Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Характеристика діяльності ОД Акціонерно-комер-ційного банку соціального розвитку ′′Укрсоцбанк′′

Характеристика діяльності ОД Акціонерно-комер-ційного банку соціального розвитку ′′Укрсоцбанк′′
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика діяльності ОД Акціонерно-комер-ційного банку соціального розвитку ′Укрсоцбанк′


Акціонерно-комерційний банк “Укрсоцбанк” у нинішньому своєму статусі заснований у вересні 1990 року. З самого початку своєї діяльності він зарекомендував себе як надійний і стабільний банк.
За фінансовим капіталом, обсягом кредитних та грошових розрахункових операцій, розгалуженої мережі філій “Укрсоцбанк” є одним із найпотужніших банків України.
До складу банку входить 146 філій та 305 відокремлених безбалансових відділень і пунктів комплексного обслуговування, розташованих в Києві, усіх обласних, а також багатьох промислових і ділових центрах України, в яких працюють 9,7 тис. робітників. Клієнтами банку є 97 тис. юридичних, та 152 тис. фізичних осіб. Кількість акціонерів складає 33,6 тис. чол.
На здійснення усіх видів банківських операцій УСБ має ліцензію НБУ і як універсальний обслуговує усі сфери народного господарства та надає клієнтам широкий спектр банківських послуг. Це, насамперед, операції по розрахунках, кредити та депозити, розрахункове обслуговування в національній та іноземній валютах, фінансування інвестиційної діяльності, операції з цінними паперами.[20]
Переважна частина вкладень УСБ спрямовується на підтримку вітчизняного товаровиробника. При цьому, понад 70% кредитів направляється в ринковий сектор економіки. Банк надає кредити підприємницьким структурам як у національній так і в іноземній валютах – головним чином на розвиток виробництва споживчих товарів. Інвестиційна діяльність банку зосереджена на реалізації найбільш перспективних проектів будівництва народногосподарського призначення, реконструкції та технічне переозброєння підприємств та оновлення технологій виробництва, будівництва об’єктів житла та соціальної сфери.
Якщо характеризувати акціонерний капітал банку, то можна сказати, що формування його здійснюється за рахунок емісії власних акцій, реалізацію яких банк проводить через свої структурні підрозділи – дирекції та відділення.
Протягом 1997-1998 року статутний фонд банку збільшився майже на 28 млн. грн. і склав понад 38 млн. грн. Всього за період існування УСБ реалізовано майже 300 млн. акцій, 98% з яких – прості іменні, решта привілейовані.
Власниками  акцій банку є 43,6 тис. юридичних і фізичних осіб . Понад 36,2 тис. акціонерів – громадян України володіють 89,5 акціонерного капіталу.
Більш детальніше про діяльність банку можна дізнатися, аналізуючи звіти про фінансові результати за 1998 рік; (консолідований баланс за 1998 рік).
Прибуток банку за фактично отримані в 1998 р. доходами становив 45,2 млн. грн. власний капітал зріс за рік більш ніж на 30%: досяг 234,6 млн. грн. За розмірами прибутку та обсягу власного капіталу УСБ займає третє місце у рейтингу банків України.
З метою нарощування власного капіталу і підвищення платоспроможності банк поступово збільшив статутний капітал до 38,4 млн. грн., тобто на 9,2 млн. грн. аналогічного показника на 1.01.98 року.
Кредитні вкладення збільшились на 22% і досягли 767,3 млн. грн. З них кредити, надані суб’єктам господарської діяльності ї особам у національній валюті, складають 681,2 млн. грн., що становить понад 13% від цього показника по цих комерційних банках України.
Екологічним показники роботи УСБ в 1998 році свідчать про його наданий фінансовий стан та можливість гарантувати своїм клієнтам ефективним збереження та використання їх коштів.

Таблиця. 2.1.1.
Консолідований баланс УСБ                                 тис. грн.

1    2    3
Актив    1.01.97    1.01.98
1.    Каса
В національній валюті
В іноземній валюті   
25907,8
15443,6   
20340,2
9546,1
2. Кореспондентські рахунок в НБУ    89398,4    29404,4
3. Кореспондентські рахунки в інших банках    
89398,4   
29404,1
4. Надані кредити:
короткострокові
довгострокові
у валюті    
525464,1
57313,5
44524,3   
616215,0
64114,5
81359,1
5. Міжбанківські кредити    11656,5    8811,6
6. Вкладення у цінні папери    28152,2    82057,7
7. Основні засоби та капітальні вклади    179025,7    247138,5
8. Дебітори банку    40710,0    25648,1
1    2    3
9. Інші активи, в тому числі
міжфіліальні обороти
валютна позиція
відокремлені кошти за рахунок
прибутку
витрати майбутніх періодів    542720,1
340656,9
38522,1
122078,5

948,9    616233,3
422640,9
50785,3
79277,0

486,7
Всього актив    1580049,5    1816545,3
Пасив       
10. Збиток.    0,00    0,00
1. Статутний фонд    19079,1    26226,9
2. Резервний фонд    11290,3    8403,5
3. Страховий фонд    17963,4    25472,7
4. Страховий резерв    0,00    10321,3
5. Інші фонди банку та кошти, 
прирівняні до них    
198279,5   
259022,2
6. Кореспондентські рахунки інших   
банків
в національній валюті
в іноземній валюті   

72,6
32,4   

35,1
0,00
7. Розрахункові та поточні рахунки
клієнтів в національній валюті   
561239,4   
535175,8
8. Депозити юридичних осіб     52004,2    72291,2
9. Вклади громадян    23128,5    55791,6
10. Кошти клієнтів в іноземній валюті    26961,8    34190,8
11. Міжбанківські кредити    62755,5    76333,4
12. Кредитори банку    45210,0    29706,8
13.    Інші пасиви, в тому числі
Доходи майбутніх періодів
Міжфіліальні обороти
Валютна позиція    439954,3
17765,3
340656,9
38522,1    530563,2
244,5
422640,9
50785,3
14. Прибуток    122078,5    90007,8
Всього пасив    1580049,5    1816548,3

Обсяг ресурсної бази протягом минулого року зріс на 14%. Зазнала позитивних змін також структура ресурсів. Власний капітал банку збільшився за рік на 20%, таким чином можна прослідкувати тенденцію постійного зростання власного капіталу. Протягом звітного періоду найбільшими досягненнями стало збільшення кількості відкритих банком рахунків майже до 390 тис. При цьому кількість відкритих рахунків по вкладам громадян зросла на 34.6 тис. і складає близько 152 тис.
Створений ресурсний потенціал дозволив протягом 1998 року наростити обсяги операцій УСБ на 20 відс. Загальний стан економіки і кон’юнктура фінансового ринку обумовила три основних напрямки вкладення банком коштів:
-    короткострокові і довгострокові позики
-    валютні операції
-    вкладення в цінні папери.
Правління банку постійно тримає в полі зору питання реструктуризації активів і пасивів. У відповідності до стратегії розвитку УСБ в його системі було створено спеціальний підрозділ – казначейство, головним завданням якого визначено управління активами і пасивами для отримання стабільного доходу і забезпечення доступу клієнтів до всієї багатоманітності фінансових інструментів.

Рис. 2.1. Динаміка залучення коштів населення у вклади (тис. грн.)

З наступної діаграми можна побачити, куди ж саме банк вкладає залучені в населення кошти.


I    - короткострокові  (46,3 )
II   - довгострокові      ( 4,8 )
III  - цінні папери        ( 5,7 )
IV  - іноземна валюта  ( 16,9)
V    - основні засоби    ( 17,7)
VІ  - інші                        ( 8,6 )

Рис. 2.2. Активні вкладення банку станом на 1.01.99 року (у % до
загального обсягу вкладень)
Можна зробити висновок, що майже половину всіх видатків банк здійснює через надання короткострокових кредитів, тому що кредитна діяльність є однією з найважливіших ділянок роботи будь-якого банку. Але на жаль довгострокові кредити поки що займають останнє місце, тобто 4,8% від загального обсягу вкладень, тому що на даний момент інвестиційна діяльність банків дуже проблематична і майже не прибуткова. Це зумовлено тим, що довгострокові кредити пов’язані з дуже високим ризиком для банків. Але короткострокові і довгострокові вкладення разом складають 51.1%, це говорить про те що кредитна діяльність для банку відіграє дуже важливу роль. Головні її пріоритети (кредитної діяльності) – фінансова підтримка вітчизняного товаровиробника і підприємств та організацій соціального призначення, кредитування підприємницьких структур, робота яких сприяє розширенню аспекту послуг випуску промислових товарів та продуктів харчування, що користується широким попитом, створено і запроваджено нових видів техніки та сучасних технологій, переобладнання і реконструкції діючих виробництв, житловому будівництву тощо. На другому і третьому місці (див. діаграму) – вкладення в основні засоби та в іноземну валюту.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить