Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності в промисловому секторі Херсонської області

Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності в промисловому секторі Херсонської області
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності в промисловому секторі  Херсонської області


Необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку є впровадження інновацій, як в галузь промисловості, так і в організаційну та соціальну сфери.
Рішення цієї проблеми лише з точки зору техногенного фактору є порушенням системного підходу і не призведе до очікуваного синергетичного ефекту інновацій.
В той же час, промисловість є однією з провідних галузей економіки, яка утворює фундамент науково-технічної трансформації, економічного зростання і соціального прогресу суспільства.
Інноваційний потенціал країни реалізується не лише сумою, а й взаємодією регіональних складових системи інноваційної діяльності.
В Херсонській області інноваційний потенціал складають: наявність наукоємних галузей виробництва, розвинутий науковий і освітній сектор, банківські системи, зв’язки з зарубіжними партнерами та ін.
Суттєві проблеми реалізації потенціалу в області пов’язані з порушенням економічно-організаційного механізму виконання повного циклу інноваційної діяльності: від наукової розробки до промислового виробництва.
Порушення економічно-організаційного механізму проявляється в області  в недосконалості нормативно-правових засад впровадження інноваційної діяльності на підприємствах, незадовільному інформаційному та маркетинговому забезпеченнї їх інноваційної діяльності, в неможливості організаційно ефективно поєднати на підприємстві інноваційну діяльність і промислове виробництво; у великому економічному ризику інноваційної діяльності для підприємств.
Незадовільний стан розвитку інноваційної діяльності в області перешкоджає залученню іноземних інвестицій: за період 2001-2009 рр. їх вдалося залучити тільки в 2001 році (частка у фінансуванні - 11,04%), і в 2007 р. (близько 0,31%).
Переважно, прямі інвестиції надходять в машинобудівну і харчову промисловість Херсонської області. Підприємства цих галузей за рахунок власних коштів (в 2005 р. – 52%, 2006 р. - 52%, 2007 р. -  69% підприємств) проявляють найбільшу інноваційну активність в області.
Частка власних коштів підприємств області у фінансуванні з 2005 по 2009 рр. складала, відповідно: 97,69%, 79,73%, 94,78%, 92,81 та 90,36%.
Зниження частки власного фінансування в 2006 і 2009 р. відбулося, переважно, за рахунок інших джерел фінансування.
Державне фінансування інноваційної діяльності області за період 2001-2009 рр., відмічалося лише в 2001, 2003 і 2008 рр. і біло в межах 0,99-1,1%.
В 2008 р. частка реалізованої інноваційної продукції в промисловості складає 4,2%, що є нижчим ніж по Україні (5,9%): обсяг її реалізації в області склав 257937,8 тис. грн. при загальних витратах 79371,3 тис. грн. тобто доходність складає 32,49 грн в реальних цінах.
При високій залежності енергетичного забезпечення України від імпорту, 18 з 61 впроваджених інноваційних технологій (29,5%) в промисловості Херсонської області 2008 року були маловідходними і ресурсозберігаючими, а порівняно з 2007 роком цей показник виріс на 15,4 відсоткових пункта.
В результаті впливу кризи кількість проваджених технологій знизилася до 18 (більше ніж в 3,3 рази), серед яких 9 були ресурсозберігаючими.
В Україні частка ресурсозберігаючих технологій в 2008 р. складала 41,29%, а в 2009 році – 39,78%.
Інновації в промисловості області, переважно, пов’язані з технологіями третього технологічного укладу, тоді як в цільовій програмі розвитку промисловості України до 2017 року задекларовано зростання частки технологій п’ятого технологічних укладів.
Вагомою проблемою інноваційної діяльності також є  низький рівень мотивації праці, що призводить до відтоку професійних кадрів (як виконавців наукових робіт, так і менеджерів, маркетологів) за межі регіону. В цьому проявляється загальнодержавна проблема.
Однією з головних задач обласного управління полягає у створенні інфраструктури для залучення в інноваційний процес не тільки великих підприємств, а й малий бізнес: розвиток можливості позабюджетного фінансування за рахунок венчурних фондів, пільгового кредитування, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів, можливості страхування результатів інноваційної діяльності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить