США.
Слід відмітити, що нормативно-правове забезпечення у сфері кредитування та діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в цілому базується на Основному законі нашої держави – Конституції України [1].
Правові основи діяльності банків, порядок створення і основні принципи їх діяльності також закріплені і в Законі України «Про банки та банківську діяльність» (остання редакція від 24.11.2009 року). У ньому зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених цим Законом [6].
Також основою діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є статут. Цей документ є визначальним у діяльності банку, він закладає основні напрями та основи його діяльності [58].
Приведена загальна фінансово-економічна характеристика свідчить про те, що ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є стабільною установою, яка постійно розвивається. В активних операціях банку найбільшу питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу. Незважаючи на те, що темп росту активів за період 2010-2011 рр. зменшився і становив показник лише 0,83 % у порівнянні з 1,47 % відповідно в 2009-2010 рр. Таке зменшення було спричинене впливом світової економічної кризи.
В 2011 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов’язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2010 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій.
Власний капітал банку теж збільшується, в 2011 році зріс на 0,4 % порівнюючи з 2010 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина власного капіталу більша за 0.
Оскільки найбільший прибуток банку досягається завдяки кредитним операціям, то особливу увагу слід приділити оцінці структури та якості кредитного портфеля.
Необхідно зазначити, що в 2011 році була сформована більша сума резервів під заборгованість за кредитами (24,53 % проти 7,64 % в 2010 році). Це свідчить про те, що банк такими діями знижує кредитний ризик.
У банку створено достатній резерв для покриття можливих збитків за кредитними операціями., проте треба уважніше аналізувати якість та ліквідність наданого забезпечення кредитів, оскільки прослідковується певна тенденція недостатньої захищеності кредитного портфеля від можливих втрат.
Провівши детальний аналіз кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» можна виділити ряд недоліків, а саме: недостатня диверсифікація кредитних вкладень; збільшення суми зважених класифікованих позик; занадто ризикова кредитна політика; недостатня увага при оцінюванні платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів; послаблена увага по цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками; недостатнє забезпечення позик; послаблення захищеності позик власним капіталом.
На підставі проведеного аналізу та враховуючи тенденції, що склалися на грошово-кредитному ринку України в роботі були запропоновані шляхи удосконалення процесу кредитування ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як:
–    запровадження нових видів банківських продуктів для юридичних осіб, таких як револьверне та контокорентне кредитування;
–    запровадження нових видів банківських продуктів для фізичних осіб з орієнтацією на найменш захищені верстви населення;
–    створення програми з кредитування підприємців, які бажають створити власну справу (кредитування стартового капіталу);
–    стимулювання потенційних клієнтів для отримання кредиту саме в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом впровадження диференціації рівня процентних ставок відповідно до результатів аналітичної роботи стосовно кожного індивідуального позичальника та відповідно до умов позичкової операції, визначених у процесі структурування кредиту;
–    розширення складу фінансових коефіцієнтів, які використовуються банком для аналізу кредитоспроможності позичальника, що дає можливість отримати різнобічну оцінку його господарської діяльності та у певній мірі нівелювати розбіжності, що можуть виникати між прогнозованими і фактичними тенденціями, що складаються у процесі індивідуального відтворення;
–    індивідуальний підхід при зборі проблемної заборгованості;
–    вдосконалення роботи щодо оцінки ділової репутації клієнта;
–    розроблення мінімального переліку необхідних документів для оформлення кредиту та скорочення часу отримання кредиту;
–    акцентування уваги та роз’яснення на значимих аспектів кредитної угоди;
–    постійне залучення клієнтів шляхом проведення рекламних акцій та презентацій;
–    створення позитивного образу банка для клієнтів.
Реалізація наведених рекомендацій дозволить ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» комфортно почуватися в ситуації, що склалася на грошово-кредитному ринку та економіці взагалі.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить