Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Упровадження елементів проектного управління

Упровадження елементів проектного управління
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Упровадження елементів проектного управління


Особливості управління територіальними громадами полягають у нормативно закріпленій системі  колективного прийняття рішень, що має як позитивні, так і негативні сторони.  Так, наприклад, процеси прийняття рішень можуть бути тривалими, оскільки  суб’єкти прийняття рішення  не готові дійти згоди з тих чи інших питань. 
Окрім цього, формалізація процесу планування необхідна, оскільки, в умовах, що склалися, ініціаторами  розробки стратегій є винятково  органи місцевого самоврядування, які не мають документів, що регламентують  цей вид діяльності.
Оскільки малі міста, як правило, не мають можливості залучати сторонніх експертів, додаткові людські ресурси, для них прийнятним є  максимальна формалізація  процесу.
Це можливо за застосуванні   підходу  до підготовки стратегії як до проекту.
Проект є найменшою організаційною одиницею планування, і орієнтований на досягнення гарантованого результату (в ідеалі).
Оскільки процес стратегічного планування має:
-    виконавців (відповідальних осіб);
-    визначені строки готовності (відомі оцінки: планування в цілому не перевищує 10%  часу власне виконання робіт, включаючи уточнення плану;
-    можливість оцінити ресурси, необхідні для виконання певних видів робіт (наприклад, опитування населення, або, якщо це необхідно, залучення експертів); 
-    відомий результат – затверджений план.
Таким чином, маємо всі ознаки проекту (по розробці плану стратегічного розвитку). Відповідно, він має життєвий цикл  із контрольними точками, базовими лініями (в даному випадку це стратегічні напрями), як будь – який проект, наражається на ризики, має модель управління, вимагає контролю якості (через зворотній зв’язок з населенням, відгуки експертів тощо).
Для якісної реалізації цього документу   було визначено насамперед:
-     що саме необхідно отримати (яку, принаймні, структуру матиме документ);
-    як це зробити з найменшими витратами часу і максимальною ефективністю.
Планування – особливо стратегічне – процес високотехнологічний, який вимагає високої координації діяльності експертів в різних сферах.
До початку роботи над Стратегічним планом було розроблено   документ – регламент – правило, за яким цей документ планувалося створити. Було встановлено не тільки  назви і терміни проведення заходів (календарний план) але і те, яка мета ставиться, ким виконується, які вихідні дані використовуються і що маємо отримати на виході. Типовий план може бути виражений в  поняттях робочих процесів  і продуктів. На початку розробки вона адаптується  до   потреб та можливостей  конкретного міста. 
Робочі процеси та продукти. Робочий процес – діяльність  під час здійснення певного кроку (етапу) проекту. Може складатися з підпроцесів.

Стан робочого продукту (стан) – робочі продукти в кожен момент  часу знаходяться в одному із чотирьох станів – плануються (Д), в роботі (Р). запропонований (завершений з точки зору виконавця і переданий для оцінки, контролеру), прийнятий (виконаний, тобто, перевірений контролером). Перехід продукту від стану до стану відбувається  під час виконання робочого процесу.

Розглянемо модель управління і ведення проекту.
Управління проектом – це мистецтво балансування між конкурувальними  цілями, а також управління ризиками  та переборення обмежень [41]. Оскільки  управління – це взагалі баланс між  потребами та можливостями,  візьмемо правила опису моделей   із  V-model стандарту  для розробки  IT систем, які найточніше відображають суть цього балансування.
Існують три основні мети управління проектами:
–    Створити  контур для управління проектами;
–    Забезпечити практичне керівництво із питань планування, кадрового забезпечення. Реалізації проекту і спостереження за проектом;
–    Створити контур для управління ризиком [19].
Життєвий цикл розробки плану  можна представити собі як  послідовність робочих процесів, згрупованих  в моделі за цілями і категоріями  виконавців та  тісно пов’язаних між собою:
1.  Управління і ведення архіву (УА) – підготовка , зберігання,  просування за процесами певних документів.
2. Розробка плану стратегічного розвитку (РП) як комплексу заходів із розробки плану, який виконується створеною для цього робочою групою  із залученням сторонніх експертів у разі необхідності.
3.  Контроль якості  (КЯ)
–    для того,  щоб забезпечити якість продукції (у нашому випадку  СПЕСР) потрібно не тільки контролювати  якість кінцевого продукту, але й якість виконання всіх етапів робіт (Total Quality Management).
–    модель контролю якості  - це діяльність, яка виконується не розробниками  (модель УА), а зовнішніми (відносно моделі УА) експертами.
4. Взаємодія з населенням. До них належать як PR  акції, так і опитування в різній формі. У діяльності щодо кожної моделі беруть участь різні фахівці  із різних організацій. Розподіл учасників за робочими групам, визначення їх ролей (обов’язків), технічне забезпечення (приміщення, телефон) визначаються рішенням відповідальної особи.
Схема опису процесу. Код  відповідні джерела пропонують  створювати з абревіатури назви та номера.
Наприклад: РП 4 «Визначення пріоритетів».


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить