Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Система «Тест 2007»

Система «Тест 2007»
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система «Тест 2007»

Система «Тест 2007» дозволяє проводити тестування як в модульних, так і в комплексних режимах. Може бути використаний режим оцінювання студентів по пройденим темам (режим вивчення, режим закріплення, режим оцінювання знань). На вимогу викладача студентам дозволяється доступ до конспектів лекцій(в скороченому або розгорнутому вигляді), якщо вони присутні у базі даних.
Початковою інформацією для тестування є вибір кількості питань у тесті, тип тесту(предмет, тема, модуль, екзаменаційний комплекс), метод оцінювання, час проведення тесту, включення ситуаційних задач, доступ до лекційного матеріалу.
Початок тесту починається з введення інформації про студента (Ф.І.Б, спеціальність, курс, група). Якщо система використовується постійно у навчальному процесі - реалізований вибір цієї інформації з бази даних студентів. Це дає змогу порівняти рівень знань на початку і в кінці навчання.
По закінченню авторизації студенту пропонуються питання для відповіді. Варіантів відповідей може бути від 3 до 6, в залежності від складності тесту. Час відповіді на кожне питання обмежений лімітом. У разі не вибору відповіді після закінчення часу питання не зараховується і пропонується наступне.
Після закінчення питань видається результат тестування. Він містить в собі інформацію про студента, кількість вірних відповідей, оцінку видану системою. У разі необхідності студент може отримати інформацію про назви тем, де було зроблено найбільше помилок. Це дає змогу приділяти більшу увагу для вивчення.
Після складання тесту студентом, викладач має можливість переглянути набір питань на які відповідав студент, правильність відповідей, а також роздрукувати результати тестування.
Система оцінювання реалізована у 2 варіантах: стандартна і прогресивна.
Стандартна система функціонує як знаходження коефіцієнта вірних відповідей і виставлення оцінки по градуйованій шкалі. Шкала оцінювання може бути стандартизованою, або скомпонованою на вибір викладача.
Прогресивна система функціонує на підставі алгоритмічного оцінювання.
Студенту на початку тесту задаються легкі питання, і у разі вірних відповідей система переходить на середньої складності питання. У разі, якщо проміжків процент вірних відповідей на цьому рівні тесту збільшується, або зменшується, рівень питань по складності переходить на вищу ступінь або нижчу. Цей алгоритм оцінювання дозволяє найкраще оцінити знання студента.
При тестуванні студентів реалізована можливість використання ситуаційних задач. Це досягається завдяки використання алгоритму проміжних відповідей. У загальному вигляді рішення такої задачі має вид окремого тексту. Студент вирішуючи таку задачу робить вибір вірних значень зі списку (чи вписує їх сам) на кожному етапі рішення. Таких етапів може бути від 2 до 6.
База тестів створюється ведучим викладачем у наступному порядку:
1. Виконати структуризацію навчального матеріалу. Виділити теми, підтеми, параграфи і мінімальні блоки інформації.
2.  Визначити кількість контрольних заходів, наприклад:
а)    вступне тестування (визначення рівня підготовленості студентів);
б)    тестування після вивчення визначеної теми чи групи тем;
в)    підсумкове тестування після вивчення курсу в цілому;
г)    тестування для перевірки залишкових знань студентів.
3.    Скласти   тестові   завдання.
4.    Згрупувати тестові завдання по темах. Кожна тема повинна  нараховувати  не  менш 20 різних  тестових  завдань. Тести повинні бути  різного  рівня  складності. Рекомендується включати  легкі,  середні  і  важкі  завдання.
5. Провести    попередню    оцінку    тестових    завдань:    визначити кількість балів за дане завдання. Рекомендується   регламентувати   час   виконання   завдань   таким чином, що б загальний час, затрачений на проведення поточного тестування укладався в 20 хв., а підсумкового - 1-1.2 ч.
При доборі інформації для складання тестових завдань враховується:
1. Значимість. Найбільш важливі елементи знання, ключові.
2. Наукова вірогідність.
3. Відповідність змісту тесту рівню сучасного стану  науки.
4. Репрезентативність.
5. У тест не тільки включаються значимі елементи змісту, але і звертається увага також на повноту і їхню достатність для контролю, на найбільш повне відображення необхідного знання в завданнях тесту.
6.  Зростаюча складність навчального матеріалу
7.  Варіативність  змісту.
8.  Системність  змісту (загальна структура знань).
9.  Комплексність    і    збалансованість    змісту    тесту.
10.  Взаємозв'язок змісту і форми.
11.  Значний навчальний потенціал.
12.  Відповідність мети. Зміст тесту залежить від мети перевірки.
13. Для підготовлених випробуваних - завдання повинні бути складними.
Безпека системи реалізована, насамперед використанням СУБД InterBase. Вона має внутрішній захист від несанкціонованого доступу до інформації. Завдяки використання системних правил для Role, а також вхід до програми тестування під своїм псевдонімом досягається цілісність системи.
Система тестування розміщується на сервері інституту, доступ до якого відбувається таким чином:
1.    На робочому столі будь-якого терміналу інститутської мережі клацнути на ярлик „Test-2007”.
2.    Після запуску програми система запросить користувача авторизуватися.
3.    По замовченню користувач вводе User Name - SYSDBA, Password - 1.
4.    Для коригування інформації в системі потрібно у головному меню
«Статистика» вибрати пункт «Вхід у систему». Ввести пароль і система буде готова до редагування даних. В інших випадках пункти меню, що захищені системою, будуть сірого кольору (неактивні).
Порядок роботи з системою детально описаний в електронній довідці, яка доступна у будь-який момент роботи з системою „Test-2007”.
Результат тестування виводиться у вигляді результуючої відомості, і може бути як в бальній формі, так і у вигляді оцінок.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить