Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Імпортні операції: сутність, організація, техніка здійснення

Імпортні операції: сутність, організація, техніка здійснення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Імпортні операції: сутність, організація, техніка здійснення


Під імпортною операцією розуміється комерційна діяльність, яка зв'язана з купівлею і вивозом іноземних товарів у країну покупця для послідуючої їх реалізації на внутрішньому
ринку.
При цьому ввезений товар може бути як готовою продукцією, призначеною для реалізації, так і сировиною, напівфабрикатами, що підлягають переробці, об'єктами капітального будівництва у виді інвестиційного капіталу, ліцензіями, ноу-хау і т.д.
Важливо уточнити, що таке імпорт.
У міжнародній комерційній практиці під імпортом розуміються і статистикою враховуються:
1)    ввіз у країну товарів іноземного походження безпосередньо з країни виробника або країни посередника для особистого споживання, для промислових, будівельних, сільськогосподарських і інших підприємств або ж для переробки з метою споживання усередині країни, або ж з метою вивозу з неї;
2)    ввіз товарів з вільних економічних зон або приписних окладів;
3)    ввіз із-за границі раніше вивезених вітчизняних товарів, що не піддавалися там переробці. Такий імпорт називається реімпортом. До реімпорту відносять товари не продані на аукціоні, повернуті з консигнаційного складу, повернуті покупцем і ін.
4)    ввіз товарів для переробки під митним контролем. Сюди
відносять такі товари, котрі ввозять у країну для перероб
ки з метою вивозу готової продукції, що містить у собі да
ний товар у переробленому або зміненому виді.
Важливо відзначити, що у вартість експорту й імпорту митний облік включає також усі товари, котрі поставляються материнськими компаніями ТНК своїм дочірнім компаніям, що знаходяться на території інших країн. У такий спосіб враховується внутріфірмовий оборот у міжнародному товарообміні.
Крім того, у вартість товарного експорту й імпорту включаються:
—    вартість поставок комплектного устаткування і матеріалів, включаючи вартість наданих технічних послуг;
—    ліцензійні відрахування;
вартість товарів, проданих і куплених через торгових посередників на ярмарках і виставках; — вартість товарів, наданих в оренду іноземному контрагенту і які переміщуються через митний кордон (враховується і публікується окремо) [12].
Організація і техніка здійснення імпортної операції так само як і експортної залежить від цільової установи імпортера, має потребу у всебічному маркетинговому забезпеченні. Етапи її реалізації відрізняються наступною специфікою:
•    Вивчаючи кон'юнктуру ринку імпортер перш за все по
винний:
1)    визначити сучасні вимоги до товарів, що планується закупити;
2)    знайти постачальників товарів потрібної якості і технічного рівня;
3)    визначити рівень цін і тенденції їхньої зміни;
4)    вибрати найбільш ефективні форми закупівель (прямі переговори, через посередників, торги, біржі, аукціони і т.п.)
Вивчення кон'юнктури ринку може бути виконано самим імпортером або через спеціалізовану маркетингову фірму.
•    При виборі найбільш доцільних форм і методів роботи з
іноземним партнером по закупівлі товарів імпортер по
винний брати до уваги:
1)    митний режим і митні формальності;
2)    можливість розміщення замовлень на виготовлення складного унікального устаткування;
3)    можливість залучення для закупівлі товарів агентських фірм, змішаних суспільств, спільних підприємств, посередників;
4)    законодавчі акти країни збуту, що стосуються способів розміщення імпортних замовлень і т.п.
•    При плануванні імпортних операцій важливо продумати
заходи щодо організації закупівлі необхідних товарів і по
слуг, участі в торгах, направлення комерційних листів про
наміри у відповідь на рекламу або інформацію експортера
і т.д.
На практиці часто застосовується більш детальне планування.
Форми організації імпортних операцій, як і експортних
постійно розвиваються й удосконалюються. У великих промислових фірмах імпортні операції, як і експортні, здійснюються через спеціалізований апарат управління міжнародною діяльністю (відділи в центральних службах, міжнародні відділення, дочірні компанії по управлінню закордонною діяльністю й ін.).
У малих і середніх промислових фірмах безпосередні імпортні операції усе ширше здійснюються через власні канали. До безпосереднього імпорту прибігають звичайно промислові фірми, які постійно закуповують сировину, паливо, матеріали, устаткування для своїх заводів. Організаційні форми здійснення імпортних операцій тут також різноманітні і залежать від обсягу і характеру чинених операцій, структури управління компанією, наявності власних джерел постачання, торгово-політичних умов, що існують у країнах експортера й імпортера.
Власний імпортний апарат створюється в тих випадках, коли компанія має стійкі, довгострокові контакти з постачальниками сировини і матеріалу за рубежем. Структура імпортного апарату промислових фірм, так само як і експортного залежить у першу чергу від обсягу і характеру чинених операцій. Імпортний апарат створюється як у країні імпортера, так і за кордоном.
Найбільш розповсюдженою формою організації імпортного апарата промислових фірм є вбудовані імпортні відділи. Вони створюються усередині відділів постачання або відділів закупівель.
Фірми, що мають більший обсяг імпортних операцій можуть створювати у своєму складі спеціальні імпортні відділи, що підрозділяються на закупівельні й адміністративні.
Закупівельні відділення займаються обробкою отриманих зразків, підготовкою поїздок представників за кордон, інформацією іноземних постачальників про попит на даний товар у країні імпорту, видачею замовлень, веденням кореспонденції. Адміністративне відділення оформляє товари в митницях, інформує іноземних постачальників з питань тарифів, упакування і транспортування вантажів, стежить за оформленням фінансових документів, за переказом грошей, робить перепродаж імпортованого товару з поставкою з причалу або митного складу.
Для здійснення імпортних операцій, крім імпортного відділу, промислові фірми використовують такі організаційні форми як закордонне представництво, імпортні асоціації й ін.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить