Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Місія міста Гола Пристань

Місія міста Гола Пристань
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Місія міста Гола Пристань


Описану процедуру стратегічного планування було апробовано під час розробки стратегії м. Гола Пристань Херсонської області.  Проект було реалізовано Херсонською міської громадською організацією «Ліга про», до якої  входять кваліфіковані експерти  з питань розвитку територій.  Перший етап – це свого роду «планування». Ідея планування економічного розвитку спирається на широке місцеве партнерство. Тому таким важливим є залучення до цього процесу місцевих громадських та бізнесових лідерів.  З  метою забезпечення постійної співпраці та взаємодії  було розроблено та впроваджено  спеціальну програму.

Міський голова міста Гола Пристань Анатолій Негра очолив процес стратегічного планування, виконував роль модератора та основного інформатора для  своєї громади. Роль Комітету місцевого розвитку, зважаючи на ті функції, які він виконує (орган, що генерує ідеї та критично їх оцінює, члени якого беруть участь у робочих зустрічах (майстернях стратегічного планування), а також стають співавторами завершального документу «Стратегії розвитку міста Гола Пристань») була ключовою у всьому проекті. Завдяки забезпеченню повного представництва місцевих суспільно-економічних середовищ праця під час майстерень (засідань робочої групи під керівництвом  експерта) була результативною. Разом із експертами робоча група розробила  структуру аналітичної записки. Цей документ  був основою для збору потрібної інформації.
Запропоновано   наступну структуру аналітичної записки.
Загальна характеристика громади.
1.    Площа громади і структура використання території.
2.    Населення (дані за 1999-2010 роки).
3.    Історія міста (рік заснування, історичні факти які обумовили заснування міста, особливості географічного розташування та особливості природного оточення, особливості економічного та соціального розвитку міста з часу заснування по теперішній час).
Демографія.
1.    Суспільство (соціальні фактори):
–    чисельність населення;
–    щільність заселення;
–    структура статі (кількість населення по віковим групам з лагом 5 років);
–    структура віку населення (кількість населення по віковим групам з лагом 5 років);
–    натуральний приріст (депопуляція);
–    інші демографічні дані:
–    кількість подружжів;
–    кількість пенсіонерів;
–    дітей дошкільного віку та школярів;
–    міграції.
2.    Освіта (навчальні фактори): 
–    питома вага осіб, які не мають ніякої освіти, у загальній кількості населення;
–    структура населення за освітнім рівнем (неповна загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, вища освіта і т.п.);
–    кількість учнів в середніх школах в розрізі шкіл та особливості формування контингенту учнів.
3.    Кваліфікації (професійні фактори):
–    питома вага населення працездатного віку;
–    професійна структура.
Ресурси житлово-комунальної сфери:
1.    Житловий фонд (кількість житлових будинків приватного сектору, коротка характеристика домоволодінь по рокам забудови, якості житла, вигод, розмірів земельних ділянок, розміщенню в межах міста тощо; кількість багатоповерхових будинків, комунального житла, житлова площа, відомчого, приватизованих квартир, стан житла та забезпеченість вигодами).
2.    Розміщення багатоповерхових будинків по мікрорайонах.
3.    Видані дозволи на будівництво домоволодінь.
4.    Рівень плати за житло, та рівень оплати за комунальні послуги, його аналіз за останні роки.
5.    Житлове будівництво за останні 2000-2010 роки ( приватний сектор та комунальний).
Економічна характеристика.
Промисловість та підприємництво:
1.    Кількість і склад суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у місті (їх характеристика за організаційно-правовою формою, формою власності, складом працюючих, розподілом по галузям економіки, видам діяльності, розміщення по місту, тощо).
2.    Динаміка розвитку підприємств (чи занепаду, банкрутства за останні п’ять років) за основними економічними показниками (прибутки, збитки, сплата податків, розвиток виробництва, тощо).
3.    Підприємства, що не працюють, причини такого стану, наявна інфраструктура, приналежність.
4.    Економічна особливість громади (економічний профіль громади, наприклад, сільське господарство, лісництво, промисловість, ремесла, послуги, торгівля, переробка с/г сировини, малий і середній бізнес – ключові галузі).
5.    Ремесла, якими традиційно займалося населення, причини занепаду, можливості відродження.
6.    Інституції зовнішнього середовища бізнесу, що діють на території громади (спілки підприємців, філії банків, кредитні спілки, тощо).
Сільське господарство та лісогосподарство:
1.    Характеристика земель, їх рельєф, класи ґрунтів на території громади.
2.    Склад земель, та характеристики її використання.
3.    Сільськогосподарські угіддя (сільськогосподарського використання, лісового господарства та рибництва): склад, використання, приналежність.
4.    Види продукції рослинництва та тваринництва, що виробляється (тенденції, напрямки розвитку).
5.    Кількість осіб, зайнятих в сільському господарстві, їх додаткові джерела доходів, доходи від присадибних ділянок, дач тощо.
6.    Оцінювана величина прихованого безробіття у сільському господарстві.
Господарська діяльність:
1.    Економічна особливість громади (економічний профіль громади, наприклад, сільське господарство, лісництво, промисловість, ремесла, послуги, торгівля, переробка с/г сировини, малий і середній бізнес – ключові галузі).
2.    Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в місті з поділом на галузі та форми власності (дані станом на 31.12. 2006 р).
Туристичні ресурси та розвиток туризму.
Природно-кліматичний та оздоровчий ресурс:
1.    Загальна характеристика географічного розташування міста.
2.    Характеристика клімату (кількість сонячних днів на рік; тривалість купального сезону; середні, максимальні та мінімальні  температури: річні, туристичного сезону).
3.    Характеристика водойм.
4.    Рекреаційний потенціал:
–    лікувальні грязі (хімічний склад, медичне використання, запаси, кількість хворих які протягом року отримують лікування та прогноз щодо можливості максимального використання);
–    мінеральні джерела (хімічний склад, медичне використання, запаси, кількість хворих які протягом року отримують лікування та прогноз щодо можливості максимального використання);
–    можливості кліматотерапії;
–    умови для полювання (звірі на яких можливе полювання, терміни полювання, кількість популяції, продано ліцензій на відстріл з 2000 року);
–    умови для спортивної рибалки (породи риб, терміни рибалки, продано ліцензій на рибалку з 2000 року).
Історико-культурний ресурс:
1.    Музеї (державні, приватні, шкільні), колекції старожитностей:
–    загальна характеристика експозиції;
–    кількість відвідувачів по роках з 2000 року.
2.    Пам’ятки архітектури (кількість відвідувачів за роками з 2007 року).
3.    Місця історичних подій (кількість відвідувачів за роками з 2007 року).
4.    Місця пов’язані з життям та діяльністю видатних діячів (кількість відвідувачів за роками з 2007 року).
5.    Заклади культури (палаци культури, клуби):
–    загальна характеристика;
–    проведено заходів за роками з 2007 року;
–    перспективи використання.
6.    Концертні площадки з визначенням кількості місць (концертні зали, кінотеатри, літні театри).
7.    Художні колективи.
8.    Народні промисли.
9.    Зв’язок історії міста з іншими територіями.
10.    Характеристика традицій та обрядів місцевого населення.
11.    Характеристика кулінарної культури місцевого населення.
12.    Казки, легенди пов’язані з містом чи територією що межує з ним.
13.    Фестивалі, міські свята (залучено туристів за роками з 2000 року).
14.    Організовані культурні заходи, циклічні (традиційні) заходи, місцевого, регіонального, загальнодержавного значення.
15.    Мова спілкування в місті.
16.    Мови доступні місцевому населенню.
Пізнавальний ресурс:
1.    Характеристика адаптованості до потреб туристичної галузі об’єктів природи, історії, культури потенційно цікавих для туристів.
2.    Навчальні та наукові заклади.
3.    Наявність екскурсійних маршрутів по місту (проведено екскурсій за роками з 2007 року).
4.    Можливість проведення практик для студентів вищих навчальних закладів.
5.    Наявність громадських об’єднань краєзнавчого характеру.
Соціально-побутові ресурси.
1.    Готелі:
–    кількість місць у готелях;
–    кількість номерів на одну, дві особи;
–    відповідність готельного господарства державним стандартам;
–    завантаженість готелів по місяцях з 2000 року.
2.    Можливість розташування туристів на квартирах у мешканців:
–    сертифіковано приватних осель для розміщення туристів;
–    характеристика осередку зеленого туризму.
3.    Забезпеченість місць відпочинку питною водою, продуктами харчування, тощо.
4.    Загальна площа міських пляжів, їх відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.
5.    Площа парків, скверів, лісів, лісопарків в межах міста.
6.    Спортивно-туристична база (кількість місць разом з категорією цих місць, величина, стандарт, вид; забезпеченість інфраструктурою харчування; басейни, оренда спорядження, велосипедні доріжки, стадіони, завантаженість).
7.    Наявність ресторанів, кав’ярень та їх характеристика.
8.    Лікувальні заклади.
9.    Транспорт.
Характеристика залученого туристичного ресурсу.
1.    Природно-кліматична характеристика прилеглих територій:
–    природні об’єкти які можуть зацікавити туристів (відстань від міста, характеристика шляхів, транспортне забезпечення, кількість туристів відпочиваючих в місті які відвідали об’єкт за роками з 2007 року);
–    заповідні території (відстань від міста, характеристика шляхів, транспортне забезпечення, кількість туристів відпочиваючих в місті які відвідали об’єкт за роками з 2000 року).
2.    Об’єкти історії на прилеглих територіях:
–    пам’ятки історії (відстань від міста, характеристика шляхів, транспортне забезпечення, кількість туристів відпочиваючих в місті які відвідали об’єкт за роками з 2007 року);
–    місця історичних подій (відстань від міста, характеристика шляхів, транспортне забезпечення, кількість туристів відпочиваючих в місті які відвідали об’єкт за роками з 2007 року);
–    місця пов’язані з легендами та казками(відстань від міста, характеристика шляхів, транспортне забезпечення, кількість туристів відпочиваючих в місті які відвідали об’єкт за роками з 2007 року).
Розвиток туризму:
1.    Динаміка зміни потоку туристів протягом останніх 5 років.
2.    Динаміка зміни потоку туристів протягом року.
3.    Кількість екскурсантів.
4.    Орієнтовна кількість людей що перетинають місто транзитом.
5.    Динаміка росту місць у готелях, санаторіях, пансіонатах.
6.    Характеристика суб’єктів туристичного бізнесу.
7.    Забезпеченість туристичної галузі кваліфікованими фахівцями, обґрунтування туристичного бренду міста.
Програми розвитку громади
1.    Інвестиційні плани – зазначити конкретні заплановані на найближчі роки інвестиції, їх можливі джерела.
2.    Інвестиції, які реалізуються в даний час.
3.    Напрями розвитку громади, що виникають з дослідження умов та напрямів просторового господарювання.
4.    Плани просторового розвитку (Генплани).
Бюджет громади ( 2008-2011 рр.):
1.    Структура доходів міського бюджету:
–    власні доходи;
–    трансферти (дотації, субвенції).
2.    Доходи міського бюджету:
–    загальний фонд;
–    спеціальний фонд;
–    джерела надходжень;
–    рейтинг крупних платників податків;
–    структура податків, %;
–    податок на прибуток;
–    податок з доходів фізичних осіб;
–    земельний податок;
–    єдиний податок;
–    інші види податків (детальна розшифровка по ринковому збору).
3.    Види податків, які є провідними у формуванні бюджету (їх структура).
4.    Тенденції росту бюджетних надходжень.
5.    Видатки бюджету громади з поділом на категорії (освіта, комунальне господарство, культура, адміністрація і т.д.).
6.    Заборгованість до бюджету (основні боржники, причини заборгованості, розміри недоїмки).
Технічна і комунальна інфраструктура:
1.    Комунальні підприємства, що діють на території громади: територія діяльності, спектр робіт і компетенцій, кількість працюючих осіб, рентабельність, перешкоди розвитку.
2.    Водогони (2007-2010 рр.):
–    повна довжина мережі водогону (з конкретизацією на місцевості);
–    на скільки відсотків громада є забезпечена водопостачанням з централізованого водогону та з трубчатих колодязів (приблизно);
–    скільки приватних господарств приєднано до водогону (місцевість з уточненням кількості);
–    закінчені, реалізовані  в даний момент та плановані інвестиції;
–    головні водозабірники, якість води, станції очищення.
3.    Каналізаційні мережі (2008-2011 рр.):
–    повна довжина каналізаційної мережі  (з конкретизацією на місцевості);
–    на скільки відсотків місто є забезпеченим каналізаційною мережею (приблизно) Скільки приватних господарств приєднано до каналізації (місцевість з уточненням кількості), скільки домогосподарств з місцевою каналізацією, без каналізації;
–    закінчені, реалізовані  в даний момент та плановані інвестиції;
–    очисні споруди – вид, пропускна здатність, використання на сьогоднішній день, параметри очищення, приватні очисні споруди.
4.    Утилізація відходів:
–    підприємство, що обслуговує господарювання комунальних відходів (система збору, утилізації, рециклінгу відходів);
–    кількість контейнерів на території громади, порядок збору та вивезення сміття;
–    кількість сміттєзвалищ на території громади, їх функціональний стан (рік будівництва, вид ущільнення основи, екологічне забезпечення, планована дата експлуатації).
5.    Енергетика:
–    енергетичне підприємство, що обслуговує територію громади;
–    параметри мережі – чи є достатніми для потреб міста, технічний стан мережі, потужність ліній;
–    інші джерела енергозабезпечення;
–    теплова енергія – кількість «екологічних» котелень (електричних, на рідкому паливі та інших) а також традиційних (на твердому паливі);
–    стан сплати за енергоносії.
6.    Газова мережа:
–    повна довжина мережі  (з конкретизацією на місцевості);
–    кількість врізів (місцевість з конкретною кількістю);
–    на скільки відсотків громада є газифікованою;
–    не газифіковані місцевості.
7.    Телекомунікаційна мережа:
–    кількість телефонних абонентів (конкретно в даних місцевостях);
–    який відсоток телефонізації громади;
–    поштові відділення;
–    передавачі стільникового зв’язку на території громади.
8.    Дороги:
–    траси (призначення, кількість кілометрів на території громади);
–    дороги обласного підпорядкування (номер, кількість кілометрів на території громади);
–    дороги районного підпорядкування (номер, кількість кілометрів на території громади);
–    міські дороги;
–    заплановані інвестиції у впорядкування доріг.
9.    Громадський транспорт – найважливіші сполучення:
–    Автобусні лінії,  інше.
10.    Комунікації:
–    кількість автомобілів зареєстрованих в місті;
–    легкові автомобілі;
–    вантажні автомобілі;
–    автобуси (мікроавтобуси);
–    трактори.;
–    заправні станції та станції техобслуговування;
–    паркінги (стоянки).
11.    Житлове будівництво ( 2008-2011 рр.):
–    житловий фонд (кількість помешкань);
–    житлові ресурси (комунальні, кооперативні, приватні) – кількість, кількість квартир, житлова площа, показник незаселених приміщень;
–    видані дозволи на будівництво;
–    житлові будинки передані для заселення – їх вид і площа.
Соціальна інфраструктура.
1.    Медичні заклади (станом на 31.12.2010 р):
Лікарні, поліклінічні відділення, приватні кабінети, спеціалізовані кабінети:
-    перелік відділів;
-    кількість ліжок;
-    кількість лікарів;
-    кількість медсестер.
1.2 Санаторії.
1.3 Приватна медична практика.
2.    Освіта (2009/2010 навчальний рік):
2.1  Демографічні передумови розвитку освіти:
–    охоплено навчанням дітей та молоді;
–    демографічний прогноз.
2.2. Характеристика навчальних закладів:
–    кількість дитячих установ – кількість вихователів та дітей;
–    загальноосвітні школи;
–    професійно-технічні заклади освіти – кількість викладачів та учнів;
–    наявність філій вищих навчальних закладів;
–    заклади позашкільної освіти – кількість педагогів та вихованців;
–    центри перекваліфікації та підвищення кваліфікації – напрями діяльності, кількість викладацького складу та слухачів;
–    публічні бібліотеки (характеристика фондів, кількість читачів, кількість місць у читальних залах, поповнення фондів в останні п’ять років).
2.3 Кількість мешканців, які мають вищу освіту:
Ринок праці:
1.    Кількість працюючих (структура зайнятості):
–    кількість працездатного населення;
–    кількість непрацездатного населення;
–    питома вага працюючих у загальній кількості працездатного населення;
–    кількість бюджетних установ;
–    кількість працюючих у бюджетних установах;
–    прихована зайнятість.
2.    Безробіття (показники, тенденції):
–    кількість безробітних (за віком, за статтю, за рівнем освіти);
–    питома вага безробітних міста у загальній кількості безробітних по району;
–    рівень зареєстрованого безробіття;
–    середня тривалість зареєстрованого безробіття;
–    навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду);
–    праце влаштовано осіб;
–    рівень працевлаштування, %;
–    попит на робочу силу;
–     структура робочих місць за професією та фахом.
3.    Програми розвитку ринку праці:
–    посередництво в пошуку праці (характеристика центру зайнятості, програма зайнятості – стислий опис, послуги центру зайнятості по працевлаштуванню;
–    кількість вакансій в районі, в т.ч. субсидійованих;
–    позики для відкриття власної справи (господарської діяльності) – кількість і квота;
–    позики на створення нових місць праці – кількість і квота;
–    реалізовані програми ринку праці в районі.
Охорона середовища:
–    загальна екологічна ситуація в місті;
–    ефективність роботи очисних споруд;
–    ефективність роботи системи утилізації твердих побутових відходів;
–    моніторинг за станом навколишнього середовища.
Соціальна політика:
1.    Соціальна допомога:
–    види соціальної допомоги;
–    обсяги соціальної допомоги і джерела фінансування;
–    відсоток забезпечення населення соціальною допомогою від потреби.
2.    Соціальні установи:
–    кризові центри;
–    центри медико-соціальної реабілітації;
–    товариство червоного хреста, хоспіс;
–    спеціальні лікувальні заклади;
–    кількість працівників зайнятих у сфері соціальної політики.
3.    Характеристика організацій громадянського суспільства, які діють в місті:
–    скільки зареєстровано ОГС органом юстиції (юридичних осіб; легалізовано шляхом повідомлення);
–    перелік організацій громадянського суспільства;
–    основні напрямки діяльності;
–    які організації найбільше впливають на реалізацію місцевої політики, якими засобами.
4.    Громадський порядок (перелік даних та інформації з РВ УМВС):
–    дорожньо-транспортні пригоди, кількість смертей;
–    пограбування;
–    вимагання;
–    розбій;
–    убивства;
–    профілактичні заходи.
5.    Зовнішні умови розвитку:
–    політична ситуація;
–    економічні умови розвитку;
–    товари та послуги які місто постачає іншим територіям;
–    товари та послуги які місто отримує з інших;
–    галузеві плани міста;
–    районі програми стратегічного характеру які впливають на розвиток міста.
6.    Література і статистичні джерела.
7.    Додатки:
–    карти;
–    схеми;
–    діаграми;
–    інше.
Глибокий аналіз, плідна робота робочої групи дозволили  сформулювати  ключові елементи стратегії.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить