Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Вибір партнерів на світовому ринку

Вибір партнерів на світовому ринку
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вибір партнерів на світовому ринку


Вибір торгового партнера залежить від багатьох специфічних факторів. Разом з тим існують деякі положення, якими керуються всі підприємці при здійсненні експортно-імпортних операцій.
Насамперед, вибір партнера визначається:
1)    характером зовнішньоторгової угоди (експортна, імпортна, компенсаційна і т.д.);
2)    предметом угоди (купівля-продаж товару чи надання послуг);
3)    характером предмету угоди (сировинна чи готова продукція, машинно-технічна продукція чи товари народного споживання).
Дальше важливо визначити країну, в яку найбільш вигідно експортувати чи з якої найбільш вигідно імпортувати товар (послуги). При порівнянні варіантів з виходу на ринок різних країн беруться до уваги такі критерії:
- політична й економічна стабільність;
- витрати виробництва;
- транспортна інфраструктура;
- державні пільги й стимули;
- наявність як кваліфікованої, так і відносно дешевої робочої сили;
- ємність ринку даної країни;
- наявність торгових обмежень;
- наявність необхідних постачальників сировини, матеріалів.
Крім економічних критеріїв, важливо враховувати й характер торгово-політичних відносин з даною країною. Перевага надається тій, з якою налагоджені нормальні ділові відносини, підтверджені договірно-правовою основою, і яка не допускає по відношенню до нашої країни різного роду дискримінацій.
При виборі фірми в першу чергу необхідно вивчити різні аспекти потенційних партнерів, а саме:
1)    технологічний (вивчити технічний рівень продукції фірми, рівень ї технологічної бази і виробничі можливості);
2)    науково-технічний (вивчити організацію НДДКР і витрат на них);
3)    організаційний (організацію управління фірми, враховуючи ЗЕД);
4)    економічний (дати оцінку фінансового становища фірми);
5)    правовий (вивчити норми і правила, що діють в даній країні і мають відношення до співробітництва з потенційним партнером).
В міжнародній практиці з урахуванням загальноприйнятих методик оцінки потенційних партнерів виділяють наступні принципи, які важливо враховувати при організації даної роботи:
1)    оцінка степеня солідності потенційного партнера. Під степенем солідності фірми розуміють кількісні показники діяльності, масштаб операцій , ступінь платоспроможності і т.д. Для оцінки солідності фірми можна використати й інші показники, такі як кількість зайнятих (в т.ч. в НЮКР), число підприємств, частка продукції, що нас цікавить, в об'ємі виробництва фірми й галузі та ін.
2)    оцінка ділової репутації. Ділова репутація фірми визначається тим, наскільки вона добросовісно і скурпульозно виконує свої зобов'язання, який у неї досвід у даній сфері бізнесу, вміння вести переговори на цивілізованому рівні;
3)    врахування досвіду минулих угод. При наявності рівноправних умов у потенційних партнерів перевага надається тому, хто добре зарекомендував себе в колишніх угодах;
4)    врахування становища фірми на зовнішньому ринку тобто чи являється вона посередником або безпосереднім виробником (споживачем) продукції. Якщо фірма являється посередником, то в такому випадку треба серйозно підійти до вибору посередника.
Насамперед необхідно звернути увагу на її фінансове становище. І, крім того, отримати інформацію про її кредитну здатність, виявити характер товару, що продається, і об'єм реалізації, наявність власної ланки збуту. Важливо звернути увагу і на особисті якості посередника.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить